Протокол № 3

засідання Президії Бобринецької районної ради

сьомого скликання

 

від 21 березня 2017 року                                                                  м.Бобринець

 

час проведення: 9.00 годин

місце проведення: кабінет голови Бобринецької районної ради

 

Провела засідання президії Гадемська Олена Антонівна – голова Бобринецької районної ради.

 

Запрошено членів президії:

Сабліна Наталія Анатоліївна – заступник голови Бобринецької районної ради;

Косенко Сергій Опанасович – голова постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів, промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури;

Крутько Юрій Миколайович – голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення;

Секрет Зоя Федорівна – голова постійної комісії з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об'єднань громадян та адміністративно-територіального устрою;

Цесарська Лариса Наумівна – голова постійної комісії районної ради з питань  охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту;

Бергер Сергій Володимирович голова депутатської фракції Бобринецької районної ради від Бобринецької районної організації ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”;

Олексієнко Людмила Йосипівна – голова депутатської фракції Бобринецької районної ради від територіальної організації Політичної Партії “Опозиційний блок”;

Рибачук Надія Володимирівна голова депутатської фракції Бобринецької районної ради від Бобринецької районної організації політичної партії Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”.

 

Запрошено:

Цесарський Анатолій Юрійович – депутат районної ради.

Працівники виконавчого апарату Бобринецької районної ради:

Іванова Надія Вікторівна – керуючий справами виконавчого апарату Бобринецької районної ради;

Гончаренко Любов Василівна – начальник організаційного відділу виконавчого апарату Бобринецької районної ради;

Сорочан Наталія Анатоліївна – головний спеціаліст виконавчого апарату Бобринецької районної ради;

Костюкова Олена Вікторівна – головний спеціаліст виконавчого апарату Бобринецької районної ради.

Відсутні: __-_______________________________________

 

Порядок денний:

1.Про розгляд депутатських запитів депутатів Бобринецької районної ради.

2.Про розгляд листів-звернень від депутатів районної ради.

3. Про розгляд листа від журналіста газети “Аграрне життя” Рожкована С.М.

 

Гадемська О.А., голова районної ради – поставила на голосування порядок денний роботи Президії.

“ За ” – 09

“ Проти ” – 00

“ Утримались” – 00

“Не голосували” – 00

Всього проголосувало: 09

Прийнято.

ВИРІШИЛИ: погодитись з порядком денним роботи Президії.

 

Гадемська О.А., голова районної ради – запропонувала провести засідання Президії без перерви за одну годину роботи та надати час: для інформацій – до 15 хвилин; для виступів – до 10 хвилин; для повторних виступів – до 5 хвилин; на розгляд різних питань – до 3 хвилин по кожному питанню; для довідок в кінці роботи президії – до 3 хвилин.

Результати голосування:

“ За ” – 09

“ Проти ” – 00

“ Утримались” – 00

“Не голосували” – 00

Всього проголосувало: 09

Прийнято.

ВИРІШИЛИ: затвердити регламент роботи Президії.

 

СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатських запитів депутатів Бобринецької районної ради.

 

Гадемська О.А., голова районної ради – довела до відома депутатів, що до районної ради надійшли депутатські запити депутатів Бобринецької районної ради Цесарської Лариси Наумівни та Цесарського Анатолія Юрійовича з пропозицією про включення їх до переліку питань, які пропонуються до розгляду на пленарному засіданні десятої сесії районної ради 24 березня 2017 року (зачитує депутатські запити).

02 березня 2017 року відбулося засідання президії районної ради та вирішено внести на розгляд десятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання питання відповідно порядку денного (25 питань), які було оприлюднені розробниками на офіційних сайтах (пункти 16.3 та 16.5 Регламенту районної ради) за 20 робочих днів до дати їх розгляду. За підсумками засідання президії районної ради було видано розпорядження голови районної ради від 02 березня 2017 року № 30-гр “Про скликання десятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання”, яким затверджено перелік питань, які вносяться на розгляд десятої сесії районної ради 24 березня 2017 року.

Пунктом 16.25 Регламенту Бобринецької районної ради сьомого скликання визначено в яких випадках, після видання розпорядження голови районної ради про скликання сесії, додатково включаються питання до порядку денного.

Стаття 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” регламентує порядок розгляду депутатського запиту. Депутатський запит може бути внесений депутатом місцевої ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата місцевої ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Схожі листи-звернення доведено до відома депутатів, що надійшли до районної ради 20 березня 2017 року:

1.Лист-звернення голови депутатської фракції Бобринецької районної ради від Бобринецької районної організації Аграрної партії України Крутька Юрія Миколайовича щодо внесення на розгляд пленарного засідання 10 сесії районної ради питань про надання згоди на безоплатну передачу комплексів будівель та матеріальних цінностей міських загальноосвітніх шкіл і навчально-виховного комплексу у комунальну власність Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади від 20 березня 2017 року.

2. Лист-звернення депутата Бобринецької районної ради сьомого скликання Крутька Юрія Миколайовича щодо внесення на розгляд пленарного засідання 10 сесії районної ради питань про надання згоди на безоплатну передачу комплексів будівель та матеріальних цінностей міських загальноосвітніх шкіл і навчально-виховного комплексу у комунальну власність Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади від 20 березня 2017 року.

3.Лист-звернення депутата Бобринецької районної ради сьомого скликання Цесарської Лариси Наумівни щодо внесення на розгляд пленарного засідання 10 сесії районної ради питань про надання згоди на безоплатну передачу комплексів будівель та матеріальних цінностей міських загальноосвітніх шкіл і навчально-виховного комплексу у комунальну власність Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади від 20 березня 2017 року.

4.Лист-звернення депутата Бобринецької районної ради сьомого скликання Цесарського Анатолія Юрійовича щодо внесення на розгляд пленарного засідання 10 сесії районної ради питань про надання згоди на безоплатну передачу комплексів будівель та матеріальних цінностей міських загальноосвітніх шкіл і навчально-виховного комплексу у комунальну власність Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади від 20 березня 2017 року.

До листів-звернень ідуть додатками чотири проекти рішень про згоду на безоплатну передачу комплексу будівель та матеріальних цінностей загальноосвітніх шкіл до комунальної власності Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади:

1) Бобринецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5;

2) Навчально-виховного комплексу “Бобринецька гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1”;

3) Бобринецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3;

4) Бобринецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 4.

 

Згідно Порядку підготовки проектів рішень Бобринецької районної ради, затвердженого рішенням восьмої сесії районної ради сьомого скликання від 21 грудня 2016 року № 180, та Регламенту Бобринецької районної ради до проектів рішень додаються: супровідний лист; листи погодження до проектів рішень; пояснювальні записки до проектів рішень; інформації до проектів рішень; юридичні висновки суб’єктів подання проектів рішень на відповідність проектів рішень вимогам чинного законодавства; передбачені текстом додатки в оригіналі; реєстр розсилки.

Проекти рішень мають бути оприлюднені розробниками на офіційних сайтах (пункти 16.3 та 16.5 Регламенту районної ради) за 20 робочих днів до дати їх розгляду.

Згідно рішення другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року № 37 “Про делегування повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації” районна рада делегувала районній державній адміністрації повноваження з управління майном, що є спільною власністю територіальних громад міста та сіл району. Встановлено, що відчуження, вилучення та передача майна, що є спільною власністю територіальних громад міста та сіл району, в іншу власність, здійснюється лише за рішенням районної ради.

 

Гадемська О.А., голова районної ради – запропонувала ставити запитання, вносити пропозиції чи зауваження.

ВИСТУПИЛИ:

Бергер С.В., депутат районної ради – із запитанням до депутата районної ради Цесарської Л.Н. щодо уточнення дати розгляду питань.

Цесарська Л.Н., депутат районної ради – з відповіддю, що дане питання ініціюють колективи шкіл з пропозицією розглянути на десятій сесії районної ради. Пояснивши, що навчальні заклади міста були передані в тимчасове користування Бобринецькій міській раді терміном на один рік. В листопаді 2016 року міською радою було направлено листи до районної державної адміністрації та до районної ради з пропозицією внесення питання про передачу у власність Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади окремих об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та міста району на розгляд чергової сесії. Начальник управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації занепокоєний нестабільною ситуацією в районі. На зустрічі з першим заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Коваленком Сергієм Петровичем було наголошено на передачу шкіл. Педагогічними колективами міських шкіл №1 та №5 було організовано зустріч на якій були присутні і депутати районної ради Крутько Ю.М., Цесарська Л.Н., Цесарський А.Ю., Штурко Г.А. Різанов М.С.

Відмітила, що відповідальними за ситуацію в освітній галузі, яка склалася з міськими навчальними закладами, є районне керівництво та міський голова.

Шевченко С.А., голова районної державної адміністрації – уточнив, що на зустрічі з першим заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Коваленком С.П. було пояснено про те, що подати на розгляд десятої сесії районної ради питання передачі навчальних закладів по термінах немає можливості. Питання буде готуватися на розгляд чергової сесії районної ради.

Бергер С.В., депутат районної ради – відмітив, що законодавча база виділення майнової частки спільної власності територіальних громад сіл та міста району відсутня. Керівництво району повинно турбуватися про освітню галузь в масштабах району. Немає потреби піднімати це питання серед навчального року. Це дуже важливе питання, до вирішення якого необхідно підійти виважено. Сільські ради висловили свою позицію щодо передачі майнових комплексів шкіл міста в комунальну власність міської ради у формі категоричної відмови. Рекомендував Цесарській Л.Н., як профспілковому лідеру освітянської галузі району, заспокоїти педагогічні колективи міських шкіл і коли прийде час, то питання оренди буде продовжено.

Сабліна Н.А., заступник голови районної ради – відмітила, що закон має найвищу юридичну силу. Законодавча база відсутня, яка визначає частку майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району. Навчальні заклади міста є спільною власністю територіальних громад сіл та міста району. Сільські голови не надали згоду ділити спільне майно. Виникає питання, чому керівництво управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації зацікавлене майном спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району.

Шевченко С.А., голова районної державної адміністрації – зачитує статтю в районній газеті “Честь хлібороба” і акцентує увагу на тому, що доручення першого заступника голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Коваленка С.П. від 24 березня 2017 року щодо передачі майна навчальних закладів на цю дату не надходило.

Рибачук Н.В., депутат районної ради – відмітила, чому акцентується увагу на проблемних питаннях міської ради, адже депутати районної ради мають вирішувати проблеми районного масштабу і вболівати за сільських дітей. Закінчення терміну оренди міських шкіл спливає у серпні 2017 року, тож прийде час і будемо вирішувати питання міських шкіл. Прикро, що в обласній раді відсутній представник від району.

Гадемська О.А., голова районної ради – зазначила, що відповідно до договору про передачу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району у тимчасове користування міська рада має право проводити ремонтні роботи та реконструкцію.

Відмітила, що внести на розгляд пленарного засідання 10 сесії районної ради питань про надання згоди на безоплатну передачу комплексів будівель та матеріальних цінностей міських загальноосвітніх шкіл і навчально-виховного комплексу у комунальну власність Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади немає можливості тому, що вносити на розгляд сесії районної ради питання необхідно за 20 робочих днів до дати їх розгляду (пункти 16.3 та 16.5 Регламенту районної ради). Ці питання не підпадають і під пункт 16.25 Регламенту Бобринецької районної ради сьомого скликання, де визначено в яких випадках, після видання розпорядження голови районної ради про скликання сесії, додатково включаються питання до порядку денного.

Бергер С.В., депутат районної ради – запропонував поставити на голосування пропозицію не включати питання про надання згоди на безоплатну передачу комплексів будівель та матеріальних цінностей міських загальноосвітніх шкіл і навчально-виховного комплексу у комунальну власність Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади до переліку питань, які пропонуються до розгляду на пленарному засіданні десятої сесії районної ради 24 березня 2017 року.

Олексієнко Л.Й., депутат районної ради – закликала депутатів районної ради відірватися від проблем міста, а проїхати по району.

Рибачук Н.В., депутат районної ради – запропонувала розглянути депутатські запити та листи-зверення депутатів районної ради в “Різних”.

Шевченко С.А., голова районної державної адміністрації – з рекомендацією звернутися міській раді до районної державної адміністрації з клопотанням про передачу шкіл.

 

Гадемська О.А., голова районної ради – поставила на голосування пропозицію не включати питання про надання згоди на безоплатну передачу комплексів будівель та матеріальних цінностей міських загальноосвітніх шкіл і навчально-виховного комплексу у комунальну власність Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади до переліку питань, які пропонуються до розгляду на пленарному засіданні десятої сесії районної ради 24 березня 2017 року.

Результати голосування:

“ За ” – 07

“ Проти ” – 00

“ Утримались” – 02 (Крутько Ю.М., Цесарська Л.Н.)

“Не голосували” – 00

Всього проголосувало: 09

Прийнято.

ВИРІШИЛИ: не включати питання про надання згоди на безоплатну передачу комплексів будівель та матеріальних цінностей міських загальноосвітніх шкіл і навчально-виховного комплексу у комунальну власність Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади до переліку питань, які пропонуються до розгляду на пленарному засіданні десятої сесії районної ради 24 березня 2017 року.

Гадемська О.А., голова районної ради – поставила на голосування пропозицію включити розгляд депутатських запитів депутатів районної ради Цесарської Лариси Наумівни і Цесарського Анатолія Юрійовича та листів-звернень депутатів районної ради на пленарному засіданні десятої сесії районної ради в “Різних” 24 березня 2017 року.

Результати голосування:

“ За ” – 09

“ Проти ” – 00

“ Утримались” – 00

“Не голосували” – 00

Всього проголосувало: 09

Прийнято.

ВИРІШИЛИ: включити розгляд депутатських запитів депутатів районної ради Цесарської Лариси Наумівни і Цесарського Анатолія Юрійовича та листів-звернень депутатів районної ради на пленарному засіданні десятої сесії районної ради в “Різних” 24 березня 2017 року.

Гадемська О.А., голова районної ради – довела до відома членів президії, що до районної ради 20 березня 2017 року близько 15.40 годин надійшов лист від журналіста газети “Аграрне життя” Рожкована Сергія Миколайовича з проханням забезпечити доступ до пленарного засідання десятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання, яке відбудеться 24 березня 2017 року, та сприяння у створенні умов для здійснення аудіо- та/або відеозапису такого засідання.

 

Гадемська О.А., голова районної ради – запропонувала ставити запитання, вносити пропозиції чи зауваження.

 

ВИСТУПИЛИ:

Косенко С.О., Секрет З.Ф., Олексієнко Л.Й., Рибачук Н.В., депутати районної ради – висловили думку не задовольняти прохання Рожкована С.М.

Бергер С.В., депутат районної ради – підтримав пропозицію депутатів та запропонував поставити на голосування пропозицію не задовольняти прохання Рожкована С.М.

 

Гадемська О.А., голова районної ради – поставила на голосування пропозицію не забезпечити доступ журналіста газети “Аграрне життя” Рожкована Сергія Миколайовича до пленарного засідання десятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання, яке відбудеться 24 березня 2017 року, та здійснення аудіо- та/або відеозапису такого засідання.

Результати голосування:

“ За ” – 05

“ Проти ” – 01 (Крутько Ю.М.)

“ Утримались” – 01 (Цесарська Л.Н.)

“Не голосували” – 02 (Гадемська О.А., Сабліна Н.А.)

Всього проголосувало: 09

Прийнято.

ВИРІШИЛИ: не забезпечити доступ журналіста газети “Аграрне життя” Рожкована Сергія Миколайовича до пленарного засідання десятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання, яке відбудеться 24 березня 2017 року, та здійснення аудіо- та/або відеозапису такого засідання.

Гадемська О.А., голова районної ради – оголосила про закінчення засідання Президії і подякувала за роботу.

 

Голова районної ради                                                                  О.ГАДЕМСЬКА

До уваги громадян