Опубліковано Четвер, 20 грудня 2018 15:24

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 грудня 2018 року                                                                   № 325

м.Бобринець

 

Про районний бюджет

на 2019 рік

На підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 77 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи районного бюджету у сумі 189 305 511 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – у сумі 188 472 833 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – у сумі 832 678  гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 189 305 511 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – у сумі 188 472 833 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – у сумі 832 678 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 700 000 гривень, що становить 0,4 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

Надати районній державній адміністрації право протягом 2019 року у період між сесіями районної ради:

1) затверджувати з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів у розрізі місцевих бюджетів району та головних розпорядників коштів районного бюджету, а саме:

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;

субвенцій з інших місцевих бюджетів, що передаються районному бюджету;

за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення - дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам;

2) затверджувати розподіл та перерозподіл між головними розпорядниками коштів районного бюджету та місцевими бюджетами району субвенцію спеціального фонду з обласного бюджету за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет.

 

4. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних програм у сумі 8 787 357 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених пунктами 10, 11 частини першої цієї статті);

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

7. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з пунктом 6 цього рішення, спрямовуються на

реалізацію заходів, визначених статтями 13, 71, 91 Бюджетного кодексу України.

 

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплату енергосервісу.

 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі, відповідно до пункту 7 частини п'ятої статті 22 Бюджетного кодексу України;

3) доступність інформації про районний бюджет відповідно до частини п'ятої статті 28 Бюджетного кодексу України, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням та змінами до нього, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

 

4) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету, відповідно до частини 7 статті 22 Бюджетного кодексу України;

5) під час складання та затвердження кошторисів, планів використання бюджетних коштів - в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

6) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 

11. Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення здійснювати:

1) перерозподіл видатків районного бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України;

2) передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України.

 

12. Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди з передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

13. Установити, що у 2019 році комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання (підприємства, об’єднання спільної власності територіальних громад сіл і міста району) сплачують до загального фонду районного бюджету 7 відсотків чистого прибутку (доходу).

Розрахунки частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подаються підприємствами та їх об’єднаннями до територіального органу Державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до районного бюджету з наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2019 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

Кошти зараховуються на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, відкриті у головному управлінні Державної казначейської служби України у Кіровоградській області, за кодом бюджетної класифікації доходів 21010300.

 

14. Рекомендувати органам місцевого самоврядування та зажадати від Новоукраїнського ГУ ДФС у Кіровоградській області забезпечити у 2019 році виконання затверджених місцевими радами показників податкових і неподаткових надходжень загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району.

 

15. Відповідно до розділу VІ пункту 20 Бюджетного кодексу України установити, що у 2019 році з сільських бюджетів здійснюються видатки на утримання закладів дошкільної освіти, сільських палаців культури, клубів, бібліотек.

Такі видатки здійснюються з урахуванням субвенції з районного бюджету на утримання вищезазначених установ.

 

16. Установити на 2019 рік наступний порядок розподілу субвенції між сільськими бюджетами району в частині  утримання дошкільних навчальних закладів, сільських палаців і будинків культури, клубів та бібліотек:

Vскс = Но*Uo +  Нк*Uк + Нб*Uб, де:

Но – норматив бюджетної забезпеченості для дошкільних навчальних закладів;

Нк – норматив бюджетної забезпеченості для палаців і будинків культури, клубів;

Нб – норматив бюджетної забезпеченості для бібліотек;

Uo – кількість штатних одиниць дошкільного навчального закладу, згідно штатного розпису станом на 01.12.2018 року;

Uк – кількість штатних одиниць палацу (будинку) культури, згідно із штатним розписом станом на 01.12.2018 року;

Uб – кількість штатних одиниць бібліотек, згідно штатного розпису станом на 01.12.2018 року;

 

Встановити норматив бюджетної забезпеченості на 2019 рік для:

дошкільних навчальних закладів – 48 369 грн.;

палаців (будинків) культури, клубів – 51 485 грн.;

бібліотек – 54 549 грн.

17. Встановити, що додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

18. Доручити апарату районній ради здійснити оприлюднення цього рішення у друкованих засобах масової інформації в десятиденний строк з дня його прийняття, відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

19. Рішення “Про районний бюджет на 2019 рік” набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

Голова районної ради                                                О.ГАДЕМСЬКА