Протокол № 2 засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Бобринецької районної ради від 08.09.2017 року

Протокол № 2

засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Бобринецької районної ради

 

від 08 вересня 2017 року                                                                    м.Бобринець

 

час проведення: 10.00

місце проведення: мала зала Бобринецької районної ради

 

Провела засідання Координаційної ради голова Бобринецької районної ради Гадемська Олена Антонівна.

 

Запрошено: сільські голови (список про реєстрацію додається)

 

Запрошено:

Шевченко Сергій Анатолійович – голова Бобринецької райдержадміністрації.

Працівники виконавчого апарату Бобринецької районної ради:

Гончаренко Любов Василівна – начальник організаційного відділу виконавчого апарату Бобринецької районної ради;

Сорочан Наталія Анатоліївна – завідувач сектора з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад міста та сіл району, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Бобринецької районної ради;

Костюкова Олена Вікторівна – головний спеціаліст з питань правової роботи і звернень громадян районної ради.

 

Порядок денний:

1.Про забезпечення надходжень податків до бюджетів та самодостатність територій.

Інформує Сабліна Наталія Анатоліївна – заступник голови Бобринецької районної ради.

2. Про розгляд листів.

3.Різне.

Гадемська О.А., голова районної ради – поставила на голосування порядок денний роботи Координаційної ради.

Результати голосування:

“ За ” – 20

“ Проти ” – 00

“ Утримались” – 00

Прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: погодитись з порядком денним роботи Координаційної ради.

 

Гадемська О.А., голова районної ради – запропонувала затвердити регламент роботи Координаційної ради: для інформацій – до 10 хвилин; для виступів – до 5 хвилин; на розгляд різних питань – до 5 хвилин по кожному питанню. Запропонувала провести засідання Координаційної ради без перерви за одну годину роботи.

 

Гадемська О.А., голова районної ради – поставила на голосування пропозицію про затвердження регламенту роботи Координаційної ради.

Результати голосування:

“ За ” – 20

“ Проти ” – 00

“ Утримались” – 00

Прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: затвердити регламент роботи Координаційної ради.

СЛУХАЛИ 1:

Про забезпечення надходжень податків до бюджетів та самодостатність територій.

Інформує Сабліна Наталія Анатоліївна – заступник голови Бобринецької районної ради.

 

Гадемська О.А., голова районної ради – запропонувала ставити запитання, вносити пропозиції чи зауваження.

ВИСТУПИЛИ:

Нестеренко Л.М., начальник фінансового управління районної державної адміністрації – довела до відома присутніх про пріоритети урядовців щодо формування Державного бюджету на 2018-2020 роки. Зміни очікуються у державному фінансуванні освітньої галузі, медицини та дорожньої інфраструктури. Звернулася до голів сільських рад про виділення субвенції на оплату соціальної сфери енергоносіїв (газопостачання).

Погосян А.А., Витязівський сільський голова – із запитання чи є цифри утримання однієї дитини в навчальних закладах.

Нестеренко Л.М., начальник фінансового управління районної державної адміністрації – із відповіддю, що такі цифри відсутні.

Гадемська О.А., голова районної ради – про необхідність донести до жителів сіл, що від наповненості місцевих бюджетів буде залежати існування сільських шкіл.

Кравченко І.П., Олексіївський сільський голова – про недосконалість законодавчої бази щодо сплати податків одноосібниками.

Мельник В.І. , перший заступник голови районної державної адміністрації – про необхідність проведення роз’яснювальної роботи, що не оформлення декларацій одноосібниками може в перспективі привести до нецільового використання землі з відповідними наслідками.

 

ВИРІШИЛИ 1:

1. Інформацію заступника голови районної ради Сабліної Н.А. “Про забезпечення надходжень податків до бюджетів та самодостатність територій” узяти до відома.

2.Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації, головам територіальних громад району зосередити зусилля на активізації роботи по наповненню місцевих бюджетів.

 

Гадемська О.А., голова районної ради – поставила на голосування проект рішення.

Результати голосування:

“ За ” – 20

“ Проти ” – 00

“ Утримались” – 00

“Не голосували” – 00

Всього проголосувало: 20

Прийнято рішення № 5 (додається).

 

СЛУХАЛИ 2: Про розгляд листів.

1. Рішення тринадцятої сесії Кіровоградської обласної ради сьомого скликання від 23 червня 2017 року № 329 “Про затвердження регіональної схеми екологічної мережі Кіровоградської області”, в якому органам місцевого самоврядування рекомендовано врахувати регіональну схему екологічної мережі Кіровоградської області у своїй роботі.

 

2.Лист Кіровоградської обласної ради від 21 червня 2017 р. №19-1167/1 “Про місцеву символіку”, яким рекомендовано органам місцевого самоврядування:

використовувати затверджені символи міст, селищ і сіл, які є адміністративними центрами об’єднаних територіальних громад (ОТГ), як символи відповідних ОТГ;

утриматись від паралельного створення різних символів для ОТГ і титульних населених пунктів;

не затверджувати окремі “символи місцевої (міської, селищної чи сільської ради”, оскільки місцеві ради є органами місцевого самоврядування, а не адміністративно-територіальними одиницями чи територіальними громадами.

 

3. Лист Бобринецького районного лабораторного відділення відокремленого структурного підрозділу Новгородківського міжрайонного відділу Державної установи “Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” від 11 липня 2017 року № 589/08-6 “Про лабораторні дослідження для потреб атестації робочих місць та проведення періодщичних медичних оглядів працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці”, яким доводиться до відома, що лабораторні дослідження та випробування шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на робочих місцях, як хімічної так і фізичної (шум, вібрація, мікроклімат, освітлення, електромагнітне та інфрачервоне випромінювання тощо) природи можуть бути виконані згідно договору за тарифами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 року № 1351.

 

4. Лист Бобринецького районного лабораторного відділення відокремленого структурного підрозділу Новгородківського міжрайонного відділу Державної установи “Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” від 11 липня 2017 року № 590/08-6 “Про надання вихідних даних для розробки проекту генерального плану території населеного пункту”, яким доводиться до відома, що лабораторні вимірювання та випробування для потреб розроблення містобудівної документації можуть бути виконані згідно договору за тарифами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 року № 1351.

 

5. Лист Кіровоградської обласної ради від 26 липня 2017 року №19-1372/1 “Про рішення постійної комісії”, яким доведено до відома рішення постійної комісії Кіровоградської обласної ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва та використання природних ресурсів від 20 липня 2017 року № 186 “Про стан збору та переробки твердих побутових відходів на території Кіровоградської області”. Постійна комісія рекомендує органам місцевого самоврядування області привести у відповідність із нормами чинного законодавства України санітарне очищення територій населених пунктів, забезпечивши роздільне збирання, сортування твердих побутових відходів і приведення місць оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів до належного санітарного стану.

 

6. Лист Державної установи “Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” від 31 липня 2017 року №197/05-09 “Про організацію лабораторного контролю умов життєдіяльності населення” щодо організації лабораторного контролю за якістю та безпечністю питної води, умовами навчання та середовища життєдіяльності людини на місцях.

 

7. Лист Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області від 11 серпня 2017 року №04-16/01-24/1793 щодо ініціювання проведення спільних нарад за участю представників головного територіального управління юстиції, районної ради та органів місцевого самоврядування з питання наділення органів місцевого самоврядування повноважень оформлення спадкових прав.

 

8. Лист управління соціального захисту населення Бобринецької районної державної адміністрації від 05 вересня 2017 року № 01-17/444 щодо передбачення у місцевих бюджетах коштів на послуги зв’язку, інші передбачені законодавством пільги та на пільговий проїзд окремих категорій громадян.

 

9. Лист Бобринецького районного відділу управління ДСНС у Кіровоградській області від 06 вересня 2017 року №01-194/2135 “Про стан протипожежного захисту об’єктів районної ради, сільських рад розташованих на території Бобринецького району”.

 

Гадемська О.А., голова районної ради – запропонувала ставити запитання, вносити пропозиції чи зауваження.

Немає.

 

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до рішення тринадцятої сесії Кіровоградської обласної ради сьомого скликання від 23 червня 2017 року № 329 “Про затвердження регіональної схеми екологічної мережі Кіровоградської області” рекомендувати органам місцевого самоврядування врахувати регіональну схему екологічної мережі Кіровоградської області у своїй роботі.

 

2. Відповідно до листа Кіровоградської обласної ради від 21 червня 2017 року №19-1167/1 “Про місцеву символіку” рекомендувати органам місцевого самоврядування:

використовувати затверджені символи міст, селищ і сіл, які є адміністративними центрами об’єднаних територіальних громад (ОТГ), як символи відповідних ОТГ;

утриматись від паралельного створення різних символів для ОТГ і титульних населених пунктів;

не затверджувати окремі “символи місцевої (міської, селищної чи сільської ради”, оскільки місцеві ради є органами місцевого самоврядування, а не адміністративно-територіальними одиницями чи територіальними громадами.

 

3. Відповідно до листа Бобринецького районного лабораторного відділення відокремленого структурного підрозділу Новгородківського міжрайонного відділу Державної установи “Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” від 11 липня 2017 року № 589/08-6 “Про лабораторні дослідження для потреб атестації робочих місць та проведення періодщичних медичних оглядів працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці” рекомендувати органам місцевого самоврядування врахувати у своїй роботі, що лабораторні дослідження та випробування шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на робочих місцях, як хімічної так і фізичної (шум, вібрація, мікроклімат, освітлення, електромагнітне та інфрачервоне випромінювання тощо) природи можуть бути виконані згідно договору за тарифами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 року № 1351.

 

4. Відповідно до листа Бобринецького районного лабораторного відділення відокремленого структурного підрозділу Новгородківського міжрайонного відділу Державної установи “Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” від 11 липня 2017 року № 590/08-6 “Про надання вихідних даних для розробки проекту генерального плану території населеного пункту” рекомендувати органам місцевого самоврядування врахувати у своїй роботі, що лабораторні вимірювання та випробування для потреб розроблення містобудівної документації можуть бути виконані згідно договору за тарифами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 року № 1351.

 

5. Відповідно до листа Кіровоградської обласної ради від 26 липня 2017 року №19-1372/1 “Про рішення постійної комісії”, яким доведено до відома рішення постійної комісії Кіровоградської обласної ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва та використання природних ресурсів від 20 липня 2017 року № 186 “Про стан збору та переробки твердих побутових відходів на території Кіровоградської області”, рекомендувати органам місцевого самоврядування привести у відповідність із нормами чинного законодавства України санітарне очищення територій населених пунктів, забезпечивши роздільне збирання, сортування твердих побутових відходів і приведення місць оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів до належного санітарного стану.

 

6. Інформацію викладену в листі Державної установи “Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” від 31 липня 2017 року №197/05-09 “Про організацію лабораторного контролю умов життєдіяльності населення” щодо організації лабораторного контролю за якістю та безпечністю питної води, умовами навчання та середовища життєдіяльності людини на місцях взяти до уваги.

 

7. Відповідно до листа Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області від 11 серпня 2017 року №04-16/01-24/1793 рекомендувати виконавчому апарату районної ради ініціювати проведення спільних нарад за участю представників головного територіального управління юстиції, районної ради та органів місцевого самоврядування з питання наділення органів місцевого самоврядування повноважень оформлення спадкових прав.

 

8. Відповідно до листа управління соціального захисту населення Бобринецької районної державної адміністрації від 05 вересня 2017 року № 01-17/444 рекомендувати органам місцевого самоврядування передбачити у місцевих бюджетах кошти на послуги зв’язку, інші передбачені законодавством пільги та на пільговий проїзд окремих категорій громадян.

 

9 Відповідно до листа Бобринецького районного відділу управління ДСНС у Кіровоградській області від 06 вересня 2017 року №01-194/2135 “Про стан протипожежного захисту об’єктів районної ради, сільських рад розташованих на території Бобринецького району” рекомендувати органам місцевого самоврядування при формуванні бюджету на 2018 рік передбачити в місцевих бюджетах необхідні кошти для виконання заходів щодо забезпечення належного протипожежного захисту об’єктів.

 

СЛУХАЛИ 3: Різне.

 

ВИСТУПИЛИ:

Лашкул Володимир Георгійович, головний інспектор Бобринецького районного відділу управління ДСНС України у Кіровоградській області – довів до відома присутніх голів сільських рад про стан протипожежної безпеки в закладах соціальної сфери.

Алексеєнко Руслан Сергійович, начальник Бобринецького районного відділу управління ДСНС України у Кіровоградській області – звернувся до голів сільських рад про надання фінансової допомоги.

Вербовий Юрій Станіславович, заступник начальника управління соціального захисту Бобринецької районної державної адміністрації – звернувся до голів сільських про надання фінансової допомоги на заміну вікон в установі.

Капітоненко Микола Петрович, військовий комісар Бобринецького районного військового комісаріату – довів до відома присутніх про зміни в структурі Збройних Сил України та необхідності створення в районі загону оборони та роти охорони загальною кількістю 399 чоловік.

Олексієнко Людмила Йосипівна, директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бобринецького району – подякувала сільським головам за розуміння, фінансову підтримку та довела до відома проблемні питання закладу.

Секрет Зоя Федорівна, заступник директора комунального закладу Бобринецького районного будинку дитячої творчості Бобринецької районної ради – з проханням до сільських голів посприяти у підвозі сільських дітей до районного закладу.

Сабліна Наталія Анатоліївна, заступник голови районної ради – зі зверненням до сільських голів фінансово долучитися для придбання центральною районною лікарнею медичної апаратури.

Мельник Валентин Іванович , перший заступник голови районної державної адміністрації – зі зверненням до сільських голів щодо проведення Дня людей похилого віку.

Шевченко Сергій Анатолійович, голова районної державної адміністрації – із об’явою до сільських голів та пропозицією підтримати Бобринецький район у проведенні та участі “Покровського ярмарку”, а також Міжрайонного інвестиційного форуму “Central Ukrainian ID – 2017. Наголосив на проведенні роботи з незапитаними паями, підготовки до відзначення Дня вчителя на відповідних територіях.

 

 

Гадемська О.А., голова районної ради – подякувала за співпрацю та оголосила про закриття засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради.

Голова районної ради О.ГАДЕМСЬКА

 

 

Список

членів Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Бобринецької районної ради

з/п

П.І.Б.

Назва ради

Примітка

1

Гадемська Олена Антонівна

Голова Бобринецької районної ради

 

2

Гартман Наталія Вікторівна

Апрелівська

 

3

Гурдиш

Дмитро Юрійович

Буховецька

відсутній

4

Дацун

Галина Михайлівна

Федіївська

 

5

Денисова Валентина Миколаївна

Благодатненська

 

6

Дубчак Світлана Федорівна

Рощахівська

 

7

Ільчишина Галина Петрівна

Костомарівська

 

8

Карась Олена

Анатоліївна

Миколо-Бабанська

 

9

Копотій Людмила Миколаївна

Кривоносівська

 

10

Кравченко

Іван Панасович

Олексіївська

 

11

Крамаренко

Микола Іванович

Чарівненська

відсутній

12

Кулікович

Галина Анатоліївна

Сугокліївська

відсутня

13

Курач

Валентин Петрович

Василівська

 

14

Лисогор

Антоніна Володимирівна

Новомиколаївська

 

15

Мазенко

Віра Василівна

Павлогірківська

 

16

Нечай

Микола Станіславович

Новоградівська

відсутній

17

Погосян

Аветік Артакович

Витязівська

 

18

Поліщук

Віктор Васильович

Златопільська

відсутній

19

Руденко

Олена Станіславівна

Верхньоінгульська

 

20

Рябоконь

Ольга Іванівна

Солонцюватська

відсутня

21

Сабліна Наталія Анатоліївна

Заступник голова районної ради

 

22

Секрет

Костянтин Леонідович

Веселівська

 

23

Утулова

Марина Іванівна

Бобринківська

 

24

Цидуляк

Анатолій Михайлович

Мар’янівська

 

25

Червоняк

Олександр Васильович

Кетрисанівська

 

26

Шворінь

В’ячеслав Вікторович

Тарасівська

 

 

ПРИСУТНІ: 20

ВІДСУТНІ: 06

 

 

Список

осіб, запрошених для участі у засіданні Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Бобринецької районної ради

з/п

П.І.Б.

посада

1

Гончаренко Любов Василівна

начальник організаційного відділу районної ради

2

Костюкова Олена Вікторівна

головний спеціаліст з питань правової роботи і звернень громадян районної ради

3

Сорочан Наталія Анатоліївна

завідувач сектора з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад міста і сіл району, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю районної ради

4

Шевченко Сергій Анатолійович

голова Бобринецької районної державної адміністрації

 

_________________________