Про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей Бобринецького району на 2018-2022 року

ПРОЕКТ

рішення вносить голова Бобринецької районної державної адміністрації

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від “___” _______ 2018 року                                                                          №____

м.Бобринець

 

Про затвердження програми оздоровлення

та відпочинку дітей Бобринецького району

на 2018-2022 року

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України від 04 вересня 2008 року № 375-VI “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, статті 17 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, обласної комплексної соціальної Програми оздоровлення та відпочинку дітей Кіровоградської області на 2018-2022 роки затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 22 грудня 2017 року № 409

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей Бобринецького району на 2018-2022 роки (далі – Програма), що додається.

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації, виконавчим комітетам сільських рад району здійснити організаційні заходи з реалізації програми та передбачити кошти для оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку, які потребують особливої  соціальної уваги, та підтримки на підлеглих територіях.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту.

 

 

 

Голова районної ради                                                  О. ГАДЕМСЬКА

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення шістнадцятої сесії районної ради сьомого скликання

16 березня 2018 року № ___

 

ПРОГРАМА

оздоровлення та відпочинку дітей Бобринецького району

на 2018-2022 роки

I. Загальні положення

Програма оздоровлення та відпочинку дітей Бобринецького району на 2018-2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України від 04 вересня 2008 року № 375-VI “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, обласної комплексної соціальної Програми оздоровлення та відпочинку дітей Кіровоградської області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 22 грудня 2017 року № 409.

Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права.

Реалізація завдань і заходів Програми спрямована на створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей, збільшення кількості дітей охоплених послугами оздоровлення та відпочинку.

 

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок, охоплення організованими формами оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки відповідно до статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

З урахуванням складної та небезпечної ситуації, що склалася на сході країни у зв'язку з проведенням там антитерористичної операції, розширився перелік категорій дітей та, відповідно, відбулось зростання потреби у оздоровленні за бюджетні кошти.

Нагальною є проблема організації виховного процесу та дозвілля в закладах оздоровлення та відпочинку. З метою вдосконалення роботи в цьому напрямку необхідно забезпечити дитячі заклади оздоровлення та відпочинку сучасною методикою проведення змістовного дозвілля, вжити заходів щодо поліпшення виховної, культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми під час літніх канікул. Потребують розвитку такі активні форми відпочинку та оздоровлення як організація таборів праці і відпочинку, трудових загонів, туристичних походів, волонтерського руху. Зважаючи на ряд негативних явищ у підлітковому та молодіжному середовищі (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія), особливістю відпочинку та оздоровлення молоді має стати формування навичок здорового способу життя.

 

III. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є забезпечення якісного відпочинку та оздоровлення дітей району.

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки виконання Програми

 

1. Комплекс заходів щодо створення умов для належної організації оздоровлення і відпочинку дітей буде здійснюватись шляхом:

1)   забезпечення належних умов функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

2)  придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів районного та бюджетів сільських рад та позабюджетних коштів;

3)  організації та проведення семінарів для директорів, методистів, вихователів та методичних працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

2. Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного, районного бюджетів та бюджетів сільських рад та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1 та розділі ІІ.

Програма розроблена на період до 2022 року.

 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

1. Основними пріоритетними завданнями Програми є:

1)      збільшення кількості дітей, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку;

2)      координація діяльності в галузі дитячого оздоровлення та відпочинку;

3)      підвищення якості роботи педагогічного, медичного та іншого обслуговуючого персоналу дитячих закладів відпочинку;

4)      підвищення культурного розвитку дітей під час проведення оздоровлення та відпочинку;

5)      забезпечення безпечного перебування дітей у закладах відпочинку та оздоровлення;

6)  забезпечення належного протипожежного стану закладів оздоровлення та відпочинку;

7)  проведення перевірок щодо умов перебування дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

2.  Заходи щодо реалізації Програми наведені у розділі II.

3.  Результативними показниками Програми, які наведені у додатку 1 визначено:

1)   збільшення охоплення дітей, яким надаються послуги з оздоровлення та відпочинку на 2% від загальної чисельності дітей віком 7-17 років;

2)   збільшення охоплення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

3)   збільшення кількості оздоровлених дітей за бюджетні кошти від загальної кількості дітей шкільного віку;

4)   збільшення кількості дітей охоплених відпочинком за кошти місцевих бюджетів від загальної кількості дітей шкільного віку.

 

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

1. Координацію діяльності, пов’язаної з виконанням Програми здійснює управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

2. Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників програми є:

1)    здійснення аналізу за ходом виконання заходів програми та вжиття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети програми;

2)    отримання та аналіз  звітності про виконання заходів та показників програми;

3)    залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації програми;

3. Структурним підрозділам райдержадміністрації задіяним у виконанні програми, виконавчим комітетам сільських рад, управлінню Держпродспоживслужби в Бобринецькому районі, районному відділенню поліції Новоукраїнського ВПГУНП в Кіровоградській області, районному відділу УДСНС України в області, Бобринецькій районній лікарні, комунальному лікувальному закладу ЦПМД Бобринецького району рекомендувати забезпечити виконання заходів Програми та про виконану роботу інформувати управління соціального захисту населення райдержадміністрації щороку до 10 грудня впродовж строку дії Програми.

4. Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації:

4.1. щороку до 20 грудня надавати інформацію про хід реалізації Програми департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

4.2. щороку звітувати про хід виконання Програми на сесії районної ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту.

 

_________________________

Паспорт Програми

оздоровлення та відпочинку дітей Бобринецького району

на 2018-2022 роки

1.

Програма затверджена рішенням районної ради

 

2.

Ініціатор розроблення програми

Управління соціального захисту населення Бобринецької районної державної адміністрації

3.

Дата, номер і назва розпорядження голови райдержадміністрації про розроблення програми

Від 23 січня 2018 року № 15-р “Про підготовку районної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2022 роки”

4

Розробник програми

Управління соціального захисту населення Бобринецької районної державної адміністрації

5.

Співрозробники програми

Відділ освіти молоді та спорту районної державної адміністрації

6.

Відповідальний виконавець програми

Управління соціального захисту населення Бобринецької районної державної адміністрації

7.

Учасники програми

 

 

Структурні підрозділи районної державної адміністрації : Відділ освіти молоді та спорту, відділ культури та туризму, служба у справах дітей районної державної адміністрації, управління Держпродспоживслужби в Бобринецькому районі, районне відділення поліції Новоукраїнського ВПГУНП  в Кіровоградській області, районний відділ УДСНС України в області, Бобринецька районна лікарня, комунальний лікувальний заклад ЦПМД Бобринецького району, сільські ради

8.

Термін реалізації програми

2018-2022 роки

8.1

Етапи виконання програми       (для довгострокових програм)

 

9.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний та  бюджети сільських рад

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми всього, (тис.грн) у тому числі:

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний рік

Кошти районного та сільських бюджетів (тис. грн.)

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний рік

Кошти інших джерел (тис.грн)

Відповідно до залучених коштів

11.

Основні джерела фінансування програми

Державний, обласний, районний бюджети та бюджети сільських рад

ДОДАТКИ

_________________________


До уваги громадян