Про визначення умов оплати праці

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “___” _______ 2018 року                                                                          №____

м.Бобринець

Про визначення умов

оплати праці

 

Відповідно до статей 43, 55, 56, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 14, 15, 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умови оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, зі змінами,

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Виплачувати голові Бобринецької районної ради Гадемській Олені Антонівні з 01 січня до 31 грудня 2019 року:

посадовий оклад згідно зі штатним розписом;

надбавку за 6 (шостий) ранг посадової особи місцевого самоврядування;

надбавку за вислугу років у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби та стажу служби в органах місцевого самоврядування відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”.

2. Виплачувати заступнику голови Бобринецької районної ради Сабліній Наталії Анатоліївні з 01 січня до 31 грудня 2019 року:

посадовий оклад згідно зі штатним розписом;

надбавку за 8 (восьмий) ранг посадової особи місцевого самоврядування;

надбавку за вислугу років у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби та стажу служби в органах місцевого самоврядування відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”.

3. Встановити голові Бобринецької районної ради, заступнику голови Бобринецької районної ради надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі ___ відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років.

4. Здійснювати преміювання голови Бобринецької районної ради, заступника голови Бобринецької районної ради у розмірі ___ відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, вислугу років у межах затверджених видатків на оплату праці.

5. Виплату вищезазначених надбавок та преміювання голові Бобринецької районної ради, заступнику голови Бобринецької районної ради з 01 січня до 31 грудня 2019 року здійснювати щомісячно за фактично відпрацьований час.

6. Виплачувати голові Бобринецької районної ради, заступнику голови Бобринецької районної ради матеріальну допомогу на оздоровлення при використанні щорічної відпустки (її частини) та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати.

7. Дозволити преміювання голові районної ради, заступнику голови районної ради до державних та професійних свят, ювілейних дат у розмірі середньомісячної заробітної плати в межах затверджених видатків на оплату праці.

8. Визнати таким, що втратило чинність з 01 січня 2019 року, рішення тринадцятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 15 грудня 2017 року № 268 “Про визначення умов оплати праці”.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

 

Голова районної ради                                            О.ГАДЕМСЬКА

До уваги громадян