Про районну програму покращення надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Бобринецького району та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького ра

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької райдержадміністрації

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___ __________ 2019 року                                                                        № ____

м.Бобринець

Про районну програму покращення надання первинної

медико-санітарної допомоги населенню Бобринецького

району та відновлення матеріально-технічної бази

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної

медико-санітарної допомоги Бобринецького району»

Бобринецької районної ради на 2019 рік

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», з метою забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної та високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, створення належних умов надання якісної, своєчасної медичної допомоги мешканцям Бобринецького району

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму покращення надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Бобринецького району та відновлення матеріально – технічної бази Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради на 2019 рік (далі – Програма), що додається.

2. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради забезпечити виконання передбачених Програмою заходів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення; охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту.

 

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

покращення надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Бобринецького району та відновлення матеріально – технічної бази Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради на 2019 рік

 

м.Бобринець

2019 рік

ПАСПОРТ

Районної Програми покращення надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Бобринецького району та відновлення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради на 2019 рік

 

Назва

Районна Програма  покращення надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Бобринецького району та відновлення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства  «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної  ради на 2019 рік

Тип Програми

Програма розвитку

Ініціатор розроблення Програми

Бобринецька районна державна адміністрація

Співрозробник Програми

Бобринецька районна рада

Розробник Програми

КНП   «Центр  первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району»Бобринецької районної ради

Мета Програми

Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної та високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Завдання Програми

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, оснащення їх необхідним медичним обладнанням, комп′ютерною технікою, автотранспортом, поліпшення умов праці медичних працівників, що допоможе покращити  якість життя та збільшити тривалість життя населення Бобринецького району.

Терміни реалізації Програми

2019 рік

Виконавець Програми 

КНП   «Центр  первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району»Бобринецької районної ради

Джерела фінансування Програми

Основним джерелом фінансування  є кошти районного бюджету, кошти сільських (селищних) рад та інших джерел незаборонених чинним законодавством

Очікувані результати Програми

підвищення ефективності роботи закладів ;

формування системи надання населенню високоякісної медичної допомоги на засадах сімейної медицини;

забезпечення збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази, її модернізація;

покращення оснащення закладів загальної практики – сімейної медицини відповідно рекомендованих табелів оснащення та нормативів.

_____________________

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бобринецької районної ради

від ____ _________ 2019 року

№ ___

 

Районна програма

покращення надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Бобринецького району та відновлення матеріально – технічної бази Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради на 2019 рік

 

 1. 1. Загальні положення

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради засноване на спільній власності територіальних громад сіл та селищ Бобринецького району, що надає первинну медико-санітарну допомогу населенню Бобринецького району Кіровоградської області.

Програма покращення надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Бобринецького району та відновлення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства  «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради на 2019 рік (далі – Програма)  передбачає забезпечення якісної роботи закладів охорони здоров’я району та їх кадрове забезпечення.

Первинна медико-санітарна допомога на сьогодні не завжди відповідає сучасним вимогам та потребам мешканців сільських територій. Причинами такого стану справ є, насамперед, нестача належно обладнаних приміщень, відсутність достатньої кількості медикаментів і транспортних засобів, а також дефіцит кваліфікованих медичних кадрів.

На території Бобринецького району функціонує 4 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та фельдшерських пунктів. Загальною проблемою для сільських закладів охорони здоров′я є низький рівень матеріально-технічної бази, що не відповідає табелям оснащення, затверджених наказами МОЗ України.

Амбулаторії загальної практики сімейної медицини та фельдшерські пункти (далі – АЗПСМ та ФП) потребують поточних ремонтів.

Для створення електронного реєстру пацієнтів необхідно вирішити питання забезпечення закладів первинної ланки оргтехнікою та підключення їх до мережі Інтернет.

Для поліпшення надання первинної медико-санітарної допомоги, що надається населенню на дому, АЗПСМ та ФП необхідно забезпечити автотранспортом та укомплектувати його спеціальним портативним обладнанням для підвищення якості медичних послуг.

2. Мета Програми

 

Метою Програми є поліпшення фінансування первинної медичної допомоги для забезпечення більш ефективного функціонування системи охорони здоров’я, забезпечення рівного та справедливого доступу громадян до медичних послуг належної якості, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної та високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та вдосконалення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради.

 1. 3. Основні завдання Програми

Медична допомога жителям Бобринецького району є доступною. Проте є проблеми, які накопичувалися роками і потребують невідкладного вирішення шляхом додаткового фінансування:

 • удосконалення матеріально-технічної бази охорони здоров’я відповідно до світових стандартів, запровадження правових, економічних, управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я;
 • залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та     громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування захворювань;
 • поліпшення надання первинної медичної допомоги жителям Бобринецького району;
 • забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
 • поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності, продовження активного довголіття і тривалості життя;
 • підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів охорони здоров’я;
 • створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;
 • удосконалення інноваційної політики в сфері охорони здоров’я;
 • підключення до мережі Інтернет та впровадження системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних інформаційних технологій в діяльності первинної медико-санітарної допомоги.

 

 

 

 

4. Фінансування Програми

 

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, кошти сільських (селищних) рад та інших джерел незаборонених чинним законодавством

 

 1. 5. Очікувані результати виконання Програми

Очікуваними результатами виконання Програми є:

 • Отримання кваліфікованої, професійної первинної медичної допомоги жителями району;
 • Сучасна система інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;
 • Підвищення ефективності роботи закладів охорони здоров’я;
 • Покращення матеріально-технічної бази;
 • Дотримання санітарно-епідеміологічних правил і норм, гігієнічних нормативів;
 • Одержання хворими ефективних, безпечних і якісних лікарських засобів та виробів медичного призначення;
 • Система персоніфікованого електронного реєстру громадян для         діяльності первинної медико-санітарної допомоги.

___________________________

 

 1. 6. Обсяги фінансування Програми

грн.

№ з/п

Найменування

Виконавець

Термін виконання

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування

2019р.

(грн.)

Очікувані результати

 

1.

Впровадження телемедицини та телемедичного консультування (придбання інтегрованої дистанційної діагностики ІДІС)

Кетрисанівська АЗПСМ

КНП «ЦПМСД Бобринецького району»Бобри-нецької район-ної ради

2019

районний бюджет та кошти сільських рад

400000

Покращення ефективності, своєчасності і якості медичної допомоги, надійного і оперативного управління інформацією, впровадження новітніх технологій в медичну практику

 

 

2.

Забезпечення медичними препаратами для діагностики (туберкулін) для надання медичної допомоги населенню Бобринецького району додаток №1

КНП «ЦПМСД Бобринецького району»Бобри-нецької район-ної ради

2019

кошти сільських рад

80000

Підвищення рівня доступності населення до якісної медичної допомоги і своєчасного надання повноцінної невідкладної медичної допомоги

3.

Стимулювання фонду оплати праці молодшому медичному персоналу фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктів та пунктів охорони здоров’я, розрахунок додаток №2

КНП «ЦПМСД Бобринецького району»Бобри-нецької район-ної ради

2019

кошти сільських рад

434808

Заохочення працівників, які надають первинну медичну допомогу в сільській місцевості

 

 

4.

Встановлення електронних газових лічильників (модемів), підготовка медичних закладів ФП та ФАП до опалювального сезхону – додаток3

КНП «ЦПМСД Бобринецького району»Бобри-нецької район-ної ради

2019

кошти сільських рад

8000

Створення умов для своєчасного надання медичної допомоги та покращення діяльності лікувальних закладів

 

5.

Комунальні послуги та енергоносії

КНП «ЦПМСД Бобринецького району»Бобри-нецької район-ної ради

2019

районний бюджет та кошти сільських рад

397680

Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів і громадян у лікувальних закладах

 

 

6.

Придбання комплекту меблів відповідно до примірного табелю оснащення закладів охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ №148 від 26.01.2019

КНП «ЦПМСД Бобринецького району»Бобри-нецької район-ної ради

2019

районний бюджет та кошти сільських рад

 

134683

 

Покращення умов роботи медичним працівникам АЗПСМ та ФП

7.

Оплата пільгових та безкоштовних лікарських засобів громадянам, які мають право відповідно до законодавства (в тому числі наркотичні засоби для онкохворих)  - додаток №4

КНП «ЦПМСД Бобринецького району»Бобри-нецької район-ної ради

2019

районний бюджет та кошти сільських рад

106940

Доступність медичних препаратів пільговим категоріям громадян, та полегшення стану здоров’я онкохворим пацієнтам

8.

Проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій, встановлення громовідводів та заземлень, пере заправка вогнегасників Витязівської, Кетрисанівської та Рощахівської АЗПСМ та 10 пунктів здоров’я

 

КНП «ЦПМСД Бобринецького району»Бобри-нецької район-ної ради

2019

кошти сільських рад

120000

Упередження виникнення надзвичайних ситуацій, збереження життя та здоров’я медичних працівників та пацієнтів

9.

Технічне обслуговування електроопалювального котла Куйбишівського ФАП (ПЗ)

КНП «ЦПМСД Бобринецького району»Бобри-нецької район-ної ради

2019

Куйбишів ська сільська рада

7000

Забезпечення безперебійної роботи опалювального котла в опалювальний період

Разом – 1761111 гривень

1655217

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

Потреба коштів

для придбання туберкуліну на 2019 рік в розрізі по сільських радах

 

Міська / сільська ради

Кількість доз

Потреба в коштах (грн.)

 

1

Міська рада

2500

75000

 

2

Бобринківська

90

2700

 

3

Буховецька

90

2700

 

4

Веселівська

120

3600

 

5

Василівська

50

1500

 

6

Верхньоінгульська

100

3000

 

7

Володимиро - Іллінська

50

1500

 

8

Витязівська

300

9000

 

9

Кетрисанівська

250

7500

 

10

Костомарівська

100

3000

 

11

Куйбишівська

130

3900

 

12

Марянівська

30

900

 

13

Миколобабанська

100

3000

 

14

Новоградівська

100

3000

 

15

Новомиколаївська

40

1200

 

16

Олексіївська

140

4200

 

17

Павлогірківська

70

2100

 

18

Рощахівська

70

2100

 

19

Свердлівська

140

4200

 

20

Солонцюватська

60

1800

 

21

Сугокліївська

70

2100

 

22

Тарасівська

250

7500

 

23

Федіївська

130

3900

 

24

Чарівнянська

100

3000

 

25

Червонозорівська

90

2700

 

 

ВСЬОГО

5170

155100

 

 

Директор                                                                         Н.В. Кубенко

Розрахунок (додаток №2)

стимулюючих доплат молодшому медичному персоналу ФАП і ФП

 

0,25 посадового окладу молодшої медичної сестри ФАП, ФП складає з доплатою за деззасоби і доплатою до мінімальної ЗП 1100 грн, нарахування ЄСВ 22% - 242 грн, тому додаткова сума в місяць складає

1342 грн*12 міс= 16104 грн на рік. Потребує таких доплат 27 ФП і ФАП (всі, крім Дібрівського, Фрунзівського та Червонодолинського – ФП ОТГ, Свердлівського, який реорганізується в Златопільську СЛА).

 

 

 

Розрахунок (додаток №3)

По ФП та ФАП, які опалюються природним газом, та потребують встановлення електронних газових лічильників (модемів)

-         Бобринківський ФП – 7000 грн – оплата дозволів, 9000 грн встановлення модема;

-         Березівський ФП – 7000 грн оплата дозволів, 9000 грн встановлення модема;

-         Миколо – Бабанський ФП– 7000 грн оплата дозволів, 9000 грн встановлення модема;

-         Костомарівський ФП– 7000 грн оплата дозволів, 9000 грн встановлення модема;

-         Федіївський ФАП– 7000 грн оплата дозволів, 9000 грн встановлення модема;

-

-

-         Всього :80 000 грн, оплата дозволів – 35000, встановлення модема – 45000.

 

 

Додаток №4

 

Розрахунок потреб в коштах на оплату безкоштовних та

пільгових рецептів по окремим категоріям громадян на 2019 рік

по КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги Бобринецького району»

Категорії пільговика

Кількість пільговиків

Сума коштів, грн

ПРИМІТКИ

місто

село

район

місто

село

район

Діти з багатодітних сімей

193

757

950

1420

5580

7000

 

 

Учасники бойових дій (в т.ч. АТО)

173

198

371

9786

11214

21000

 

 

Учасники, інваліди ВВВ

237

405

642

10700

18300

29000

 

 

Операція на серці

22

40

62

10500

19500

30000

 

 

Інваліди загального захворювання

14

11

25

8400

6600

15000

 

 

Діти інваліди

44

57

101

5720

7280

13000

 

 

Онко захворювання

8

8

16

30000

30000

60000

 

 

Сім’я загиблих

36

50

86

5040

6960

12000

 

 

Діти року

117

118

235

1494

1506

3000

 

 

ВСЬОГО

844

1644

2488

83060

106940

190000

 

Директор                                                                                                    Кубенко Н.В.


До уваги громадян