Протокол №1 від 10 січня 2018 року

Протокол № 1

засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення

від 10 січня 2018 року                                                                  м.Бобринець

 

час проведення: 10.00

місце проведення: мала зала Бобринецької районної ради

 

Запрошено:

Голова постійної комісії:         Крутько Юрій Миколайович

Заступник голови комісії:       Бергер Сергій Володимирович

Секретар комісії:                      Олексієнко Людмила Йосипівна

Члени комісії:                        Рибачук Надія Володимирівна

Рижков Олексій Миколайович

Цесарський Анатолій Юрійович

Шевченко Сергій Анатолійович

 

Відсутні:__Рижков О.М.______________________

ЗАПРОШЕНІ:

Гадемська Олена Антонівна – голова Бобринецької районної ради;

Сабліна Наталія Анатоліївна – заступник голови Бобринецької районної ради.

 

Працівники виконавчого апарату районної ради:

Гончаренко Любов Василівна – начальник організаційного відділу виконавчого апарату Бобринецької районної ради;

Сорочан Наталія Анатоліївна – завідувач сектора виконавчого апарату Бобринецької районної ради.

 

Крутько Ю.М. запросив депутата міської ради Жовтенко Ольгу Миколаївну.

 

Гадемська О.А., голова районної ради – доповіла, що 05 січня 2018 року Бобринецькою районною радою прийнято на розгляд електронну петицію “Про передачу міських шкіл у власність міської територіальної громади”, яка набрала необхідну кількість голосів (250), відповідно до рішення Бобринецької районної ради 7 скликання від 19 вересня 2017 року №250 “Про затвердження Порядку подання та розгляду електронних петицій, адресованих Бобринецькій районній раді” (далі – Порядок). Відповідно до Порядку, розгляд петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Виконавчий апарат районної ради організував проведення засідань профільних постійних комісій Бобринецької районної ради, а саме:

постійна комісія Бобринецької районної ради з питань охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту;

постійна комісія з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення;

постійна комісія з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об'єднань громадян та адміністративно-територіального устрою.

 

Гадемська О.А., голова районної ради – запропонувала розгляд електронної петиції, поданої Рожкованом С.М. до Бобринецької районної ради 17 жовтня 2017 року “Про передачу міських шкіл у власність міської територіальної громади” провести спільно, а проголосувати кожній комісії в окремому кабінеті.

 

Гадемська О.А., голова районної ради запропонувала ставити запитання, вносити пропозиції чи зауваження.

 

ВИСТУПИЛИ:

 

Гадемська О.А., голова районної ради – зачитала електронну петицію та надала слово Сабліній Н.А. для надання юридичних роз’яснень.

Сабліна Н.А., заступник голови районної ради – зачитала та надала роз’яснення депутатам статей законів України, на які спирається у петиції Рожкован С.М., а саме: Європейська хартія місцевого самоврядування, Європейська соціальна хартія (переглянута), статті 140-143 Конституції України, статті 43, 60 та пункт 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункт 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, статті 4, 5, 23-1 Закону України “Про звернення громадян”.

Савченко З.Д., депутат районної ради – із запитанням, як високі показники установ і закладів освіти 2016/2017 навчального року стосуються міську територіальну громаду.

Різанов М.С., депутат районної ради – із запитанням, як майно стосується високим досягненням 2016/2017 навчального року.

Німенко С.І., депутат районної ради – звернув увагу, що дане питання було розглянуто одинадцятою сесією районної ради та прийнято відповідне рішення. Зазначив, що на сьогоднішній день в районі існує нагальна проблема дефіциту бюджету біля 6,0 млн.грн. над якою і закликав працювати спільно. Зауважив, що Златопільська (Свердлівська) територіальна громада проти відчуження майна спільної власності територіальних громад району (міських шкіл) міській раді. Сільські ради надають матеріальну допомогу об’єктам соціальної сфери розташованим та їх території. Недофінансування об’єктів соціальної сфери району є злочином. Закликав спільно працювати над вирішення нагальних проблемних питань.

Крутько Ю.М., депутат районної ради – запропонував зустрітися депутатам районної та міської рад для вирішення невідкладних питань.

Гадемська О.А., голова районної ради – із зауваженням про не підписання договорів між Бобринецькою міською радою та Бобринецькою районною державною адміністрацією про передачу об’єктів спільної власності територіальних громад міста та сіл Бобринецького району у тимчасове користування, а саме: приміщень Бобринецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №3, Бобринецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №4, Бобринецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 та навчально-виховного комплексу “Бобринецька гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1”.

Сабліна Н.А., заступник голови районної ради – із запитанням до депутата міської ради Жовтенко О.М. щодо необхідності передачі шкіл.

Жовтенко О.М., депутат міської ради – із відповіддю, щоб отримати кошти фондів на співфінансування об’єктів необхідно право власності на майно.

Різанов М.С., депутат районної ради – із зауваженням чи думало міське керівництво про гранти коли створювали нові освітні заклади. Розподіл дітей на міських та сільських унеможливив проведення ЗНО 2017 року в м.Бобринець. Створення освітніх закладів заклало конфлікт.

Цесарський А.Ю., депутат районної ради – із зауваженням, що можливо необхідно запитати міських вчителів чи їм добре чи ні, якщо добре то продовжити їх перебування у міському підпорядкуванні.

Гура В.Г., депутат районної ради – підтримала зауваження Різанова М.С. і довела до відома депутатів про проблеми сільських вчителів, які виникли після розподілу на міські та сільські школи.

Олексієнко Л.Й., депутат районної ради – із зауваженням, що багато приділяється уваги петиції, адже існує більш вагоміші проблемні питання, які необхідно вирішувати. Запропонувала розглянути петицію на сесії районної ради.

Бергер С.В., депутат районної ради – закликав працювати на благо жителів району. Висловив думку, що необхідно враховувати позицію голів сільських рад щодо децентралізації та передачі шкіл міській раді.

Шевченко С.А., депутат районної ради – зі словами вдячності до депутатського корпусу за проявлену підтримку та привітав присутніх з новорічними святками. Закликав при прийнятті рішень думати про виборців.

Секрет З.Ф., депутат районної ради – із зауваженням, чому Рожкован С.М. в одній особі дає оцінку всім.

Гадемська О.А., голова районної ради – запропонувала членам постійної комісії районної ради з питань охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту перейти до кабінету голови районної ради для продовження засідання комісії; членам постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення залишитися в малій залі для продовження засідання комісії; членам постійної комісії районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об'єднань громадян та адміністративно-територіального устрою перейти до кабінету заступника голови районної ради для продовження засідання комісії.

 

Жовтенко О.М., депутат міської ради залишилася на зсіданні постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

Продовжив ведення засідання Крутько Юрій Миколайович – голова постійної комісії.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про розгляд електронної петиції, поданої Рожкованом С.М. до Бобринецької районної ради 17 жовтня 2017 року “Про передачу міських шкіл у власність міської територіальної громади”.

Інформує Сабліна Наталія Анатоліївна – заступник голови Бобринецької районної ради.

 

СЛУХАЛИ:

Крутько Ю.М., голова комісії – зазначив, що кворум для проведення засідання комісії є – з 7 членів є присутніми 6.

Поставив на голосування пропозицію стосовно затвердження порядку денного засідання комісії.

 

Результати голосування:

“За” – 06

“Проти” – 00

“Утримались” – 00

Прийнято.

ВИРІШИЛИ: погодитись з порядком денним роботи комісії.

 

Крутько Ю.М., голова комісії – запропонував затвердити регламент роботи комісії, а саме провести засідання комісії за 30 хвилин та надати час: для інформацій – до 10 хвилин; для виступів – до 10 хвилин; для повторних виступів – до 5 хвилин; на розгляд різних питань – до 3 хвилин по кожному питанню; для довідок в кінці роботи комісії – до 3 хвилин.

Результати голосування:

“За” – 06

“Проти” – 00

“Утримались” – 00

Прийнято.

ВИРІШИЛИ: затвердити регламент роботи комісії.

 

 

СЛУХАЛИ 1:

Крутько Ю.М., голова комісії – після заслуховування інформації Сабліної Н.А. з питання “Про розгляд електронної петиції, поданої Рожкованом С.М. до Бобринецької районної ради 17 жовтня 2017 року “Про передачу міських шкіл у власність міської територіальної громади” запропонував перейти до обговорення.

 

ВИСТУПИЛИ:

Бергер С.В., депутат районної ради – із пропозицією не підтримувати петицію, адже слід враховувати позицію 24 сільських голів, які виявили бажання не об’єднуватися. Міські школи є об’єктами спільної власності територіальних громад району і депутатський корпус має дбати за збереження спільного майна та раціонального його використання. Запропонував розглянути петицію на пленарному засіданні районної ради.

 

Рибачук Н.В., депутат районної ради – із пропозицією не підтримувати петицію але розглянути її на пленарному засіданні районної ради. Підтримала пропозицію Крутька Ю.М. про спільну зустріч депутатів районної та міської рад з метою спільно вирішувати проблемні питання.

 

Олексієнко Л.Й., депутат районної ради – із пропозицією не підтримувати петицію але розглянути її на пленарному засіданні районної ради. Наголосила на обов’язковій присутності на пленарному засіданні сільських, міського голів та автора петиції.

 

Цесарський А.Ю., депутат районної ради – із думкою чи варто організовувати та проводити громадські слухання.

 

Шевченко С.А., депутат районної ради – підтримав пропозицію депутатів розглянути петицію на пленарному засіданні районної ради.

 

Крутько Ю.М., голова комісії – поставив пропозицію рекомендувати Президії розглянути петицію на пленарному засіданні районної ради.

Результати голосування:

“За” – 06

“Проти” – 00

“Утримались” – 00

“Не голосували” – 00

Всього проголосувало: 06

Прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Президії розглянути петицію на пленарному засіданні районної ради.

 

Крутько Ю.М., голова комісії – відмітив, що питання, яке було внесено на розгляд постійної комісії з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення розглянуто і подякував за роботу.

 

 

 

Голова постійної комісії                                                    Ю.КРУТЬКО

 

Секретар постійної комісії                                                Л.ОЛЕКСІЄНКО

 

Постійна комісія з питань діяльності ради

Постійна комісія з питань агропромислового комплексу

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, освіти, праці

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, власності

До уваги громадян