Протокол № 3 від 24 лютого 2016 року

 

ПРОТОКОЛ № 3 спільного засідання постійних комісій Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення та з питань діяльності ради, депутатської етики,регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою від 24 лютого 2016 року

 

час проведення: 10.00

місце проведення: мала зала Бобринецької районної ради

 

Веде спільне засідання постійних комісій районної ради Гадемська Олена Антонівна – голова Бобринецької районної ради

 

На засідання комісії запрошені:

(постійна комісія Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення):

 

Голова постійної комісії:         Крутько Юрій Миколайович

Заступник голови комісії:       Бергер Сергій Володимирович

Секретар комісії:                      Олексієнко Людмила Йосипівна

Члени комісії:                          Рибачук Надія Володимирівна

Рижков Олексій Миколайович

Цесарський Анатолій Юрійович

Шевченко Сергій Анатолійович

(постійна комісія Бобринецької районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики,регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою):

 

Голова комісії:                        Секрет Зоя Федорівна

Секретар комісії:                       Дерев’янко Марія Миколаївна

Члени комісії:                          Бобух Анатолій Григорович

Корінський Віктор Васильович

Німенко Сергій Іванович

 

Відсутні: __Рижков О.М., Дерев’янко М.М., Бобух А.Г.____________

 

ЗАПРОШЕНІ:

Сабліна Наталія Анатоліївна – заступник голови Бобринецької районної ради, голова робочої групи з питань підготовки та організації реформування РВО “Новий день”;

Леус Ігор Сергійович – головний редактор РВО “Новий день”;

Різанов Микола Станіславович – член робочої групи з питання підготовки та організації реформування РВО “Новий день”, представник від постійної комісії районної ради з питань охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту;

Ковбасюк Людмила Євгеніївна – начальник відділу з юридичної, мобілізаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадянами апарату Бобринецької районної державної адміністрації;

Іванова Надія Вікторівна – керуючий справами виконавчого апарату Бобринецької районної ради;

Гончаренко Любов Василівна – начальник організаційного відділу виконавчого апарату Бобринецької районної ради;

Онисько Інна Анатоліївна – завідувач сектору виконавчого апарату Бобринецької районної ради;

Костюкова Олена Вікторівна – головний спеціаліст виконавчого апарату Бобринецької районної ради.

Відсутні: Ковбасюк Л.Є. (відрядження).

 

СЛУХАЛИ: Гадемську О.А. – голову Бобринецької районної ради “Про порядок денний роботи спільного засідання постійних комісій”.

 

Гадемська О.А.

Шановні депутати! Для роботи спільного засідання постійних комісій пропоную наступний порядок денний:

1. Про розгляд питання, яке пропонується включити до порядку денного пленарного засідання третьої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання Про підготовку та організацію реформування РВО “Новий день”.

Інформація Сабліної Н.А. – заступника голови Бобринецької районної ради, голови робочої групи з питань підготовки та організації реформування РВО “Новий день”.

 

Хто за такий порядок денний прошу голосувати:

Результати голосування:

“За” – 09

“Проти” – 00

“Утримались” – 00

“Не голосували” – 00

Всього проголосувало: 09

Прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: затвердити запропонований порядок денний.

Шановні депутати, нам необхідно затвердити регламент спільного засідання постійних комісій районної ради:

пропоную надати час:

-         для інформацій - до 15 хвилин;

-         для виступів - до 10 хвилин;

-         для повторних виступів - до 5 хвилин;

-         на розгляд інших питань - до 5 хвилин з кожного питання.

Пропоную провести спільне засідання постійних комісії без перерви за 1 годину роботи.

Прошу голосувати за такий регламент роботи спільного засідання постійних комісій.

Результати голосування:

“За” – 09

“Проти” – 00

“Утримались” – 00

“Не голосували” – 00

Всього проголосувало: 09

Прийнято.

Гадемська О.А.

Розпочнемо роботу спільного засідання постійних комісій з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення та з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою.

Переходимо до розгляду питання, яке пропонується до розгляду спільного засідання постійних комісій районної ради.

 

СЛУХАЛИ:

1. Про розгляд питання, яке пропонується включити до порядку денного пленарного засідання третьої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання Про підготовку та організацію реформування РВО “Новий день”.

Інформація Сабліної Наталії Анатоліївни – заступника голови Бобринецької районної ради, голови робочої групи з питань підготовки та організації реформування РВО “Новий день”.

 

Сабліна Н.А.

Шановні депутати, запрошені!

До районної ради надійшли клопотання від трудового колективу комунального підприємства РВО “Новий день” від 13 січня 2016 року № 1/2 (протокол загальних зборів трудового колективу Бобринецького РВО “Новий день” від 13 січня 2016 року №1), від 19 лютого 2016 року № 14/15 (протокол загальних зборів трудового колективу Бобринецького РВО “Новий день” від 18 лютого 2016 року № 4) щодо реформування друкованого засобу масової інформації.

Порядок прийняття рішення про реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій визначений в статті 4 Закону України “Про реформування державних та комунальних засобів масової інформації”.

Рішення про реформування друкованого засобу масової інформації та редакції приймається їх засновниками (співзасновниками) за участю трудового колективу.

Трудовий колектив редакції має пріоритетне право у визначенні способу реформування.

Дане питання потребує детального аналізу, вивчення та з метою дотримання вимог Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” було створено робочу групу з числа депутатів та посадових осіб виконавчого апарату районної ради для вивчення питань з підготовки та організації реформування РВО “Новий день”, яка провела засідання 17 лютого та 23 лютого 2016 року. За підсумками роботи було вирішено рекомендувати Бобринецькій районній раді вийти зі складу співзасновників друкованого засобу масової інформації – газети “Честь хлібороба” та продовжити вивчення питання щодо реформування РВО “Новий день”.

 

Гадемська О.А.

Хто бажає виступити?

ВИСТУПИЛИ:

Німенко С.І., депутат Бобринецької районної ради, член робочої групи з питань підготовки та організації реформування РВО “Новий день” – запропонував присутнім ознайомитися з проектом рішення Новоукраїнської районної ради та використати його для формулювання назви і змісту проекту рішення з реформування РВО “Новий день”.

Бергер С.В. – депутат Бобринецької районної ради – зауважив, що на першому засіданні спільних комісій було вирішено питання щодо підготовки та організації реформування РВО “Новий день” внести на розгляд чергової сесії районної ради та рекомендувати Лесу І.С. звернутися до Держкомтелерадіо за роз’ясненнями з даного питання.

Леус І.С., головний редактор РВО “Новий день” – відмітив, що понад 10 років Бобринецьке редакційно-видавниче об’єднання “Новий день” активно впроваджує в життя ідею необхідності реформування ЗМІ. На відміну від інших реформ в Україні, реформа ЗМІ нав’язується не згори, а тривалий час ініціюється трудовими колективами газет.

Тому реформа засобів масової інформації та їх роздержавлення не лише назріла, а вже й перезріла. Ще кілька років тому колектив об’єднання ствердно заявив про наміри взяти участь у пілотному проекті роздержавлення. У 2013 році з даного питання на базі РВО “Новий день” в Бобринці відбулося розширене засідання правління Кіровоградської обласної організації НСЖУ та обласна нарада редакторів районних газет Кіровоградської області. Головний редактор РВО “Новий день” постійно бере участь у семінарах, зустрічах, тренінгах, конференціях щодо реформування ЗМІ.

Один із них – Міжнародний семінар-тренінг, що відбувся в Миколаєві 23-24 квітня 2015 року. Його організаторами виступили Національна спілка журналістів України та адміністрація Президента України. З п’яти друкованих видань Кіровоградщини (редактори яких долучилися до обговорення нагальної теми) на семінарі детально проаналізовано діяльність газети “Честь хлібороба” і Бобринецького РВО “Новий день” загалом, яка отримала високу оцінку і за висновками експертів, підприємство повністю готове до першого етапу роздержавлення ЗМІ.

З 01 січня 2016 року набрав чинності Закон України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”. Згідно статті 4 Закону трудовий колектив має пріоритетне право у визначенні способу реформування.

Відповідно до вимог цієї ж статті Закону відбулися загальні збори трудового колективу Бобринецького РВО “Новий день”, яке виходячи з мети і предмету діяльності Статуту підприємства, здійснює функції редакції газети “Честь хлібороба”. Уточнюю, що згідно статті 21 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” підготовку та випуск у світ друкованого засобу масової інформації за дорученням засновника (співзасновників) здійснює редакція або інша установа, що виконує її функції.

На зборах трудового колективу ухвалено рішення про початок реформування та направлено пропозиції співзасновникам.

Відповідно до пункту другої частини першої статті 3 Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” на зборах трудового колективу Бобринецького РВО “Новий день” прийнято рішення про реформування шляхом виходу органів державної влади (Бобринецька районна державна адміністрація) та органів місцевого самоврядування (Бобринецька районна рада) зі складу співзасновників Бобринецького РВО “Новий день” та газети “Честь хлібороба” з перетворенням Бобринецького РВО “Новий день” членами його трудового колективу у суб’єкт господарювання (без співзасновництва владних органів) із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації – газети “Честь хлібороба”. Трудовий колектив вирішив здійснити реформування в першому етапі.

Відповідно до пункту 3 статті 4 Закону співзасновники в місячний строк після надходження пропозиції трудового колективу повинні ухвалити відповідне рішення та направити його до Державного комітету телебачення й радіомовлення України.

Хочу зауважити, що на сьогодні в Кіровоградській області діє 7 редакційно-видавничих (інформаційно-видавничих) об’єднань. Створилися вони фактично в один час для збереження місцевого радіомовлення, адже відповідно до чинного законодавства редакція газети не могла бути одночасно редакцією радіостудії і її юридичною особою.

Хочу звернути увагу, що на другій Всеукраїнській конференції редакторів комунальних ЗМІ, що відбулася в Києві 11 лютого 2016 року (участь від Кіровоградщини у ній взяв і головний редактор РВО “Новий день”), було прийнято зверення до Президента України з проханням забезпечити реалізацію Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” та право трудових колективів здійснити реформування.

Вже наступного дня, 12 лютого, видано Указ Президента України № 45, яким відповідні владні органи зобов’язано вжити заходів щодо здійснення у порядку, визначеному законодавством, першого етапу реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації, а також вжити заходів для проведення аналізу стану додержання законодавства про свободу.

Першими на Кіровоградщині, хто не боїться змін в медійній сфері та виявляє турботу про майбутнє місцевого інформаційного простору, стала Новоукраїнська районна рада, яка 17 лютого 2016 року ухвалила рішення про вихід із співзасновників газети “Новоукраїнські новини” та вихід із співзасновників Новоукраїнського редакційно-видавничого об’єднання “Новоукраїнські новини”. Окрім того, депутати Новоукраїнської райради надали трудовому колективу приміщення та майно, аби підприємство безболісно реформувалося і надалі розвивалося.

Реформування ЗМІ – це зобов’язання держави Україна перед Радою Європи, тому цей процес незворотній. Основна мета цієї реформи передбачає подолати будь-який вплив органів влади на редакції друкованих ЗМІ, а відтак сприятиме демократизації засобів масової інформації та зростанню свободи  слова у державі.

Ухвалення рішення на місцях без перебільшення можна назвати  тестом на демократію і справжню турботу про свій район. Зволікання з реформуванням може мати досить негативні наслідки – від припинення випуску газети, так і роботи підприємства. Тому, колектив РВО “Новий день” сподівається на підтримку депутатів Бобринецької районної ради в прагненні здійснити реформу та ухваленні рішення про вихід із співзасновників газети “Честь хлібороба” і Бобринецького РВО “Новий день”.

Сабліна Н.А. – заступник голови Бобринецької районної ради, голова робочої групи з питань підготовки та організації реформування РВО “Новий день” – зауважила, що відповідно Статуту РВО “Новий день” є комунальним підприємством. Згідно статті 78 Господарського кодексу комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління, тож виходячи з вищевикладеного ми не можемо вийти зі складу засновників РВО “Новий день”. Відповідно до Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” реформуються в суб’єкт господарювання, але РВО “Новий день” є таким суб’єктом з 2003 року.

Бергер С.В. – депутат Бобринецької районної ради – зазначив на протиріччя законів.

Гадемська О.А., голова Бобринецької районної ради – запропонувала депутатам надавати пропозиції до проекту рішення з даного питання.

Бергер С.В. – депутат Бобринецької районної ради – запропонував Бобринецькій районній раді вийти зі складу співзасновників друкованого засобу масової інформації – газети “Честь хлібороба” та редакційно-видавничого об’єднання “Новий день” при цьому змінивши назву питання з “Про підготовку та організацію реформування РВО “Новий день” на “Про реформування друкованого засобу масової інформації та редакційно-видавничого об’єднання “Новий день”, співзасновником яких є районна рада”.

Сабліна Н.А. – заступник голови Бобринецької районної ради, голова робочої групи з питань підготовки та організації реформування РВО “Новий день” – запропонував Бобринецькій районній раді вийти лише зі складу співзасновників друкованого засобу масової інформації – газети “Честь хлібороба”, а не із редакційно-видавничого об’єднання “Новий день”.

Леус І.С., головний редактор РВО “Новий день” – запропонував Бобринецькій районній раді вийти зі складу співзасновників друкованого засобу масової інформації – газети “Честь хлібороба” та редакційно-видавничого об’єднання “Новий день”. В іншому випадку ми будемо звертатися до прокуратури.

Гадемська О.А., голова районної ради – поставила на голосування пропозицію про вихід Бобринецької районної ради зі складу співзасновників друкованого засобу масової інформації – газети “Честь хлібороба” та редакційно-видавничого об’єднання “Новий день” при цьому змінити назву питання з “Про підготовку та організацію реформування РВО “Новий день” на “Про реформування друкованого засобу масової інформації та редакційно-видавничого об’єднання “Новий день”, співзасновником яких є районна рада”.

Результати голосування:

“ За ” – 07

“ Проти ” – 00

“ Утримались” – 02

“Не голосували” – 00

Всього проголосувало: 09

Прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: внести питання “Про реформування друкованого засобу масової інформації та редакційно-видавничого об’єднання “Новий день”, співзасновником яких є районна рада” на розгляд пленарного засідання 3 сесії районної ради врахувавши внесені зміни, які відображені у порівняльній таблиці (додається).

 

Гадемська О.А.

Шановні депутати, питання, яке було внесено на розгляд спільного засідання постійних комісій з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення та з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою, розглянуто.

Дякую Вам за роботу.

 

Голова районної ради                                                        О.ГАДЕМСЬКА

Постійна комісія з питань діяльності ради

Постійна комісія з питань агропромислового комплексу

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, освіти, праці

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, власності

До уваги громадян