БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 грудня 2018 року                                                                   № 336

м.Бобринець

 

Про затвердження Положення про

порядок надання службових жилих

приміщень і користування ними

 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, статті 118 Житлового кодексу Української РСР, Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 04 лютого 1988 року № 37, з метою визначення порядку надання службових жилих приміщень і користування ними

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

Голова районної ради                                                               О.ГАДЕМСЬКА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення двадцять першої сесії Бобринецької районної ради

14 грудня 2018 року № 336

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання службових жилих приміщень і

користування ними

Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок надання службових жилих приміщень для тимчасового проживання молодих спеціалістів з вищою медичною освітою, а також фахівців з неповною вищою медичною освітою (сестри медичні), які працюють (будуть працювати) в комунальних закладах охорони здоров’я Бобринецького району.

2. Службові жилі приміщення призначаються для заселення громадянами, які у зв'язку з характером їх трудових відносин повинні проживати за місцем роботи.

Комунальні лікувальні заклади Бобринецького району мають використовувати службові жилі приміщення за їх цільовим призначенням.

3. Жилі приміщення, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл та міста району, включаються до числа службових та виключаються з них за рішеннями Бобринецької районної ради. Службове житло закріплюється за медичною установою, яка є його балансоутримувачем.

4. До числа службових може бути включено вільне жиле приміщення за клопотанням Бобринецької районної державної адміністрації.

Клопотання про включення жилих приміщень до числа службових може бути направлено стосовно вільних жилих приміщень (квартир), набутих шляхом передбаченим чинним законодавством України.

5. Облік службових жилих приміщень для тимчасового проживання молодих спеціалістів з вищою медичною освітою, фахівців з неповною вищою медичною освітою (сестри медичні) та контроль за їх використанням здійснюється Бобринецькою районною державною адміністрацією. Службові жилі приміщення обліковуються в журналі обліку службових жилих приміщень (додаток 1). Оперативний облік належних їм службових жилих приміщень провадить балансоутримувач.

6. За клопотанням Бобринецької районної державної адміністрації жиле приміщення може бути виключене з числа службових у таких випадках:

у разі відсутності потреби в подальшому його використанні як службового;

у разі виключення його в установленому чинним законодавством порядку з числа жилих;

якщо фахівець відпрацював у закладі охорони здоров’я району за спеціальністю, яка дає право на отримання службового житла, більш, ніж 10 років, з моменту отримання службового житла;

в інших випадках, які не суперечать вимогам законодавства України, на підставі обґрунтованих клопотань керівника відповідного закладу охорони здоров’я.

Факт проживання в службових жилих  приміщеннях працівників, які припинили трудові відносини з медичною установою району не є підставою для виключення цих приміщень з числа службових.

Про виключення  жилого приміщення з числа службових у журналі обліку службових жилих приміщень робиться відповідна відмітка.

 

Надання службових жилих приміщень

 

7. Службові жилі приміщення надаються молодим спеціалістам з вищою медичною освітою, фахівцям з неповною вищою медичною освітою (сестри медичні) за рішенням Бобринецької районної ради.

Якщо жилі приміщення, в яких проживають відповідні працівники, знаходяться на такій відстані від місця роботи, яка виключає можливість виконання ними трудових обов'язків, надання службових жилих приміщень допускається у випадках, коли ці працівники забезпечені житлом.

У разі недостатності службових жилих приміщень для забезпечення всіх працівників відповідних категорій, зазначені приміщення надаються виходячи з інтересів забезпечення нормальної діяльності медичних установ району.

8. Для одержання службового жилого приміщення відповідний працівник подає заяву керівнику медичної установи Бобринецького району До заяви додаються:

копія паспорта та ідентифікаційного номера,

копія диплому про освіту,

довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї;

витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно про наявність або відсутність житла;

письмова згода на проживання членів сім'ї працівника, які бажають поселитися в службове жиле приміщення.

Керівник відповідної медичної установи району вносить клопотання про одержання службового житла відповідним працівником до Бобринецької районної державної адміністрації, яка є органом управління.

9. На підставі клопотання закладу охорони здоров’я району орган управління подає на розгляд районної ради відповідні матеріали, з доданням документів, вказаних у пункті 8.

10. Службове жиле приміщення має бути впорядковане відповідно до умов даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

11. При наданні службових жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за 9 років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами сім'ї.

12. Не допускається заселення квартири, збудованої для однієї сім'ї, двома і більше сім'ями або двома і більше одинокими особами.

13. Службові жилі приміщення надаються у межах 13,65 м2 жилої площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті, визначеному в установленому порядку.

Службове жиле приміщення може бути надано з перевищенням указаного вище максимального розміру, якщо воно становить одну кімнату (однокімнатну квартиру).

14. В окремих випадках за наявності крайньої виробничої необхідності і відсутності відповідного службового жилого приміщення, як тимчасовий захід, за згодою працівника, йому може бути надано службове жиле приміщення,  що не відповідає вимогам, передбаченим пунктами 10, 11 цього Положення, із збереженням права на одержання службового жилого приміщення, що відповідає вказаним вимогам і розміру.

15. Службове жиле приміщення надається працівникові на всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним.

16. Службові жилі приміщення надаються за наказом керівника закладу охорони здоров’я району, на балансі якої знаходяться ці приміщення, після прийняття рішення Бобринецької районної ради.

У наказі зазначається, яку посаду займає або роботу виконує особа, якій надається службове жиле приміщення, склад її сім'ї, розмір приміщення, що надається, кількість кімнат у ньому та адреса.

17. Перед винесенням наказу про надання службового жилого приміщення адміністрація закладу охорони здоров’я району зобов'язана роз'яснити медичному працівникові особливості договору найму зазначеного приміщення.

Громадяни, вказані в наказі медичної установи про надання службового жилого приміщення, дають письмове зобов’язання про звільнення займаного жилого приміщення з усіма особами, які з ними будуть проживати на момент виселення у разі припинення трудових відносин з наймодавцем.

18. Наказ про надання службового жилого приміщення надається до Бобринецької районної державної адміністрації для отримання ордеру (додаток 2) на проживання у даному службовому жилому приміщенні.

19. Ордер вручається працівнику, на ім'я якого він виданий. При одержанні ордера пред'являються паспорти (свідоцтва про народження) всіх осіб, включених до ордера, з відміткою про зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання. Ордер дійсний протягом 30 днів.

20. При вселенні в надане службове жиле приміщення громадянин здає ордер у відповідний заклад охорони здоров’я району, яка є балансоутримувачем службового житла. Одночасно подаються паспорти членів сім'ї, включених до ордера, з відміткою про виписку з попереднього місця проживання.

21. Рішення про надання службового жилого приміщення може бути переглянуто до видачі ордера, якщо виявляться обставини, які не були раніше відомі й могли вплинути на прийняття вказаного рішення.

22. Ордер на службове жиле приміщення може бути визнаний недійсним у порядку, встановленому законодавством України.

 

Експлуатація, утримання та ремонт службових житловий приміщень

 

23. На підставі ордера між закладом охорони здоров’я та працівником укладається договір найму службового жилого приміщення.

24.Наймач службового жилого приміщення вправі проживати в ньому разом з членами своєї сім'ї.

Наймач має право у встановленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, вселити в займане ним службове жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб. На вселення до батьків їхніх неповнолітніх дітей зазначеної згоди не потрібно.

25. Наймач службового жилого приміщення і члени його сім'ї зобов'язані:

додержуватися умов договору найму службового жилого приміщення і правил користування жилими приміщеннями, утримання жилого будинку і прибудинкової території;

щомісяця своєчасно вносити плату за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну енергію та інші послуги) за затвердженими в установленому порядку ставками й тарифами;

дбайливо ставитися до наданого жилого приміщення і його обладнання, проводити за свій рахунок поточний ремонт займаного приміщення, а при звільненні приміщення здати його в належному стані.

26. Пільги з оплати комунальних послуг встановлюються чинним законодавством.

27. Повнолітні члени сім'ї наймача несуть солідарну з ним майнову відповідальність за зобов'язаннями,  що випливають з договору найму службового жилого приміщення.

28. До користування службовими жилими приміщеннями не застосовуються правила:

про бронювання жилого приміщення (статті 73 - 76 Житлового кодексу УРСР;

про обмін жилого приміщення (статті 79 - 83, 85 Житлового кодексу УРСР), у тому числі з наймачем іншого службового жилого приміщення;

про зміну договору найму жилого приміщення (статті 103 - 106 Житлового кодексу УРСР);

також до користування службовими жилими приміщеннями не застосовуються норми Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”.

 

 

Звільнення наданого службового жилого приміщення

 

29. Медичні працівники, що припинили трудові відносини або у разі отримання у населеному пункті, де знаходиться службове жиле приміщення іншого житла у приватну власність, зобов'язані в місячний термін звільнити та здати займане ними службове жиле приміщення органу, який надав це приміщення, або його правонаступнику.

30. Заклад охорони здоров’я зобов'язаний прийняти службову жилу площу згідно з актом приймання-передачі, до якого додаються дефектний акт житлового приміщення, довідка про сплату комунальних послуг та підтвердження про зняття працівника та членів його сім'ї з реєстраційного обліку. Після цього працівнику видається довідка про здачу службової жилої площі.

31. За тимчасової відсутності наймача або членів його сім'ї службове жиле приміщення зберігається за ними у випадках і в строки, визначені в ст. 71 Житлового кодексу УРСР.

32. Працівник, що звільнився з місця роботи і має стаж менше ніж 10 років, підлягає виселенню зі службового жилого приміщення з усіма особами, які з ним проживають, без надання іншого жилого приміщення, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

33. Для цього заклад охорони здоров’я, в якому працює медичний працівник, в разі його звільнення повинен видати припис про звільнення службової квартири, про що негайно інформується Бобринецька районна державна адміністрація.

34. За не провадження дій, передбачених п. 33 цього Положення, відповідальність покладається безпосередньо на керівника закладу охорони здоров’я району.

35. Примусове виселення провадиться у судовому порядку.

36. Без надання іншого жилого приміщення не може бути виселено:

осіб, які пропрацювали у закладі охорони здоров’я району, що надав їм службове жиле приміщення, не менш як десять років;

осіб, звільнених у зв'язку з ліквідацією закладу охорони здоров’я району або за скороченням чисельності чи штату працівників;

пенсіонерів по старості, членів сім'ї померлого працівника, якому було надано службове жиле приміщення; інвалідів праці I і II груп, інвалідів I і II груп з числа військовослужбовців і прирівняних до них осіб;

одиноких осіб з неповнолітніми дітьми, які проживають разом з ними.

37. У разі визнання ордера на службове жиле приміщення недійсним унаслідок неправомірних дій осіб, які одержали ордер, вони підлягають виселенню без надання іншого жилого приміщення.

38. Звільнення (передача) службових жилих приміщень, які обліковані за бухгалтерським обліком у закладі охорони здоров’я району, здійснюється на основі акту приймання-передачі основних засобів та інших необоротних активів.

39. Особи, які самоправно зайняли службове жиле приміщення, виселяються без надання їм іншого жилого приміщення.

40. Передача приміщень, які обліковані як службові і знаходяться на праві оперативного управління закладів охорони здоров’я району та обліковані за їх бухгалтерським обліком, у власність робітників здійснюється на основі переоформлення права власності.

 

Відповідальність за порушення правил надання жилої площі, користування службовим житлом та його утримання

41. Бобринецька районна рада залишає за собою право здійснювати контроль за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства медичними установами, розташованими на території Бобринецького району.

42. Згідно статті 176 ЖК наймодавець несе цивільно-правову відповідальність за невиконання обов’язків забезпечення схоронності житлового фонду та ремонту жилого приміщення у випадках, спричинених невідкладеною необхідністю.

 

____________________________________________________

 

 

 

Додаток 1

до Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними

 

 

 

ЖУРНАЛ

обліку службових жилих приміщень ____________________________

 

Належність жилого будинку і найменування установи, за якою закріплено службове приміщення

Адреса службового приміщення (населений пункт, вулиця, номер будинку і квартири)

Характеристика службового жилого приміщення (комунальна або окрема квартира, благоустроєна або неблагоустроєна, поверх, кількість кімнат, розмір жилої площі)

Дата і номер рішення Бобринецької районної ради про включення житла до числа службових

Дата і номер рішення Бобринецької районної ради про виключення житла з числа службових

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

 

 

 

Додаток 2

до Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними

 

Бобринецька районна державна адміністрація

“___”______________ _____ р.

Бобринецька районна державна адміністрація

“___”______________ _____ р.

КОРІНЕЦЬ ОРДЕРА НА СЛУЖБОВЕ

ЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ

№_____ серія ________

ОРДЕР НА СЛУЖБОВЕ

ЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ

№_____ серія ________

Ордер виданий гр.

______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

З сім’єю _____ чоловік на право зайняття службового жилого приміщення жилою площею_________ кв.м, яке складається з_____________________________________

(кількість кімнат)

у квартирі за адресою:

______________________________________

(вулиця, провулок)

будинок №_____, квартира №_________

Ордер виданий гр.

______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

З сім’єю _____ чоловік на право зайняття службового жилого приміщення жилою площею_________ кв.м, яке складається з_____________________________________

(кількість кімнат)

у квартирі за адресою:

______________________________________

(вулиця, провулок)

будинок №_____, квартира №_________

Підстава видачі ордера__________________

______________________________________

Підстава видачі ордера__________________

______________________________________

Дані про особу, на ім’я якої видано ордер

______________________________________

______________________________________

(місце роботи і посада)

 

Склад сім’ї

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Родинні відносини з особою, на ім’я якої видано ордер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дані про особу, на ім’я якої видано ордер

______________________________________

______________________________________

(місце роботи і посада)

 

Склад сім’ї

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Родинні відносини з особою, на ім’я якої видано ордер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації_______ __________

(підпис)           (ПІБ)

Печатка

Голова районної

державної адміністрації_______ __________

(підпис)           (ПІБ)

Печатка

Ордер одержав_________ ______________

(підпис)      (ПІБ)

Дата одержання “____”__________ ______р.

Ордер одержав_________ ______________

(підпис)      (ПІБ)

Дата одержання “____”__________ ______р.

 

Цей ордер є єдиною підставою для вселення в надане службове приміщення.

При вселенні ордер здається до медичної установи.

Ордер дійсний протягом 30 днів

___________________

Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

До уваги громадян