Рішення №66

 

Третя сесія Бобринецької районної ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 лютого 2016 року                                                              № 66

 

м.Бобринець

 

Про внесення змін до Регламенту

Бобринецької районної ради

сьомого скликання

 

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про внесення зміни до статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо поіменних голосувань”, Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про звернення громадян” щодо електронного звернення та електронної петиції”

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Регламенту Бобринецької районної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року № 33, а саме:

- розділ І “Загальні положення” доповнити статтею 51 “Порядок подання та розгляду електронних петицій:

51.1. Електронна петиція – це колективне звернення громадян до ради через офіційний сайт ради. Електронні петиції повинні стосуватись питань, які відносяться до повноважень і компетенції ради.

51.2. Для створення електронної петиції до ради її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному сайті ради. Автор нової електронної петиції має дотримуватися правил щодо оформлення петиції, а саме:

авторизуватися на офіційному сайті ради;

вказати заголовок петиції;

викласти суть електронної петиції;

уточнити прізвище, ім'я, по батькові;

вказати поштову адресу (для отримання письмової відповіді на петицію);

надати фото або відео, що ілюструватиме петицію (на розсуд автора).

Електронна петиція не може містити закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, закликів до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

51.3. Електронна петиція оприлюднюється на офіційному сайті ради протягом двох робочих днів із дня надсилання її автором (ініціатором).

У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам, оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору із зазначенням причин відмови, не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

Автор (ініціатор) електронної петиції щодо оприлюднення якої отримано відмову може виправити петицію і розмістити її повторно на офіційному сайті ради.

51.4. Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному сайті ради є датою початку збору підписів на її підтримку.

Форма підписання петиції передбачає авторизацію шляхом реєстрації: особа вказує свої прізвище, ім'я, по батькові, e-mail і натискає кнопку ‟Підписати”. Після цього вона отримує лист на електронну пошту з пропозицією підтвердити свій голос.

На офіційному сайті ради обов'язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

51.5. Електронна петиція, адресована раді, розглядається за умови збору на її підтримку не менше як 100 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян.

51.6. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному сайті ради не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції.

Голова ради невідкладно, але не пізніше ніж через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції, направляє її на розгляд до постійної комісії ради, предметом відання якої є порушене автором петиції питання.

Постійна комісія не пізніше ніж через 10 робочих днів після отримання електронної петиції розглядає електронну петицію на своєму засіданні.

На засідання постійної комісії, у разі необхідності, запрошується автор електронної петиції, залучаються фахівці, спеціалісти та представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

51.7. За результатами розгляду електронної петиції постійна комісія надає висновок або рекомендацію відповідно до компетенції, або готує проект рішення ради.

Розгляд електронної петиції, проекту рішення з питання, зазначеного в електронній петиції, здійснюється радою першочергово на найближчому пленарному засіданні в порядку, визначеному Регламентом.

Інформація про результати розгляду електронної петиції надсилається автору електронної петиції на вказану під час реєстрації

електронну адресу, а також оприлюднюється на офіційному сайті  ради”;

- пункт 36.2 статті 36 Регламенту викласти в новій редакції:

“відповідно до частини 3 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього Закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради”.

2. Затвердити Регламент Бобринецької районної ради сьомого скликання в новій редакції (додається).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою.

Голова районної ради                                                                 О.ГАДЕМСЬКА

 

До уваги громадян

Офіс реформ