Протокол 35 сесії Бобринецької районної ради 6 скликання від 12.03.2015 (позачергова)

 

У К Р А Ї Н А

Бобринецька  районна  рада

П Р О Т О К О Л

пленарного засідання

тридцять п’ятої позачергової сесії

Бобринецької районної ради

шостого скликання

 

12 березня 2015 року

м. Бобринець

час проведення: 10.00

місце проведення:

зала адмінприміщення

Пленарне засідання тридцять п’ятої позачергової сесії Бобринецької районної ради шостого скликання відкриває голова районної ради Танасієнко Іван Васильович.

Шановні присутні!

Голова районної ради

На пленарному засіданні  тридцять п’ятої позачергової сесії Бобринецької районної ради присутні 34 депутати.

Кворум  необхідний для проведення пленарного засідання є.

Пленарне засідання тридцять п’ятої позачергової сесії районної ради шостого скликання оголошую відкритим.

Грає гімн

Шановні депутати!

Розпочнемо роботу пленарного засідання.

Танасієнко І.В.

На пленарному засіданні тридцять п’ятої позачергової сесії Бобринецької районної ради пропонується  розглянути питання.

Вносить голова Бобринецької районної ради:

1. Про звільнення Шевченка С.А. з посади заступника голови Бобринецької районної ради у зв’язку з достроковим припиненням повноважень заступника голови Бобринецької районної ради шостого скликання без припинення повноважень депутата Бобринецької районної ради шостого скликання.

Інформація Танасієнка І.В. – голови Бобринецької районної ради.

2.Різне.

Танасієнко І.В.

Вношу пропозицію: запропоноване питання включити до порядку денного пленарного засідання та прийняти його за основу.

У кого будуть інші пропозиції ?

Немає.

Прошу депутатів проголосувати за порядок денний роботи пленарного засідання.

Результати голосування:

“ За ” – 34

“ Проти ” – 00

“ Утримались” – 00

Приймається.

Танасієнко І.В.

Дякую,  запропоноване питання вноситься до порядку денного роботи пленарного засідання  тридцять п’ятої позачергової сесії районної ради.

Шановні депутати, нам необхідно затвердити регламент роботи пленарного засідання:

пропоную надати час:

-         для інформацій - до 15 хвилин;

-         для виступів        - до 10 хвилин;

-         для повторних виступів - до 5 хвилин;

-         на розгляд різних питань - до 5 хвилин по кожному питанню;

-    для довідок в кінці роботи сесії - до 3 хвилин.

Пропоную провести  пленарне засідання за одну годину  роботи.

Прошу голосувати за такий регламент роботи пленарного засідання.

Результати голосування:

“ За ” – 34

“ Проти ” – 00

“ Утримались” – 00

Приймається.

Танасієнко І.В.

Переходимо до розгляду питання порядку денного пленарного засідання: Про звільнення Шевченка С.А. з посади заступника голови Бобринецької районної ради у зв’язку з достроковим припиненням повноважень заступника голови Бобринецької районної ради шостого скликання без припинення повноважень депутата Бобринецької районної ради шостого скликання.

Шановні депутати!

Відповідно до статті 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” заступник голови районної ради обирається відповідною районною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень  депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень, у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою цієї статті:

в частині 3 – повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради за рішенням відповідної ради, що приймається шляхом таємного голосування.

Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути внесено на розгляд відповідної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради;

в частині 4 – повноваження заступника голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата відповідної ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень заступника голови районної ради.

Зазначені повноваження заступника голови районної ради припиняються з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою цієї статті, відповідна особа звільняється з посади заступника голови ради з дня припинення її повноважень.

На підставі розпорядження Президента України від 06 березня 2015 року №236/2015-рп  “Про призначення С.Шевченка головою Бобринецької районної державної адміністрації Кіровоградської області”, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 43, частини 3 та пункту 1частини  4 статті 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  пунктів 10.3 та 10.17 частини 8 Регламенту Бобринецької районної ради шостого скликання, у зв’язку з особистою заявою Шевченка С.А. до Бобринецької районної ради про складення ним повноважень заступника голови Бобринецької районної ради на розгляд тридцять п’ятої позачергової сесії Бобринецької районної ради питання про звільнення  Шевченка Сергія Анатолійовича з посади заступника голови Бобринецької районної ради у зв’язку з достроковим припиненням  повноважень заступника голови Бобринецької районної ради шостого скликання без припинення повноважень депутата Бобринецької районної ради шостого скликання відповідно до частин 3 та 4 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з 12 березня 2015 року.

Танасієнко І.В.

Слово для виступу надається Шевченку С.А.

Шевченко С.А.

Доводжу до відома депутатів районної ради, що у я не буду брати участі у госуванні з питання про звільнення  Шевченка С.А. з посади заступника голови Бобринецької районної ради у зв’язку з достроковим припиненням  повноважень заступника голови Бобринецької районної ради шостого скликання без припинення повноважень депутата Бобринецької районної ради шостого скликання відповідно до частин 3 та 4 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з 12 березня 2015 року.

Танасієнко І.В.

Шановні депутати, на першій сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 19 листопада 2010 року рішенням № 2 було обрану лічильну комісію у складі п’яти осіб:

-         Кожем’якіну  Наталію Іванівну

-         Олексієнко Людмилу Йосипівну

-         Гавриленка Олександра Володимировича

-         Ільчишину Вікторію Василівну

-         Дику Тамару Дмитрівну

У  кого будуть пропозиції  чи зауваження щодо роботи лічильної комісії та її персонального складу?

Немає.

Хто за такий склад лічильної комісії, прошу голосувати.

Результати голосування:

«За» - 34

«Проти» - 00

«Утримались» - 00

Приймається.

Для проведення процедури таємного голосування вношу пропозицію провести організаційне засідання лічильної комісії Бобринецької районної ради шостого скликання від 12 березня 2015 року щодо обрання голови та секретаря лічильної комісії.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати:

Результати голосування:

«За» - 34

«Проти» - 00

«Утримались» - 00

Приймається.

Оголошується перерва на 10 хвилин для обрання голови та секретаря лічильної комісії та оформлення протоколу № 1 від 12 березня 2015 року.

(Після перерви)

Прошу лічильну комісію зайняти своє місце.

Прошу ознайомити депутатів з результатом обрання голови та секретаря лічильної комісії.

Зачитується:

-         Головою лічильної комісії обрано_Гавриленка Олександра Володимировича

-         Секретарем лічильної комісії обрано_ Олексієнко Людмилу Йосипівну

Оголошується перерва на 10 хвилин для заповнення бюлетенів  для таємного голосування.

Після отримання бюлетенів прошу депутатів приступити до процедури таємного голосування з метою прийняття рішення “Про  звільнення Шевченка С.А. з посади заступника голови Бобринецької районної ради у зв’язку з достроковим припиненням повноважень заступника голови Бобринецької районної ради шостого скликання без припинення повноважень депутата Бобринецької районної ради шостого скликання”.

(після перерви)

Танасієнко І.В.

Продовжуємо роботу  пленарного засідання тридцять п’ятої позачергової сесії районної ради.

Слово надається голові лічильної комісії  депутату районної ради _Гавриленку Олександру Володимировичу___.

Голова лічильної комісії

Шановні депутати, в список для таємного голосування про звільнення Шевченка С.А. з посади заступника голови Бобринецької районної ради у зв’язку з достроковим припиненням повноважень заступника голови Бобринецької районної ради шостого скликання без припинення повноважень депутата Бобринецької районної ради шостого скликання

Роздано бюлетенів – 33

При розкритті урни виявилось бюлетенів – 33

В тому числі не дійсних – 00

Результати голосування:

«За» - 33

«Проти» - 00

«Не брали участі у голосуванні» - 00

Таким чином, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 43, частини 3 та пункту 1частини  4 статті 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  пунктів 10.3 та 10.17 частини 8 Регламенту Бобринецької районної ради шостого скликання Шевченка С.А. звільнено з посади заступника голови Бобринецької районної ради у зв’язку з достроковим припиненням повноважень заступника голови Бобринецької районної ради шостого скликання без припинення повноважень депутата Бобринецької районної ради шостого скликання.

Танасієнко І.В.

Є пропозиція оголосити результати голосування на підставі протоколу №2 лічильної комісії від 12 березня 2015 року.

Після оголошення результатів голосування.

Танасієнко І.В.

Вношу пропозицію погодитись з результатами голосування.

Прошу голосувати.

Результати голосування:

«За» - 33

«Проти» - 00

«Утримались» - 00

Не брав участі у голосуванні один депутат Бобринецької районної ради (Шевченко С.А.).

Приймається.

Голова районної ради

Прошу прийняти рішення “Про звільнення Шевченка С.А. з посади заступника голови Бобринецької районної ради у зв’язку з достроковим припиненням повноважень заступника голови Бобринецької районної ради шостого скликання без припинення повноважень депутата Бобринецької районної ради шостого скликання”.

Прошу голосувати.

Результати голосування:

«За» - 33

«Проти» - 00

«Утримались» - 00

Не брав участі у голосуванні депутат Бобринецької районної ради (Шевченко С.А.).

Приймається.

Рішення № 513 додається.

Танасієнко І.В.

Шановний Сергію Анатолійовичу вітаю Вас з призначенням головою Бобринецької районної державної адміністрації Кіровоградської області.

Дозвольте від імені депутатів районної ради, запрошених та присутніх побажати Вам міцного здоров'я, впевненості, тісної співпраці виконавчої влади з органами місцевого самоврядування з метою економічного та соціального розвитку Бобринецького району.

Танасієнко І.В.

Шановні депутати, всі питання, які були внесені на розгляд пленарного засідання тридцять п’ятої позачергової сесії районної ради шостого скликання розглянуті.

Дякую вам за співпрацю.

На цьому пленарне засідання тридцять п’ятої позачергової сесії районної ради оголошую закритим.

Голова  районної  ради                                             І.ТАНАСІЄНКО

Архів протоколів сесій районної ради 6 скликання

До уваги громадян

Офіс реформ