Р І Ш Е Н Н Я

від 20 грудня 2013 року                                        № 350

м.Бобринець

Про заміщення депутата

Бобринецької районної ради

замість вибулого

 

Відповідно до частини 1 статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 3 статті 4 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, заслухавши інформацію голови Бобринецької районної виборчої комісії Кіровоградської області Отян Л.А. щодо заміщення депутата Бобринецької районної ради замість вибулого

районна радаВИРІШИЛА:

1.Інформацію голови Бобринецької районної виборчої комісії Кіровоградської області Отян Л.А. щодо заміщення депутата Бобринецької районної ради замість вибулого взяти до відома.

2.Визнати повноваження депутата Бобринецької районної ради шостого скликання Чучуменка Олександра Володимировича, обраного у багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Бобринецької районної ради за виборчим списком Партії регіонів.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 20  грудня 2013 року                                              № 351

м.Бобринець

Про звіт голови Бобринецької

районної  ради за 2013 рік

Відповідно до пункту 17 частини 6 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт голови Бобринецької районної ради Танасієнка І.В.

районна радаВИРІШИЛА:

1.Звіт голови Бобринецької районної ради Танасієнка І.В.  за 2013 рік прийняти до відома (додається).

Голова районної ради                                                           І. ТАНАСІЄНКО

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 352

м.Бобринець

Про звіт про виконання районного

бюджету за січень-вересень 2013 року

Відповідно до пункту 17 частини 1  статті  43  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію начальника фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації Нестеренко Л.М. “Про звіт про виконання районного бюджету за січень-вересень 2013 року”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за січень-вересень 2013 року:

по доходах у сумі 72 641,4 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 70 622,2 тис.грн., по спеціальному фонду – 2 019,2 тис.грн.;

по видатках у сумі 72 307,5 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 70 278,9 тис.грн., по спеціальному фонду – 2 028,6 тис.грн.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 353

м.Бобринець

Про внесення змін до рішення

районної ради від 21 грудня 2012

року № 238 “Про районний

бюджет на 2013 рік”

Відповідно до  статті  43  Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, статті 78 Бюджетного кодексу України

районна радаВИРІШИЛА:

1.Відповідно до пункту 9 рішення районної ради від 21 грудня 2012 року № 238 “Про районний бюджет на 2013 рік” затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації від 05 листопада 2013 року № 358-р “Про затвердження розподілу додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів”.

2. Внести зміни до рішення районної ради від 21 грудня 2012 року № 238 “Про районний бюджет на 2013 рік”, а саме:

збільшити доходи районного бюджету на 300 000 грн.;

збільшити видатки районного бюджету на 300 000  грн.;

внести відповідні зміни до додатків 1, 2 та 3 (додаються).

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 грудня 2013 року                                              № 354

м. Бобринець

Про надання права на

отримання позик у 2014 рік

Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1204 “Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів” із урахуванням змін

районна радаВИРІШИЛА:

1.Надати право фінансовому управлінню Бобринецької районної державної адміністрації протягом 2014 року отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету,пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду районного бюджету, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету, визначених у Законі України “Про Державний бюджет на 2013 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради                                         І.ТАНАСІЄНКО

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 355

м.Бобринець

Про затвердження програми

економічного і соціального розвитку

Бобринецького району на 2014 рік

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі подання Бобринецької районної державної адміністрації, заслухавши інформацію начальника економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації Кузьмічової М.С. “Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2014 рік”

районна радаВИРІШИЛА:

1.Затвердити програму економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2014 рік (додається).

2.Рекомендувати районній державній адміністрації, міській та сільським радам забезпечити:

безумовне виконання основних показників програми економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2014 рік, інвестиційних проектів та соціальних заходів передбачених програмою “Центральний регіон – 2015” на 2014 рік;

підвищення добробуту населення, рівня оплати праці  та доходів громадян на душу населення, посилення соціальної захищеності малозабезпечених верств населення на основі динамічного розвитку економіки, підтримки малого і середнього бізнесу.

3.Рекомендувати міській та сільським радам при затвердженні програм економічного і соціального розвитку відповідних територій взяти показники програми економічного і соціального  розвитку району на 2014 рік за орієнтири з метою досягнення стабільного економічного зростання та підвищення матеріального добробуту населення району.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Бобринецької районної ради.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 356

м.Бобринець

Про затвердження районної програми

“Центральний регіон – 2015. Програма

розвитку Бобринецького району на

2011-2015 роки” в новій редакції

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 17 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від              31  липня 2013 року №383-р “Про утворення робочої групи з актуалізації обласної програми “Центральний регіон – 2015”, на підставі подання Бобринецької районної державної адміністрації, заслухавши інформацію начальника управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації Кузьмічової М.С. “Про затвердження районної програми “Центральний регіон – 2015. Програма розвитку Бобринецького району на 2011-2015 роки” в новій редакції”, враховуючи аналіз стану виконання районної програми “Центральний регіон – 2015. Програма розвитку Бобринецького району на 2011-2015 роки” у 2013 році, з метою проведення уточнень актуальних завдань розвитку територій і галузей, зміни у показниках розвитку району на 2013 рік і наступні роки

районна радаВИРІШИЛА:

1.Затвердити районну програму “Центральний регіон – 2015. Програма розвитку Бобринецького району на 2011-2015 роки” у новій редакції (додається).

2.Рекомендувати районній державній адміністрації, міській та сільським радам, територіальним органам міністерств і відомств України в районі:

цілі і завдання районної програми “Центральний регіон – 2015. Програма розвитку Бобринецького району на 2011-2015 роки” у новій редакції покласти в основу роботи на 2013-2015 роки;

забезпечити безумовне виконання завдань і заходів районної програми “Центральний регіон – 2015. Програма розвитку Бобринецького району на 2011-2015 роки” у новій редакції та їх врахування під час підготовки програмних документів на середньостроковий період.

3. Рекомендувати районній державній адміністрації надавати звіт про стан виконання районної програми “Центральний регіон – 2015. Програма розвитку Бобринецького району на 2011-2015 роки” не рідше ніж два рази на рік.

4. Рекомендувати міській та сільським радам привести програми розвитку територій на 2014-2015 роки у відповідність із районною програмою “Центральний регіон – 2015. Програма розвитку Бобринецького району на 2011-2015 роки” у новій редакції.

5. Визнати таким, що втратило чинність рішення четвертої сесії районної ради шостого скликання від 25 березня 2011 року № 43 “Про затвердження районної програми “Центральний регіон – 2015. Програма розвитку Бобринецького району на 2011-2015 роки”.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 357

м.Бобринець

Про хід виконання районної цільової програми “Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року”

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 17, 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 494 “Про затвердження державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року”, рішення шістнадцятої сесії Кіровоградської обласної ради шостого  скликання від 27 липня 2012 року № 322 “Про затвердження обласної цільової програми “Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року”, заслухавши інформацію першого заступника голови Бобринецької районної адміністрації Різуна О.Л. “Про хід виконання районної цільової програми “Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року”, з метою забезпечення засобами інформаційно-комунікаційних технологій навчального процесу й управлінської діяльності, оснащення загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти сучасними телекомунікаційними засобами виходу до глобальної всесвітньої мережі Інтернет за сучасними технологіями, підготовки та підвищення рівня кваліфікації вчителів та інших педагогічних працівників

районна радаВИРІШИЛА:

1. Інформацію першого заступника голови Бобринецької районної адміністрації Різуна О.Л. “Про хід виконання районної цільової програми “Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року” взяти до відома.

2. Рекомендувати районній державній адміністрації:

2.1. Забезпечити подальше виконання заходів щодо реалізації основних

напрямів, визначених районною програмою.

2.2. Передбачити кошти щодо фінансування даної програми.

3. Рекомендувати міському та сільським головам відповідно до чинного законодавства сприяти виконанню районної цільової програми “Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року”.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Бобринецької районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації; охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 358

м.Бобринець

Про хід виконання районної програми “Освітній округ 2012-2015”

Віідповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 17 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання Закону України “Про загальну середню освіту”, заслухавши інформацію першого заступника голови Бобринецької районної адміністрації Різуна О.Л. “Про хід виконання районної програми “Освітній округ 2012-2015”, з метою підвищення якості освіти та її відповідності сучасним стандартам

районна радаВИРІШИЛА:

1. Інформацію першого заступника голови Бобринецької районної адміністрації Різуна О.Л. з питання “Про хід виконання районної програми “Освітній округ 2012-2015” взяти до відома.

2.Рекомендувати міському та сільським головам вживати заходи, спрямовані на забезпечення завдань районної програми “Освітній округ 2012-2015”.

3. Рекомендувати районній державній адміністрації передбачити кошти на реалізацію заходів програми.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 359

м.Бобринець

Про хід виконання районної Програми впровадження профільного навчання

на 2012-2015 роки

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 17 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання Закону України “Про загальну середню освіту”, Концепції профільного навчання, заслухавши інформацію першого заступника голови Бобринецької районної адміністрації Різуна О.Л. “Про хід виконання районної Програми впровадження профільного навчання на 2012-2015 роки”, з метою впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах району

районна радаВИРІШИЛА:

1. Інформацію першого заступника голови Бобринецької районної адміністрації Різуна О.Л. “Про хід виконання районної Програми впровадження профільного навчання на 2012-2015 роки” взяти до відома.

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації передбачати кошти на реалізацію заходів програми.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 360

м.Бобринець

Про хід виконання районної програми “Шкільний автобус” на  2011-2015 роки

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 14 Закону України “Про освіту”, статті 21 Закону України “Про загальну середню освіту”, заслухавши інформацію першого заступника голови Бобринецької районної адміністрації Різуна О.Л. “Про хід виконання районної програми “Шкільний автобус” на  2011-2015 роки”, з метою забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, досягнення позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення, створення у сільській місцевості належних умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти

районна радаВИРІШИЛА:

1. Інформацію першого заступника голови Бобринецької районної адміністрації Різуна О.Л. “Про хід виконання районної програми “Шкільний автобус” на  2011-2015 роки” взяти до відома.

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації, міській та сільським радам:

забезпечити подальше виконання заходів, визначених районною програмою;

позитивно вирішувати питання щодо фінансування районної програми “Шкільний автобус” на  2011-2015 роки.

3. Рекомендувати міському та сільським головам відповідно чинного законодавства сприяти виконанню районної  програми “Шкільний автобус” на  2011-2015 роки та передбачити фінансування заходів, визначених програмою.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 361

м.Бобринець

Про хід виконання Комплексної районної

програми виконання протипожежних

заходів закладів освіти Бобринецької

районної державної адміністрації

на 2008-2015 роки

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування України”,  законів України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, “Про об’єкти підвищеної небезпеки”, “Про правові засади цивільного захисту”,  Указу Президента України від 09 лютого 2001 року № 80 “Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, постанов Кабінету Міністрів України: від 26 липня 1994 року № 508 “Про заходи щодо виконання закону України “Про пожежну безпеку”, від 15 лютого 1999 року № 192 “Про затвердження  Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях”, від 01 липня 2002 року № 870 “Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року”, наказу МНС України від 23 квітня 2001року № 97 “Про затвердження Порядку  здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, рішення двадцять першої сесії Бобринецької районної ради четвертого скликання від  04 листопада 2005 року  № 522 “Про комплексну районну програму запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у Бобринецькому районі  на 2006-2010 роки і на період до 2015 року”, на підставі подання Бобринецької районної державної адміністрації, заслухавши інформацію першого заступника голови районної державної адміністрації  Різуна О.Л. “Про хід виконання Комплексної районної програми виконання протипожежних заходів закладів освіти Бобринецької районної державної адміністрації на 2008-2015 роки”, з метою створення належного протипожежного стану підпорядкованих навчальних закладів району

районна радаВИРІШИЛА:

1. Інформацію першого заступника голови районної державної адміністрації Різуна О.Л. “Про хід виконання Комплексної районної програми виконання протипожежних заходів закладів освіти Бобринецької районної державної адміністрації на 2008-2015 роки” взяти до відома.

2. Рекомендувати районній державній адміністрації:

2.1. Забезпечити подальше виконання заходів щодо реалізації основних

напрямів, визначених районною програмою.

2.2. Передбачати кошти щодо фінансування даної програми.

3. Рекомендувати міській та сільським радам відповідно до чинного законодавства сприяти виконанню Комплексної районної програми виконання протипожежних заходів закладів освіти Бобринецької районної державної адміністрації на 2008-2015 роки.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації; охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 362

м.Бобринець

Про хід виконання районної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування України”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 561 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року”, рішення шістнадцятої сесії Кіровоградської обласної ради шостого скликання від 27 липня 2012 року № 321 “Про затвердження обласної цільової соціальної Програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року”, районної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, затвердженої рішенням сімнадцятої сесії Бобринецької районної ради від 23 листопада 2012 року № 229, на підставі подання Бобринецької районної державної адміністрації, заслухавши інформацію першого заступника голови Бобринецької районної державної адміністрації Різуна О.Л. “Про хід виконання районної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року”, з метою забезпечення виконання заходів щодо реалізації основних напрямів модернізації системи освіти району, оновлення змісту освіти у старшій школі з урахуванням рівня вивчення та забезпечення збалансованості співвідношення природничо-математичної, суспільно-гуманітарної та оздоровчо-технологічної складових загальної середньої освіти, забезпечення навчальних закладів сучасним обладнанням та унаочненням з природничо-математичних дисциплін створення умов для розвитку і реалізації творчого потенціалу обдарованих дітей, підвищення фахової майстерності педагогічних працівників

районна радаВИРІШИЛА:

1. Інформацію першого заступника голови районної державної адміністрації Різуна О.Л. “Про хід виконання районної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року” взяти до відома.

2. Рекомендувати районній державній адміністрації:

2.1. Забезпечити подальше виконання заходів щодо реалізації основних

напрямів, визначених районною програмою.

2.2. Передбачати кошти щодо фінансування даної програми.

3. Рекомендувати міській та сільським радам відповідно до чинного законодавства сприяти виконанню районної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації; охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 363

м.Бобринець

Про хід виконання районної програми збереження

історичної пам’яті про Перемоги у Великій

Вітчизняній війні на 2011-2020 роки

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування України”, на виконання Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації Сабліної Н.А. “Про хід виконання районної програми збереження історичної пам’яті про Перемогу у Великій Вітчизняній війні на 2011-2020 роки”, з метою збереження історичної пам’яті про Перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, забезпечення належної уваги Бобринецької районної державної адміністрації, міської та сільських ради, суспільства в цілому до потреб ветеранів війни, поліпшення їх соціального захисту та медичного обслуговування, належного впорядкування пам’ятників і місць поховання загиблих і померлих воїнів, патріотичного виховання молоді та розвитку волонтерського руху

районна радаВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення Бобринецької районної державної адміністрації Сабліної Н.А. “Про хід виконання районної програми збереження історичної пам’яті про Перемогу у Великій Вітчизняній війні на 2011-2020 роки” взяти до відома.

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації при формуванні районного бюджету на 2014 рік передбачити кошти на виконання заходів Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального захисту та соціального забезпечення населення.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 364

м.Бобринець

Про хід виконання Програми соціального

захисту ветеранів, осіб, постраждалих від

наслідків Чорнобильської катастрофи та

інвалідів Бобринецького району на 2012-2016 роки

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення Бобринецької районної державної адміністрації Сабліної Н.А. “Про хід виконання Програми соціального захисту ветеранів, осіб, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи та інвалідів Бобринецького району на 2012-2016 роки”, з метою створення сприятливих соціально-економічних, організаційних та правових умов для соціального захисту ветеранів війни, осіб, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи та інвалідів, забезпечення вказаної категорії населення санаторно-курортним лікуванням, протезно-ортопедичними виробами, іншими засобами реабілітації, забезпечення усунення комунікаційних, будівельних та інших перешкод, що заважають безперешкодному доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури

районна радаВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації Сабліної Н.А. “Про хід виконання Програми соціального захисту ветеранів, осіб, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи та інвалідів Бобринецького району на 2012-2016 роки” взяти до відома.

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації:

продовжити роботу щодо забезпечення ветеранів війни, осіб, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи та інвалідів санаторно-курортним лікуванням, протезно-ортопедичними виробами, іншими засобами реабілітації згідно з чинним законодавством;

забезпечити поліпшення медичного обслуговування, пріоритетність у наданні доступної та якісної медичної допомоги ветеранам, особам, постраждалим від наслідків Чорнобильської катастрофи та інвалідам за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів, які не заборонені чинним законодавством;

під час розроблення містобудівної документації або внесення змін до неї враховувати вимоги щодо безперешкодного доступу до об’єктів різного функціонального призначення для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;

під час формування районного бюджету на 2014 рік передбачити кошти на виконання Програми соціального захисту ветеранів, осіб, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи та інвалідів Бобринецького району на 2012-2016 роки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального захисту та соціального забезпечення населення.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 365

м.Бобринець

Про хід виконання районної програми

забезпечення діяльності кримінально-

виконавчої інспекції та попередження

росту рецидивної злочинності

на 2012-2015 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про Державну кримінально-виконавчу службу України” від 23 червня 2005 року, заслухавши інформацію начальника Бобринецького МВ КВІ УДПтС України в Кіровоградській області Ткаченка Ю.М. “Про хід виконання районної програми забезпечення діяльності кримінально-виконавчої інспекції та попередження росту рецидивної злочинності на 2012-2015 роки”, з метою ефективної реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та адміністративних стягнень, профілактики злочинності та правопорушень шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь

районна радаВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника Бобринецького МВ КВІ УДПтС України в Кіровоградській області Ткаченка Ю.М. “Про хід виконання районної програми забезпечення діяльності кримінально-виконавчої інспекції та попередження  росту рецидивної злочинності на 2012-2015 роки” взяти до відома.

  1. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації при формуванні районного бюджету на 2014 рік передбачити кошти для реалізації заходів районної програми забезпечення діяльності кримінально-виконавчої інспекції та попередження росту рецидивної злочинності на 2012-2015 роки.
  2. Рекомендувати міській та сільським радам забезпечити виконання заходів Програми.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації; діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, об’єднань громадян адміністративно-територіального устрою.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 366

м.Бобринець

Про хід виконання районної програми

“Ліси України” на 2007-2015 роки

 

Відповідно до пункту 2 статті 33, пункту 16 статті 43 Закону України        “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, заслухавши інформацію лісничого Бобринецького лісництва Державного підприємства “Долинське лісове господарство” Богданова Д.Л. “Про хід виконання районної програми “Ліси України” на 2007-2015 роки”, з метою створення та збереження захисних лісових насаджень

районна рада ВИРІШИЛА:

1.Інформацію лісничого Бобринецького лісництва Державного підприємства “Долинське лісове господарство” Богданова Д.Л. “Про хід виконання районної програми “Ліси України” на 2007-2015 роки” взяти до відома.

2.Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації передбачати кошти на реалізацію заходів, визначених програмою “Ліси України” на 2007-2015 роки.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 367

м.Бобринець

Про хід виконання заходів передбачених

цільовою комплексною програмою

“Поліпшення охорони навколишнього

природного середовища та використання

природних ресурсів у Бобринецькому

районі на 2011-2015 роки”

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  заслухавши інформацію начальника відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Бобринецької  районної державної адміністрації Баранова О.В. “Про хід виконання заходів передбачених цільовою комплексною програмою “Поліпшення охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів у Бобринецькому районі на 2011-2015 роки”, затвердженої рішенням п’ятої сесії Бобринецької районної шостого скликання від 27 квітня 2011 року № 65, з метою зниження негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, забезпечення екологічного безпечного середовища для життя, діяльності і здоров’я людей, збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об’єктів та комплексів

районна рада ВИРІШИЛА:

1.Інформацію начальника відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Бобринецької  районної державної адміністрації Баранова О.В. “Про хід виконання заходів передбачених цільовою комплексною програмою “Поліпшення охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів у Бобринецькому районі на 2011-2015 роки” взяти до відома.

2.Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації, міській та сільським радам забезпечувати безумовне виконання основних заходів передбачених цільовою комплексною програмою “Поліпшення охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів в Бобринецькому районі на 2011-2015 роки”.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 368

м.Бобринець

Про хід виконання районної

програми “Цукровий діабет на

2010-2013 роки”

Відповідно до  статті 43  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на  виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 року №877 “Про затвердження Державної цільової програми “Цукровий діабет на 2009-2013роки”, рішення двадцять третьої сесії Бобринецької районної ради п'ятого скликання від 12 травня 2010 року № 374 “Про району програму “Цукровий діабет на 2010-2013 роки”, заслухавши інформацію головного лікаря Бобринецької центральної районної лікарні Семенюк Л.В. “Про хід виконання районної програми “Цукровий діабет на 2010-2013роки”, з метою запобігання та зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, збільшення тривалості і підвищення якості життя населення

районна рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію головного лікаря Бобринецької центральної районної лікарні Семенюк Л.В. “Про хід виконання районної програми “Цукровий діабет на 2010-2013 роки” взяти до відома.

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації забезпечити безумовне виконання заходів передбачених районною програмою “Цукровий діабет на 2010-2013 роки”.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Бобринецької районної ради з питань: охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму; бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 369

м.Бобринець

Про хід виконання районної програми протидії

поширенню наркоманії, боротьби з незаконним

обігом наркотичних засобів, психотропних

речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки

Відповідно до  статті 43  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на  виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 року № 2140-р “Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки”, рішення сьомої сесії  Бобринецької районної ради шостого скликання від 17 липня 2011 року № 105 “Про затвердження районної програми  протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки”, заслухавши інформацію головного лікаря Бобринецької центральної районної лікарні Семенюк Л.В. “Про хід виконання районної програми протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки”, з метою здійснення заходів щодо протидії поширенню в районі наркоманії,  боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, зміцнення здоров’я нації, а також зменшення негативних соціальних, економічних та інших наслідків, пов’язаних з вживанням наркотичних засобів та психотропних речовин

районна рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію головного лікаря Бобринецької центральної районної лікарні Семенюк Л.В. “Про хід виконання районної програми протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки” взяти до відома.

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації під час формування районного бюджету на 2014 рік передбачити кошти для фінансування заходів районної програми протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Бобринецької районної ради з питань: охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму; бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 370

м.Бобринець

Про погодження  надання в оренду об'єктів

спільної власності територіальних громад

сіл та міста району комунальному лікувальному

закладу “Центр первинної медико-санітарної

допомоги Бобринецького району”

Відповідно до  статей 43, 60 та пункту 10 Прикінцевих  та перехідних положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 19 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” від 09 квітня 1999 року № 586-ХІV, статті 10 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, рішення другої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 29 грудня 2010 року № 25 “Про делегування повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації”, рішення двадцять третьої сесії Бобринецької ради п'ятого скликання від 12 травня 2010 року № 371 “Про затвердження методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл району”, рішення одинадцятої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 30 грудня 2011 року № 130 “Про внесення змін до Методики  розрахунку, пропорції розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл району”, та рішення двадцять третьої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 21 червня 2013 року № 298 “Про внесення змін до Методики  розрахунку, пропорції розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району, базову ставку орендної плати приміщень спільної власності територіальних громад сіл та міста району”, з метою більш ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

районна рада ВИРІШИЛА:

1. Погодити надання в оренду приміщень, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району комунальному лікувальному закладу “Центр первинної медико-санітарної  допомоги Бобринецького району” згідно додатку.

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації при укладенні договорів оренди між комунальним лікувальним закладом “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” і орендарями, вказати всі істотні умови, передбаченні чинним законодавством.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

Додаток

до рішення двадцять четвертої сесії

районної ради шостого скликання

від 20 грудня 2013 року  № 370

 

ПЕРЕЛІК

приміщень, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району,  які будуть надаватись  комунальним лікувальним закладом “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” в оренду

І.Орендар

Територіальне медичне об’єднання “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області”

1. Пункт постійного базування швидкої допомоги при Кетрисанівській сільській лікарській амбулаторії прощею 41,3 м².

2. Пункт постійного базування швидкої допомоги при Рощахівській сільській лікарській амбулаторії прощею  30,6 м².

3. Пункт постійного базування швидкої допомоги при Витязівській сільській лікарській амбулаторії  площею 23,1 м².

При цьому річний розмір орендної плати становить 1 гривня.

 

ІІ.Орендар

Територіальний центр обслуговування надання соціальних послуг

4.Приміщення Витязівської сільської лікарської амбулаторії  площею 454,72 м².

При цьому розмір річний орендної плати становить 2 гривні за кв.м.

_____________________

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 371

.Бобринець

Про хід виконання районної програми

по реалізації в районі “Національного

плану дій щодо реалізації Конвенції ООН

про права дитини” у 2013 році

 

Відповідно  пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Закону України                   “Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року” від 05 березня        2009 року № 1065-VI, Закону України “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх”, рішення другої сесії Кіровоградської обласної ради шостого скликання від 09 грудня 2010 року №30 “Про обласну програму по реалізації в області  Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року”, рішення другої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 29 грудня 2010 року № 38 “Про районну програму  по реалізації в районі “Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до  2016 року”, заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей районної державної адміністрації Неклеси Л.А. “Про хід виконання районної програми по реалізації в районі “Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” у 2013 році”, з метою захисту прав та інтересів дітей на території району

районна рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника служби у справах дітей районної державної адміністрації Неклеси Л.А. “Про хід виконання районної програми по реалізації в районі “Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” у 2013 році” взяти до відома.

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації:

тримати на постійному контролі питання захисту прав та інтересів дітей у районі, подолання негативних явищ у підлітковому середовищі;

передбачати кошти у районному бюджеті на виконання районної програми, а також залучати кошти із джерел, не заборонених чинним законодавством.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму; бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 372

м.Бобринець

Про хід виконання районної комплексної програми

Соціальна робота із різними категоріями сімей,

дітей та молоді на 2012- 2016 роки у 2013 році

Відповідно  статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 7, 8, 9, 10, 11, 12 Закону України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, Закону України “Про соціальну адаптацію осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, статей 24, 25 “Про охорону дитинства”, пунктів 3, 8, 31 постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини”, рішення дев’ятої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання                     від 26 жовтня 2011 року № 119 “Про затвердження Комплексної районної програми “Соціальна робота із різними категоріями сімей, дітей та молоді на 2012-2016 роки”, заслухавши інформацію начальника відділу соціальної роботи Бобринецького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Єгорової О.А. “Про хід виконання районної комплексної програми “Соціальна робота із різними категоріями сімей, дітей та молоді на 2012-2016 роки” у 2013 році”, з метою забезпечення підтримки сім'ї та соціального становлення й розвитку молоді

районна рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу соціальної роботи Бобринецького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Єгорової О.А. “Про хід виконання районної комплексної програми “Соціальна робота із різними категоріями сімей, дітей та молоді на 2012-2016 роки” у 2013 році” взяти до відома.

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації, районному відділу УМВС України у Кіровоградській області активізувати профілактичну роботу серед дітей, молоді, різних категорій сімей щодо запобігання негативних проявів у підлітковому і молодіжному середовищі та забезпечити системну роботу з сім’ями, де діти перебувають у складних життєвих обставинах, формування здорового способу життя та належного виховання й розвитку дітей у сім'ї.

3. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації спільно з міською та сільськими радами вживати вичерпних заходів щодо реалізації права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сім'ї.

4. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації:

забезпечити координацію роботи по обліку сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, здійснення їх соціального інспектування та соціального супроводу з метою визначення основних потреб та проблем, плану їх подолання;

під час формування районного бюджету на 2014 рік передбачити кошти для реалізації заходів Програми.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму; соціального захисту та соціального забезпечення населення.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 373

м.Бобринець

Про затвердження технічних  документацій з нормативної  грошової оцінки земельних ділянок

 

Відповідно до пункту 2 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 23 Закону України “Про оцінку земель”, на підставі подання Бобринецької районної державної адміністрації, заслухавши інформацію начальника відділу Держземагентства у Бобринецькому районі Гончарука О.В. про затвердження технічних  документацій  з  нормативної  грошової  оцінки  земельних  ділянок

районна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних  ділянок,  зазначених  у  переліку  згідно з додатком, а саме:

1.1. технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки ТОВ “СЕС Дібровка” для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії сонця) загальною площею 29,6509 га на території Бобринецької міської ради Бобринецького району Кіровоградської області (за межами населених пунктів);

1.2. технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 7,9428 га, що відводиться в оренду строком на 10 років громадянці Пляченко Наталії Григорівні для ведення фермерського господарства на території Федіївської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області;

1.3. технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 14,0000 га, що відводиться в оренду строком на 10 років громадянину Дацуну Анатолію Григоровичу для ведення фермерського господарства на території Федіївської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області;

1.4. технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок загальною площею 0,2695 га, що відводиться в оренду строком на 49 років громадянину Шапці Анатолію Михайловичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Свердловської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області;

1.5. технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 12,5660 га, яка надана в оренду терміном на 15 років громадянці Шворінь Ларисі Володимирівні для ведення фермерського господарства на території Тарасівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області;

1.6. технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 49,9996 га, яка надається в оренду СФГ Габорця Володимира Андрійовича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Витязівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології,  раціонального  використання  природних  ресурсів.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 374

м.Бобринець

Про хід виконання Програми розвитку  земельних відносин у Бобринецькому районі на  2006-2010 та до 2015 року за 2013 рік

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  статті 209  Земельного  кодексу  України,  заслухавши  інформацію начальника  відділу  Держземагентства  у  Бобринецькому  районі  Гончарука  О.В. “Про  хід  виконання  Програми  розвитку  земельних  відносин  у  Бобринецькому районі на 2006-2010 роки та до 2015 року за 2013 рік”,  затвердженої  рішенням  двадцять  другої  сесії  Бобринецької  районної  ради  четвертого  скликання  від  23 грудня 2005 року № 538, зі  змінами, затвердженими рішенням дев’ятої сесії районної ради п’ятого скликання  від 27 червня 2007 року № 110,  рішенням чотирнадцятої сесії районної ради  п’ятого  скликання від 23 липня 2008 року № 224, рішенням четвертої сесії районної ради шостого  скликання від 25 березня 2011 року №54,  з  метою  виконання  заходів  Програми  розвитку  земельних  відносин  у  Бобринецькому  районі  на  2006-2010 роки  та  до  2015 року

районна рада ВИРІШИЛА:

1.Інформацію начальника  відділу  Держземагентства  у  Бобринецькому  районі Гончарука  О.В. “Про  хід  виконання  Програми  розвитку  земельних  відносин  у  Бобринецькому  районі  на  2006-2010 роки  та  до  2015 року за 2013 рік”  взяти  до  відома.

2.Рекомендувати міській та сільським радам передбачати кошти на виконання заходів Програми розвитку земельних відносин  у  Бобринецькому  районі  на  2006-2010 роки  та  до  2015 року.

3.Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології,  раціонального  використання  природних  ресурсів.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 375

м.Бобринець

Про внесення  змін та доповнень  до

Програми розвитку земельних відносин  у

Бобринецькому районі  на  2006-2010  роки

та до 2015 року

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування”, статей 8, 22, 183, 185 Земельного  кодексу  України,  законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, “Про Державний земельний кадастр”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року №1051 “Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру”,  рішення двадцять першої сесії Кіровоградської обласної ради шостого скликання від  29 березня 2013 року №  463 “Про внесення  змін та доповнень  до  Програми  розвитку  земельних  відносин  в  області  на  2007-2015  роки”

районна рада ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни та доповнення до Програми розвитку земельних відносин в районі на 2006-2010 роки та до 2015 року (далі – Програма),  затвердженої  рішенням  двадцять  другої  сесії  Бобринецької  районної  ради  четвертого  скликання  від  23 грудня 2005 року № 538, зі  змінами, затвердженими рішенням дев’ятої сесії районної ради п’ятого скликання  від 27 червня 2007 року № 110,  рішенням чотирнадцятої сесії районної ради  п’ятого  скликання від 23 липня 2008 року № 224, рішенням четвертої сесії районної ради шостого  скликання від 25 березня 2011 року № 54, а  саме:

- розділи 2.5 та 5 викласти у новій редакції (додається);

- таблиці  № 15, № 16  до  Програми  викласти  у  новій  редакції та доповнити Програму таблицею № 17 (додаються);

- таблиці  № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14  виключити показники на 2013-2015 роки;

- у тексті Програми слова “відділ Держкомзему у Бобринецькому районі”  замінити словами “відділ Держземагентства у Бобринецькому районі” у відповідних  відмінках та у всіх випадках, де вони зустрічаються.

2.Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації, міській та сільським радам  щороку  під  час  формування  показників  відповідних  місцевих  бюджетів  передбачати  кошти  на  реалізацію  Програми  розвитку  земельних  відносин  та  передбачати  заходи  з  реалізації  Програми   у  відповідних  місцевих  програмах  соціально-економічного  розвитку.

2.Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації, міській та сільським радам, відділу Держземагентства у Бобринецькому районі забезпечити виконання заходів Програми розвитку земельних відносин в районі на 2006-2010 роки та до 2015 року з урахуванням внесених змін.

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  районної  ради  з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології,  раціонального  використання  природних  ресурсів.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 376

м.Бобринець

Про затвердження проекту землеустрою

щодо встановлення (зміни) меж населеного

пункту села Горіхівка Бобринківської

сільської ради Бобринецького району

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 173, 172 Земельного кодексу України, Закону України “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших Законів України щодо проведення робіт із землеустрою, пов’язаних із встановленням і зміною меж сіл, селищ, міст районів”, розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту села Горіхівка Бобринківської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області, розробленого товариством з обмеженою відповідальністю “ТЕКТОАРЕАЛ”, на підставі подання Бобринецької районної державної адміністрації, заслухавши інформацію начальника відділу  Держземагентства  у  Бобринецькому  районі Гончарука О.В. про  затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту Бобринецького району

районна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту села Горіхівка Бобринківської сільської ради  Бобринецького  району  Кіровоградської  області, якому встановлено межі загальною площею с. Горіхівка – 24,4044 га.

2.Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації забезпечити упорядкування адміністративно-територіального поділу в частині встановлення меж населених пунктів району.

3.Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації, міській та сільським радам передбачити на 2014 рік кошти на проведення робіт по встановленню меж населених пунктів району.

4.Рекомендувати відділу Держземагентства у Бобринецькому районі забезпечити внесення відомостей до Державного земельного кадастру у встановленому законодавством порядку.

5.Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології,  раціонального  використання  природних  ресурсів.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 377

м.Бобринець

Про  затвердження  проектів землеустрою

щодо встановлення (зміни) меж населених

пунктів сіл Володимиро-Іллінка, Апрелівка,

Розтичеве Володимиро-Іллінської сільської

ради Бобринецького району

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 173, 172 Земельного кодексу України, Закону України “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших Законів України щодо проведення робіт із землеустрою, пов’язаних із встановленням і зміною меж сіл, селищ, міст районів”, розглянувши проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів сіл Володимиро-Іллінка, Апрелівка, Розтичеве Володимиро-Іллінської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області, розроблених товариством з обмеженою відповідальністю “ТЕКТОАРЕАЛ”, на підставі подання Бобринецької районної державної адміністрації, заслухавши інформацію начальника відділу  Держземагентства  у  Бобринецькому  районі Гончарука О.В. про  затвердження проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Бобринецького району

районна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів сіл Володимиро-Іллінка, Апрелівка, Розтичеве Володимиро-Іллінської сільської ради  Бобринецького  району  Кіровоградської  області, яким встановлені межі загальною площею с. Володимиро-Іллінка – 73,1000 га,                        с. Апрелівка – 65,8000 га та с. Розтичеве – 44,2000 га.

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації забезпечити упорядкування адміністративно-територіального поділу в частині встановлення меж населених пунктів району.

3. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації, міській та сільським радам передбачити на 2014 рік кошти на проведення робіт по встановленню меж населених пунктів району.

4. Рекомендувати відділу Держземагентства у Бобринецькому районі забезпечити внесення відомостей до Державного земельного кадастру у встановленому законодавством порядку.

5.Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології,  раціонального  використання  природних  ресурсів.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 378

м.Бобринець

Про  затвердження  проектів землеустрою

щодо встановлення (зміни) меж населених

пунктів сіл Проскурівка, Сорочанове

Миколо-Бабанської сільської ради

Бобринецького району

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 173, 172 Земельного кодексу України, Закону України “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших Законів України щодо проведення робіт із землеустрою, пов’язаних із встановленням і зміною меж сіл, селищ, міст районів”, розглянувши проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів сіл Проскурівка, Сорочанове Миколо-Бабанської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області, розроблених товариством з обмеженою відповідальністю “ТЕКТОАРЕАЛ”, на підставі подання Бобринецької районної державної адміністрації, заслухавши інформацію начальника відділу Держземагентства у  Бобринецькому  районі Гончарука О.В. про  затвердження проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Бобринецького району

районна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів сіл Проскурівка, Сорочанове Миколо-Бабанської сільської ради  Бобринецького району Кіровоградської області, яким встановлені межі загальною площею с. Проскурівка – 33,3000 га, с. Сорочанове – 106,6000 га.

2.Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації забезпечити упорядкування адміністративно-територіального поділу в частині встановлення меж населених пунктів району.

3.Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації, міській та сільським радам передбачити на 2014 рік кошти на проведення робіт по встановленню меж населених пунктів району.

4.Рекомендувати відділу Держземагентства у Бобринецькому районі забезпечити внесення відомостей до Державного земельного кадастру у встановленому законодавством порядку.

5.Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології,  раціонального  використання  природних  ресурсів.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 379

м.Бобринець

Про  затвердження  проектів землеустрою

щодо встановлення (зміни) меж населених

пунктів сіл Павлогірківка, Бредихине,

Поляна Павлогірківської сільської ради

Бобринецького району

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 173, 172 Земельного кодексу України, Закону України “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших Законів України щодо проведення робіт із землеустрою, пов’язаних із встановленням і зміною меж сіл, селищ, міст районів”, розглянувши проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів сіл Павлогірківка, Бредихине, Поляна Павлогірківської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області, розроблених товариством з обмеженою відповідальністю “ТЕКТОАРЕАЛ”, на підставі подання Бобринецької районної державної адміністрації, заслухавши інформацію начальника відділу Держземагентства у  Бобринецькому  районі Гончарука О.В. про  затвердження проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Бобринецького району

районна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів сіл Павлогірківка, Бредихине, Поляна Павлогірківської сільської ради  Бобринецького  району  Кіровоградської  області, яким встановлені межі загальною площею с. Павлогірківка – 221,5000 га, с.Бредихине – 121,4000 га та с. Поляна – 25,0000 га.

2.Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації забезпечити упорядкування адміністративно-територіального поділу в частині встановлення меж населених пунктів району.

3.Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації, міській та сільським радам передбачити на 2014 рік кошти на проведення робіт по встановленню меж населених пунктів району.

4.Рекомендувати відділу Держземагентства у Бобринецькому районі забезпечити внесення відомостей до Державного земельного кадастру у встановленому законодавством порядку.

5.Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології,  раціонального  використання  природних  ресурсів.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 380

м.Бобринець

Про  затвердження  проектів землеустрою

щодо встановлення (зміни) меж населених

пунктів сіл Борисівка, Мюдівка, Южне

Сугокліївської сільської ради

Бобринецького району

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 173, 172 Земельного кодексу України, Закону України “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших Законів України щодо проведення робіт із землеустрою, пов’язаних із встановленням і зміною меж сіл, селищ, міст районів”, розглянувши проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів сіл Борисівка, Мюдівка, Южне Сугокліївської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області, розроблених товариством з обмеженою відповідальністю “ТЕКТОАРЕАЛ”, на підставі подання Бобринецької районної державної адміністрації, заслухавши інформацію начальника відділу Держземагентства у  Бобринецькому  районі Гончарука О.В. про  затвердження проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Бобринецького району

районна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів сіл Борисівка, Мюдівка, Южне Сугокліївської сільської ради  Бобринецького  району  Кіровоградської  області, яким встановлені межі загальною площею с.Борисівка – 27,0000 га, с.Мюдівка – 20,0000 га та с.Южне – 20,1000 га.

2.Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації забезпечити упорядкування адміністративно-територіального поділу в частині встановлення меж населених пунктів району.

3.Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації, міській та сільським радам передбачити на 2014 рік кошти на проведення робіт по встановленню меж населених пунктів району.

4.Рекомендувати відділу Держземагентства у Бобринецькому районі забезпечити внесення відомостей до Державного земельного кадастру у встановленому законодавством порядку.

5.Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології,  раціонального  використання  природних  ресурсів.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня 2013 року                                                               № 381

м.Бобринець

Про  затвердження  проектів землеустрою

щодо встановлення (зміни) меж населених

пунктів сіл Солонцюватка, Трудолюбівка,

Завадівка Солонцюватської сільської ради

Бобринецького району

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 173, 172 Земельного кодексу України, Закону України “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших Законів України щодо проведення робіт із землеустрою, пов’язаних із встановленням і зміною меж сіл, селищ, міст районів”, розглянувши проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів сіл Солонцюватка, Трудолюбівка, Завадівка Солонцюватської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області, розроблених товариством з обмеженою відповідальністю “ТЕКТОАРЕАЛ”, на підставі подання Бобринецької районної державної адміністрації, заслухавши інформацію начальника відділу Держземагентства у  Бобринецькому  районі Гончарука О.В. про  затвердження проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Бобринецького району

районна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів сіл Солонцюватка, Трудолюбівка, Завадівка Солонцюватської сільської ради  Бобринецького  району  Кіровоградської  області, яким встановлені межі загальною площею с.Солонцюватка – 42,8000 га, с. Трудолюбівка – 45,0000 га та с. Завадівка – 16,4000 га.

2.Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації забезпечити упорядкування адміністративно-територіального поділу в частині встановлення меж населених пунктів району.

3.Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації, міській та сільським радам передбачити на 2014 рік кошти на проведення робіт по встановленню меж населених пунктів району.

4.Рекомендувати відділу Держземагентства у Бобринецькому районі забезпечити внесення відомостей до Державного земельного кадастру у встановленому законодавством порядку.

5.Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології,  раціонального  використання  природних  ресурсів.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

Р І Ш Е Н Н Я

від 20  грудня 2013 року                                              № 382

м.Бобринець

 

Про план роботи Бобринецької

районної  ради на 2014 рік

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити план роботи Бобринецької районної ради на 2014 рік (додається).

Голова районної ради                                                       І. ТАНАСІЄНКО

 

Додаток

до рішення 24 сесії Бобринецької

районної ради   шостого скликання

від  20.12.2013 року № 382

ПЛАН РОБОТИ

Бобринецької районної ради шостого скликання на 2014 рік

I. Питання до розгляду на пленарних засіданнях районної ради

I квартал 2014 р.

1.Про звіт голови Бобринецької районної державної адміністрації про здійснення делегованих Бобринецькою районною радою повноважень Бобринецькій районній державній адміністрації. (березень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник:управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури Бобринецької районної державної адміністрації.

2.Про звіт про виконання програми “Центральний регіон 2015. Програма розвитку Бобринецького району на 2011-2015 роки” за 2013 рік. (березень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури Бобринецької районної державної адміністрації.

3.Про звіт про виконання програми економічного і соціального розвитку Бобринецького району за 2013 рік. (березень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури Бобринецької районної державної адміністрації.

4. Про звіт про виконання районного бюджету за 2013 рік. (березень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: фінансове управління Бобринецької районної державної адміністрації.

5.Про районний бюджет на 2014 рік. (березень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: фінансове управління Бобринецької районної державної адміністрації.

6.Про затвердження витрат на утримання Бобринецької районної ради на 2014 рік. (березень)

Вносить: голова Бобринецької районної ради.

Розробник: виконавчий апарат Бобринецької районної ради.

7.Про затвердження розпорядження голови Бобринецької районної ради “Про зняття з контролю рішень Бобринецької районної ради”. (березень)

Вносить: голова Бобринецької районної ради.

8.Про стан виконання районної цільової програми «Молодь Бобринеччини» за 2009-2011 роки.(березень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: сектор молоді та спорту  Бобринецької районної державної адміністрації.

9.Про хід виконання районної Програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технологічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін на 2012-2015 роки. (березень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: відділ освіти Бобринецької районної державної адміністрації.

10.Про затвердження районної програми розвитку дошкільної освіти у Бобринецькому районі на 2014-2017 роки.(березень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: відділ освіти Бобринецької районної державної адміністрації.

11.Про затвердження районної програми “Вчитель” на 2014-2020 роки.

березень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: відділ освіти Бобринецької районної державної адміністрації.

12.Про районну програму поводження з твердими побутовими відходами у Бобринецькому районі на 2014-2020 роки. (березень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Бобринецької  районної державної адміністрації.

13.Про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2014-2017 роки. (березень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: управління соціального захисту населення Бобринецької районної державної адміністрації.

14.Про звіт керівників установ комунальної власності, які утворені Бобринецькою районною радою (пункт 8 статті 43 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”). (березень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Бобринецької  районної державної адміністрації.

II квартал 2014 року

1.Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2014 року. Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради “Про районний бюджет на 2014 рік”. (червень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: фінансове управління Бобринецької  районної державної адміністрації.

2.Про хід виконання районної програми “Питна вода Бобринецького району”. (червень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Бобринецької  районної державної адміністрації.

3.Про хід виконання програми розвитку місцевого самоврядування Бобринецького району на 2011-2015 роки за 2013 рік. (червень)

Вносить: голова Бобринецької районної ради.

Розробник: виконавчий апарат Бобринецької районної ради.

4.Про звіт постійної комісії Бобринецької районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою. (червень)

Вносить: голова Бобринецької районної ради.

Розробник: виконавчий апарат Бобринецької районної ради.

5.Про звіт постійної комісії Бобринецької районної ради з питань промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури. (червень)

Вносить: голова Бобринецької районної ради.

Розробник: виконавчий апарат Бобринецької районної ради.

6.Про звіт постійної комісії Бобринецької районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів. (червень)

Вносить: голова Бобринецької районної ради.

Розробник: виконавчий апарат Бобринецької районної ради.

7.Про стан виконання заходів районної програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, з їх числа на період до 2015 року. (червень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник:  служба у справах дітей Бобринецької  районної державної адміністрації.

8.Про хід виконання районної програми “Обдаровані діти і молодь Бобринеччини на 2011-2015 роки”. (червень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: відділ освіти Бобринецької районної державної адміністрації.

9.Про хід виконання районної цільової програми “Молодь Бобринеччини на 2011- 2015 роки”. (червень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: сектор молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації.

10.Про хід виконання районної Програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб. (червень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник:Бобринецька центральна районна лікарня.

11.Про хід виконання районної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки хворих на СНІД на 2003-2013 роки. (червень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: Бобринецька центральна районна лікарня.

ІII квартал 2014 року

1.Про стан підготовки об’єктів господарського комплексу та соціальної сфери Бобринецького району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років. (вересень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Бобринецької  районної державної адміністрації.

2.Про звіт про виконання районного бюджету за 6 місяців 2014 року. Про внесення змін до рішення районної ради “Про районний бюджет на 2014 рік”. (вересень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: фінансове управління Бобринецької районної державної адміністрації.

3.Про звіт про виконання програми “Центральний регіон – 2015. Програма розвитку Бобринецького району на 2011-2015 роки” за І півріччя 2014 року. (вересень)

Вносить: голова Бобринецької  районної державної адміністрації.

Розробник: управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури Бобринецької районної державної адміністрації.

4.Про звіт постійної комісії Бобринецької районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму. (вересень)

Вносить: голова Бобринецької районної ради.

Розробник: виконавчий апарат Бобринецької районної ради.

5.Про звіт постійної комісії Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації. (вересень)

Вносить: голова Бобринецької районної ради.

Розробник: виконавчий апарат Бобринецької районної ради.

6.Про звіт постійної комісії Бобринецької районної ради з питань праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення. (вересень)

Вносить: голова Бобринецької районної ради.

Розробник: виконавчий апарат Бобринецької районної ради.

7.Про хід виконання  районної програми газифікації населених пунктів Бобринецького району на 2006-2015 роки. (вересень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Бобринецької  районної державної адміністрації.

8.Про хід виконання районної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Бобринецького району на 2010-2014 роки. (вересень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Бобринецької  районної державної адміністрації.

9.Про хід виконання районної цільової програми “Шкільна парта” на 2011-2015 роки. (вересень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: відділ освіти Бобринецької районної державної адміністрації.

10.Про стан виконання програми розвитку малого  та середнього підприємництва у Бобринецькому районі  на 2013-2015 роки за 2013 рік. (вересень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури Бобринецької районної державної адміністрації.

11.Про хід виконання районної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2010-2016 роки за 2013 рік. (вересень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: Бобринецька центральна районна лікарня.

12. Про хід виконання районної програми “Освітній округ 2012-2015”. (вересень-жовтень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: відділ освіти Бобринецької районної державної адміністрації.

13.Про хід виконання районної цільової програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року. (вересень-жовтень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: відділ освіти Бобринецької районної державної адміністрації.

14.Про хід виконання Програми розвитку позашкільної освіти до 2015 року.

(вересень-жовтень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: відділ освіти Бобринецької районної державної адміністрації.

15.Про хід виконання програми соціального захисту ветеранів, осіб, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи та інвалідів Бобринецького району на 2012-2016 роки. (вересень-жовтень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: управління соціального захисту населення Бобринецької районної державної адміністрації.

16.Про  звіт постійної комісії Бобринецької районної ради з питань  регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування. (вересень-жовтень)

Вносить: голова Бобринецької районної ради.

Розробник: виконавчий апарат Бобринецької районної ради.

IV квартал 2014 року

1.Про звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2014 року. Про внесення змін до рішення районної ради “Про районний бюджет на 2014 рік”. (листопад)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: фінансове управління Бобринецької районної державної адміністрації.

2. Про звіт про виконання програми “Центральний регіон – 2015. Програма розвитку Бобринецького району на 2011-2015 роки” за 9 місяців 2014 року. (листопад-грудень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник:  управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури Бобринецької районної державної адміністрації.

3.Про затвердження  програми економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2015 рік. (грудень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури Бобринецької районної державної адміністрації.

4.Про хід виконання програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2014-2017 роки. (листопад)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: управління соціального захисту населення Бобринецької районної державної адміністрації.

5.Про хід виконання районної програми розвитку фізичної культури і спорту в Бобринецькому районі на 2012-2016 роки. (листопад-грудень)

Вносить: голова Бобринецької  районної державної адміністрації.

Розробник: сектор молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації.

6.Про хід виконання районної програми “Репродуктивне здоров»я населення району на період до 2015 року”. (листопад-грудень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: Бобринецька центральна районна лікарня.

7.Про хід виконання комплексної програми “Соціальна робота із різними категоріями сімей, дітей та молоді на 2012-2016 роки” протягом 2014 року. (листопад)

Вносить: голова Бобринецької  районної державної адміністрації.

Розробник: Бобринецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

8.Про виконання Програми розвитку земельних відносин у Бобринецькому районі на  2006-2010 роки та до 2015 року. (листопад)

Вносить: голова Бобринецької  районної державної адміністрації.

Розробник: відділ Держземагенства у Бобринецькому районі.

9.Про районний бюджет на 2015 рік. (грудень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: фінансове управління Бобринецької районної державної адміністрації.

10.Про хід виконання заходів районної програми по реалізації в районі Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини до 2016 року. (грудень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник:  служба у справах дітей Бобринецької  районної державної адміністрації.

11.Про хід виконання районної Програми “Шкільний автобус” на 2011-2015 роки. (листопад-грудень)

Вносить: голова Бобринецької  районної державної адміністрації.

Розробник: відділ освіти Бобринецької районної державної адміністрації.

12.Про хід виконання районної програми впровадження профільного навчання на 2012-2015 роки. (листопад-грудень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: відділ освіти Бобринецької районної державної адміністрації.

13.Про хід виконання районної цільової програми “Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів інформаційно-комунікаційних технологій  “Сто відсотків” на період до 2015 року”. (листопад-грудень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: відділ освіти  Бобринецької районної державної адміністрації.

14.Звіт голови Бобринецької районної ради про свою діяльність, у тому числі, про здійснення державної регуляторної політики відповідно виконавчим апаратом районної ради. (грудень)

Вносить: голова Бобринецької районної ради.

Розробник: виконавчий апарат Бобринецької районної ради.

15.Про план роботи Бобринецької районної ради на 2015 рік. (грудень)

Вносить: голова Бобринецької районної ради.

Розробник: виконавчий апарат Бобринецької районної ради.

16.Про встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та преміювання. (грудень)

Вносить: голова Бобринецької районної ради.

Розробник: виконавчий апарат Бобринецької районної ради.

II. Засідання постійних комісій

Відповідно до планів роботи комісій

Виконавці: голови постійних комісій, виконавчий апарат районної ради.

ІІІ. Проведення семінарів-навчань з сільськими головами та секретарями сільських рад

Щоквартально проводити  навчання сільських голів та секретарів сільських рад (за окремим планом)

Виконавці: виконавчий апарат районної ради.

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня  2013 року                             № 383

м. Бобринець

Про внесення змін до складу

постійних комісій районної ради

Відповідно до частини 2 пункту 1 статті 43,  статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 6.1 Регламенту Бобринецької районної ради шостого скликання,  рішення двадцять третьої сесії  Бобринецької районної ради шостого скликання від 25 жовтня 2013 року № 349 “Про дострокове припинення повноважень депутата Бобринецької районної ради шостого скликання Літвінової В.П.”, розглянувши  заяву депутата Бобринецької районної ради  Кравченка Л.Г.  про обрання його до   складу постійної комісії  районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації

районна рада ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до складу постійної комісії Бобринецької районної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім'ї, туризму, а саме:

вивести зі складу постійної  комісії районної ради  з питань охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім'ї, туризму Літвінову Вікторію Петрівну, яка достроково припинила повноваження депутата районної ради;

обрати головою постійної  комісії районної ради  з питань охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім'ї, туризму депутата районної ради  Різанова Станіслава Миколайовича;

2.Внести зміни до складу постійної комісії Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації , а саме:

- обрати членом постійної комісії Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації депутата районної ради Кравченка Леоніда Григоровича.

3. Затвердити склад постійних комісій Бобринецької районної ради  в новій редакції, додається.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою.

 

Голова   районної ради                                І.ТАНАСІЄНКО

 

Додаток

до рішення 24 сесії Бобринецької районної ради шостого скликання

від 20 грудня 2013 року № 383

С К Л А Д

постійних комісій

Бобринецької районної ради шостого скликання

1.Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації у складі:

Голова комісії:                    Німенко Сергій Іванович

Заступник голови комісії: Музика Валентин Федорович

Секретар комісії:                Цесарська Лариса Наумівна

Члени комісії:                     Гавриленко Олександр Володимирович

Івашина Володимир Олексійович

Кравченко Леонід Григорович

Михайленко Григорій Петрович

Олексієнко Людмила Йосипівна

Рибачук Надія Володимирівна

Харчевний Олександр Сергійович

2. Постійна комісія з питань промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури у складі:

Голова комісії:                    Тарасов Володимир Іванович

Заступник голови комісії: Плющ Василь Гнатович

Секретар комісії:                Штромілов Анатолій Григорович

Члени комісії:                      Гетьман Олександр Юрійович

Рижкова Наталія Віталіївна

Сорочан Олександр Вікторович

Штурко Геннадій Андрійович

3. Постійна комісія з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів у складі:

Голова комісії:                     Бергер Сергій Володимирович

Заступник голови комісії: Івашина Володимир Володимирович

Секретар комісії:                Романюк Віктор Арсенович

Члени комісії:                      Васильєв Олексій Вікторович

Касьянов Станіслав Вікторович

Рижков Володимир Петрович

Сорочан Ростислав Миколайович

Фролов Віктор Вікторович

4. Постійна комісія з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою у складі:

 

Голова комісії:                     Замша Дмитро Антонович

Заступник голови комісії: Попов Євген В’ячеславович

Секретар комісії:                Іванова Надія Вікторівна

Члени комісії:                      Ільчишина Вікторія Василівна

Кожем’якіна Наталія  Іванівна

5. Постійна комісія з питань праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення у складі:

Голова комісії:                     Сабліна Наталія Анатоліївна

Заступник голови комісії: Кучугура Едуард Миколайович

Секретар комісії:                Бережний Олег Миколайович

Члени комісії:                      Голик Анатолій Петрович

Доброштан Андрій Іванович

Чернявський Геннадій Миколайович

6. Постійна комісія з питань регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування у складі:

Голова комісії:                    Татарова Валентина Іванівна

Заступник голови комісії: Петров Олександр Миколайович

Секретар комісії:                Сіренька Ольга Павлівна

Члени комісії:                      Дроздова Ганна Григорівна

Панасюк Микола Володимирович

Розсаханов Юрій Миколайович

Темченко Вадим Миколайович

7. Постійна комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму у складі:

Голова комісії:                     Різанов Микола Станіславович

Заступник голови комісії: Різун Олексій Леонідович

Секретар комісії:                Петренко Любов Іванівна

Члени комісії:                      Дика Тамара Дмитрівна

Різун Олексій Леонідович

Трембовецький Анатолій Васильович

Шкрьобка Володимир Іванович

______________________

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 20  грудня 2013 року                                              № 384

м.Бобринець

Про встановлення надбавок, надання

матеріальної допомоги та преміювання

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умови оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”

районна рада ВИРІШИЛА:

1. Голові Бобринецької районної ради  Танасієнку Івану Васильовичу з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року:

- встановити надбавку за високі досягнення у праці або за виконання   особливо важливої роботи – у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років;

- виплачувати надбавку за вислугу років  у  відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби та стажу в органах місцевого самоврядування;

- здійснювати преміювання   відповідно до особистого  вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат, у межах фонду преміювання утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів  та економії фонду оплати  праці;

- надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

2.Заступнику голови Бобринецької районної ради Шевченку Сергію Анатолійовичу з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року:

- встановити надбавку за високі досягнення у праці або за виконання   особливо важливої роботи – у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років;

- виплачувати надбавку за вислугу років  у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби та стажу в органах місцевого самоврядування;

- здійснювати преміювання   відповідно до особистого  вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат, у межах фонду преміювання утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів  та економії фонду оплати  праці;

- надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально - побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

3.Виплату вищезазначених надбавок та преміювання здійснювати щомісячно за фактично відпрацьований час у межах асигнувань на оплату праці, затверджених у кошторисі  на утримання Бобринецької районної ради.

 

Голова районної ради                                                       І. ТАНАСІЄНКО

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 грудня  2010 року                                                  № 385

м. Бобринець

Про затвердження положення про матеріальне стимулювання працівників Бобринецької районної ради на  2014 рік

 

 

Відповідно до статті 43, пункту 2 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”

районна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити положення про матеріальне стимулювання працівників Бобринецької районної ради  на 2014 рік (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань  бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради                                         І.ТАНАСІЄНКО

Додаток

до рішення двадцять четвертої  сесії Бобринецької  районної ради

шостого скликання

від 20 грудня 2013  року № 385

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про матеріальне стимулювання працівників

апарату Бобринецької  районної  ради

Дане положення передбачає матеріальне стимулювання працівників апарату Бобринецької районної ради за безумовне виконання покладених на них обов’язків, поліпшення якості роботи виконавчої дисципліни, проявлену творчу активність та ініціативу, направлену на створення у колективі високої відповідальності, підвищення результативності роботи районної ради за рахунок високої організації роботи.

Порядок матеріального стимулювання

працівників апарату районної ради

1. Голові районної ради, заступнику голови районної ради, керуючому справами виконавчого апарату районної ради, начальнику організаційного відділу виконавчого апарату районної ради, головному бухгалтеру виконавчого апарату районної ради, спеціалістам  виконавчого апарату районної ради та службовцям, працівникам районної ради - здійснювати преміювання   відповідно до особистого  вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат, у межах фонду преміювання утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів  та економії фонду оплати  праці у відповідності постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, із змінами та доповненнями.

2. Преміюванню підлягають голова районної ради, заступник голови районної ради, керуючий справами виконавчого апарату районної ради, начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради, головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради, спеціалісти виконавчого апарату районної ради, службовці та інші категорії працівників  районної ради.

3. Преміювання працівників проводиться за поточний місяць. Розмір премії кожному працівнику, залежно від їх особистого вкладу у загальні результати роботи визначає голова ради.

4. Голові районної ради, заступнику голови районної ради, керуючому справами виконавчого апарату районної ради, начальнику організаційного відділу виконавчого апарату районної ради, головному бухгалтеру виконавчого апарату районної ради, спеціалістам виконавчого апарату районної ради, службовцям та іншим працівникам районної ради

- встановити надбавку за високі досягнення у праці або за виконання   особливо важливої роботи – у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються. Надбавка працівникам виплачується за поточний місяць.

5. Працівникам Бобринецької районної ради – посадовим особам місцевого самоврядування та службовцям виплачувати надбавку за вислугу років  у  відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби та стажу в органах місцевого самоврядування.

6.Виплату вищезазначених надбавок та преміювання здійснювати щомісячно за фактично відпрацьований час у межах асигнувань на оплату праці, затверджених у кошторисі  на утримання Бобринецької районної ради.

 

Надання матеріальної допомоги

1. Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, із змінами та доповненнями, працівникам Бобринецької районної ради – голові районної ради, заступнику голови районної ради, керуючому справами виконавчого апарату районної ради, начальнику організаційного відділу, головному бухгалтеру,  спеціалістам виконавчого апарату районної ради, службовцям та іншим працівникам апарату районної ради:

- надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника у межах затверджених видатків на оплату праці.

2. Надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених  постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, у межах затверджених видатків на оплату праці.

_________________________

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 грудня 2013 року                                              № 386

м. Бобринець

Про звіт постійної комісії  Бобринецької

районної ради з питань регуляторної

політики, підприємництва, торгівлі,

споживчого ринку та побутового

обслуговування

Відповідно  до пункту 8 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію  Татарової В.І. – голови постійної комісії Бобринецької районної ради з питань  регуляторної політики,

підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Звіт постійної комісії Бобринецької районної ради з питань регуляторної політики,підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування  взяти до відома.

 

Голова районної ради                                                  І.ТАНАСІЄНКО

 

Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

До уваги громадян

Офіс реформ