Додаток 1

до рішення Бобринецької районної ради

від 31 січня 2014 року № 387

Код бюджетної класифікації

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

10000000

Податкові надходження

13375500

0

0

13375500

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринковою вартості

13375500

0

0

13375500

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

13355500

0

0

13355500

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати"

7415000

 

 

7415000

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

206000

 

 

206000

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

3934000

 

 

3934000

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

1800500

 

 

1800500

11020000

Податок на прибуток підприємств

20000

0

0

20000

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

20000

 

 

20000

20000000

Неподаткові надходження

41000

346028

0

387028

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унiтарних пiдприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивiденди (дохід), нарахованi на акцiї (частки, паї) господарських товариств, у статутних капiталах яких є державна або комунальна  власнiсть

6000

0

0

6000

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унiтарних пiдприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

6000

 

 

6000

24060000

Інші надходження

35000

0

0

35000

24060300

Інші надходження

35000

 

 

35000

25000000

Власні надходження бюджетних установ

 

346028

 

346028

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

 

222188

 

222188

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

 

146285

 

146285

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

 

10000

 

10000

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

 

65903

 

65903

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

 

123840

 

123840

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому часлі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

 

123840

 

123840

 

Разом доходів

13416500

346028

0

13762528

40000000

Офіційні трансферти

91147100

593100

0

91740200

41000000

Від органів державного управління

91147100

593100

0

91740200

41010000

Кошти, що надходять з інших бюджетів

209000

0

0

209000

41010600

Кошти, що надходять до районних та мiських (мiст Києва i Севастополя, мiст республiканського i обласного значення) бюджетiв з мiських (мiст районного значення), селищних, сiльських та районних у мiстах бюджетiв

209000

 

 

209000

41020000

Дотації

47175300

0

0

47175300

41020100

Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам

47175300

 

 

47175300

41030000

Субвенції

43762800

593100

0

44355900

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

37911500

 

 

37911500

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

3265200

 

 

3265200

41030900

Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг з послуг зв'язку, iнших передбачених законодавством пiльг (крiм пiльг на одержання лiкiв, зубопротезування, оплату електроенергiї, природного i скрапленого газу на побутовi потреби, твердого та рiдкого пiчного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв`язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацiю за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян

195400

 

 

195400

41031000

Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу

918100

 

 

918100

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населенних пунктах

 

593100

 

593100

41034800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

122700

 

 

122700

41035800

Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату державної соцiальної допомоги на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, грошового забезпечення батькам-вихователям i прийомним батькам за надання соцiальних послуг у дитячих будинках сiмейного типу та прийомних сiм'ях за принципом "грошi ходять за дитиною"

1349900

 

 

1349900

 

Всього доходів

104563600

939128

0

105502728

 

у т.ч. без трансфертів з міського,сільських бюджетів

104354600

 

 

104354600

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                        І.В.Танасієнко

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення Бобринецької

районної ради від 31 січня 2014 року № 387

Видатки

районного бюджету на 2014 рік

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

(грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

Всього

з них:

Всього

споживання

з них

розвитку

з них

оплата праці (2110)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160)

оплата праці (2110)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160)

бюджету розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

010000

Державне управління

572716

343000

39900

0

0

0

0

0

0

0

572716

010116

Органи місцевого самоврядування

572716

343000

39900

0

 

 

 

 

 

 

572716

070000

Освіта

35180489

22445060

2024040

54920

45420

0

0

9500

0

0

35235409

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

1349900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1349900

 

в тому числі на модернізацію дитячих спортивних майданчиків загальноосвітніх навчальних закладів

218000

0

0

 

 

 

 

 

 

 

218000

070201

Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

31143093

20707770

1935405

34920

25420

 

 

9500

 

 

31178013

 

в тому числі на модернізацію дитячих спортивних майданчиків загальноосвітніх навчальних закладів

218000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

218000

070303

Дитячі будинки (в тому числі сімейного типу, прийомної сім'ї)

1349900

 

 

0

 

 

 

 

 

 

1349900

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

1349900

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1349900

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

980820

693870

31420

0

 

 

 

 

 

 

980820

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

605239

413455

20605

0

 

 

 

 

 

 

605239

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

576168

362805

36610

0

 

 

 

 

 

 

576168

070805

Групи централізованого господарського обслуговування

188386

128970

 

0

 

 

 

 

 

 

188386

070806

Інші заклади освіти

118431

86890

 

0

 

 

 

 

 

 

118431

070807

Інші освітні програми

194922

51300

 

20000

20000

 

 

 

 

 

214922

070808

Допомога дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

23530

 

 

0

 

 

 

 

 

 

23530

080000

Охорона здоров’я

15884077

10203150

1060800

67783

67783

5450

0

0

0

0

15951860

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

122700

 

 

0

 

 

 

 

 

 

122700

080101

Лікарні

12023227

7644750

943500

66866

66866

5450

 

 

 

 

12090093

080800

Центри первинної медичної ( медико-санітарної) допомоги

3738150

2558400

117300

917

917

 

 

 

 

 

3739067

081002

Інші заходи з охорони здоров"я

122700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122700

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

122700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122700

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

45184474

2011245

73810

213370

151540

0

0

61830

53530

53530

45397844

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

42218870

0

0

53530

0

0

0

53530

53530

 

42272400

090201

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам ( вдівцям) та батькам померлих ( загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам( вдівцям) та батькам померлих ( загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово- комунальні послуги

1462400

 

 

0

 

 

 

 

 

 

1462400

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

1462400

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1462400

090202

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам ( вдівцям) та батькам померлих ( загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам( вдівцям) та батькам померлих ( загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

234705

 

 

0

 

 

 

 

 

 

234705

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

234705

0

0

0

0

0

0

0

0

 

234705

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам , які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам ( вдівцям) та батькам померлих ( загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам( вдівцям) та батькам померлих ( загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

7100

 

 

53530

 

 

 

53530

53530

53530

60630

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

7100

0

0

53530

0

0

0

53530

53530

 

60630

090204

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкої міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально - виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкої міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України , звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули ( померли) або пропали безвісти під час проходження війської служби,батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України які загинули(померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходжені служби на житлово-комунальні послуги

105790

 

 

0

 

 

 

 

 

 

105790

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

105790

0

0

0

0

0

0

0

0

 

105790

090207

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам ( на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких повязана з Чорнобильською катастрофою на житлово - комунальні послуги

156200

 

 

0

 

 

 

 

 

 

156200

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

156200

0

0

0

0

0

0

0

0

 

156200

090208

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам ( на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких повязана з Чорнобильською катастрофою на придбання твердого палива

40485

 

 

0

 

 

 

 

 

 

40485

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

40485

0

0

0

0

0

0

0

0

 

40485

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам ( на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких повязана з Чорнобильською катастрофою

2000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

2000

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2000

090210

Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України " Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною пятою статті 29 Закону України " Про культуру" , частиною другою статті 30 Закону України " Про бібліотеки та бібліотечну справу",абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням

174430

 

 

0

 

 

 

 

 

 

174430

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

174430

0

0

0

0

0

0

0

0

 

174430

090211

Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин передба чені частиною четвертою статті 20 Закону України " Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною пятою статті 29 Закону України" Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України " Про бібліотеки та бібліотечну справу",абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива

102200

 

 

0

 

 

 

 

 

 

102200

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

102200

0

0

0

0

0

0

0

0

 

102200

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

114970

 

 

0

 

 

 

 

 

 

114970

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

114970

0

0

0

0

0

0

0

0

 

114970

090215

Пільги багатодітним сім"ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих ,над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово - комунальні послуги

183720

 

 

0

 

 

 

 

 

 

183720

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

183720

0

0

0

0

0

0

0

0

 

183720

090216

Пільги багатодітним сім"ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих ,над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу

112590

 

 

0

 

 

 

 

 

 

112590

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

112590

0

0

0

0

0

0

0

0

 

112590

090302

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами

391500

 

 

0

 

 

 

 

 

 

391500

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

391500

0

0

0

0

0

0

0

0

 

391500

090303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років

6611330

 

 

0

 

 

 

 

 

 

6611330

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

6611330

0

0

0

0

0

0

0

0

 

6611330

090304

Допомога при народженні дитини

14286755

 

 

0

 

 

 

 

 

 

14286755

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

14286755

0

0

0

0

0

0

0

0

 

14286755

090305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

1280325

 

 

0

 

 

 

 

 

 

1280325

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

1280325

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1280325

090306

Допомога на дітей одиноким матерям

3907500

 

 

0

 

 

 

 

 

 

3907500

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

3907500

0

0

0

0

0

0

0

0

 

3907500

090307

Тимчасова державна допомога дітям

765625

 

 

0

 

 

 

 

 

 

765625

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

765625

0

0

0

0

0

0

0

0

 

765625

090308

Допомога при усиновленні дитини

7795

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7795

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

7795

0

0

0

0

0

0

0

0

 

7795

090401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

6045510

 

 

0

 

 

 

 

 

 

6045510

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

6045510

0

0

0

0

0

0

0

0

 

6045510

090405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

1182660

 

 

0

 

 

 

 

 

 

1182660

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

1182660

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1182660

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

428120

 

 

0

 

 

 

 

 

 

428120

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

428120

0

0

0

0

0

0

0

0

 

428120

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

443989

312400

5600

0

 

 

 

 

 

 

443989

091204

Територіальні центри соціального обслуговування ( надання соціальних послуг)

2437475

1698845

68210

159840

151540

 

 

8300

 

 

2597315

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

62640

 

 

0

 

 

 

 

 

 

62640

О91209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

21500

 

 

0

 

 

 

 

 

 

21500

О91300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

4615160

 

 

0

 

 

 

 

 

 

4615160

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

4615160

0

0

0

0

0

0

0

0

 

4615160

110000

Культура і мистецтво

2877462

1892520

247050

63485

62685

30630

7469

800

0

0

2940947

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

9000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

9000

110201

Бібліотеки

594700

376310

57040

6450

5650

 

 

800

 

 

601150

110202

Музеї і виставки

95460

53650

22305

1000

1000

 

 

 

 

 

96460

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

718869

465235

82520

10000

10000

 

4684

 

 

 

728869

110205

Школи естетичного виховання дітей

1235742

863025

58525

46035

46035

30630

2785

 

 

 

1281777

110502

Інші культурно-світні заклади та заходи

223691

134300

26660

0

 

 

 

 

 

 

223691

120000

Засоби масової інформації

85000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85000

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

85000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

85000

130000

Фізична культура і спорт

886352

588545

52630

0

0

0

0

0

0

0

886352

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

30000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

30000

130107

Утримання та навчально - тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

676704

470725

34200

 

 

 

 

 

 

 

676704

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

179648

117820

18430

0

 

 

 

 

 

 

179648

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

17800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17800

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

17800

 

 

0

 

 

 

 

 

 

17800

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільнм транспортом окремим категоріям громадян

14300

 

 

0

 

 

 

 

 

 

14300

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

14300

 

 

0

 

 

 

 

 

 

14300

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспотрі

3500

 

 

0

 

 

 

 

 

 

3500

 

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

3500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3500

180000

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

5200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5200

180109

Програма стабілізації та соціально - економічного розвитку територій

5200

 

 

0

 

 

 

 

 

 

5200

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

25000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25000

250404

Інші видатки

25000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25000

в тому числі

фінансова підтримка КП "Трудовий архів"

25000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

25000

 

Разом видатків

100718570

37483520

3498230

399558

327428

36080

7469

72130

53530

53530

101118128

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів

3791500

 

 

0

 

 

 

 

 

 

3791500

250354

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населенних пунктах

 

 

 

593100

189800

 

 

403300

 

 

593100

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

Всього видатків

104510070

37483520

3498230

992658

517228

36080

7469

475430

53530

53530

105502728

Голова районної ради

Танасієнко

Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

До уваги громадян

Офіс реформ