Вісімнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21  грудня 2012 року                                              № 237

м.Бобринець

Про звіт голови

Бобринецької районної  ради

Відповідно до пункту 17 частини 6 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” заслухавши звіт голови Бобринецької районної ради Танасієнка І.В.

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Звіт голови Бобринецької районної ради Танасієнка І.В. прийняти до відома (додається).

Голова районної ради                                                           І. ТАНАСІЄНКО

_______________________________________________________________________________________

Вісімнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21  грудня 2012 року                                              № 238

м.Бобринець

Про районний

бюджет на 2013 рік

На  підставі  статті  43  Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” та статті 77 Бюджетного кодексу України

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013рік у сумі  95 373 120 грн., з них обсяги дотації вирівнювання – у сумі  45 711 500 грн., додаткової дотації з обласного бюджету – 323 300 грн., коштів, що передаються до районного бюджету – 28 700 грн., субвенцій з Державного  бюджету України – у сумі 37 782 900 грн. та субвенції з обласного бюджету – 318 000 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі   94 425 545 грн., спеціального фонду бюджету – у сумі 947 575 грн., згідно з додатком 1.

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 95 373 120 грн., у тому числі   обсяг  видатків загального фонду бюджету у сумі 94 348 045 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 1 025 075  грн. тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та головними розпорядниками коштів згідно з додатками 2, 3.

3. Установити  профіцит   загального  фонду районного бюджету у сумі 77 500 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 5.

4. Установити дефіцит спеціального   фонду  районного бюджету у сумі 77 500 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального    фонду   до  бюджету    розвитку   (спеціального фонду)   у  сумі 77 500 грн. згідно з додатком 5.

5. Установити  розмір оборотної касової готівки районного бюджету у сумі 400 000 грн.

6. Затвердити  на 2013 рік обсяги міжбюджетних  трансфертів згідно з додатком  4, а саме:

- дотації вирівнювання, що передається  з районного бюджету у сумі 3 818 100 грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію,  ремонт та  утримання  вулиць  і  доріг  комунальної  власності у населених пунктах - у сумі 653 500 грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 500 000 грн.

7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання бюджетам місцевого самоврядування  здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду державного бюджету з урахуванням дотації вирівнювання з державного бюджету згідно із додатком 4 до цього рішення.

8. У разі, якщо суми дотації вирівнювання недоодержані згідно з помісячним розписом районного бюджету шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, дозволити фінансовому управлінню перераховувати їх  бюджетам місцевого самоврядування  з метою забезпечення своєчасних розрахунків з виплати заробітної плати, за рахунок доходів загального фонду районного бюджету в термін до 5 числа місяця наступного за звітним, в іншому разі – не пізніше 25 числа останнього місяця кварталу або поточного місяця.

Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації, з метою недопущення заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями, здійснювати помісячний перерозподіл обсягу дотації вирівнювання між  бюджетами місцевого самоврядування в межах річних затверджених асигнувань.

9. Установити обсяг  резервного фонду районного бюджету на 2013 рік у сумі 50 000 грн.

10. Надати районній державній адміністрації право  протягом 2013 року:

1)  затверджувати з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет  розподіл та перерозподіл між міським, сільськими бюджетами, головними розпорядниками коштів районного бюджету, кодами функціональної класифікації, об’єктами і заходами:

обсяг субвенцій з державного бюджету на:

- виконання державних програм соціального захисту населення, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог населенню;

- проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, міського голів;

- субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;

- субвенції на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою;

- субвенцій  на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

обсяг субвенцій з обласного бюджету на:

- утримання станцій (відділень) швидкої медичної допомоги;

- коштів спеціального фонду обласного бюджету, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

2) у разі передбачення додаткових міжбюджетних трансфертів з державного бюджету у 2013 році – за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій затверджувати розподіл та перерозподіл зазначених трансфертів між міським, сільськими бюджетами та головними розпорядниками коштів районного бюджету;

3) використовувати кошти субвенцій районному бюджету з міського, сільських бюджетів на фінансування об’єктів, робіт і заходів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок субвенцій з державного бюджету або коштів районного бюджету, з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет;

4) визначати замовників на виконання робіт за рахунок бюджетних коштів.

11. Затвердити  перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на оплату плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

12. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних програм згідно з додатком 6.

13. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації у процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл  видатків за економічною класифікацією у межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та  спеціальному (крім власних надходжень бюджетних установ) фондах районного бюджету. Перерозподіл, що призводить до зміни затверджених  бюджетних призначень головному розпоряднику коштів районного бюджету по загальному та спеціальному (крім власних надходжень бюджетних установ) фондах районного бюджету за функціональною  класифікацією у межах їх загального обсягу, здійснюється за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій.

14. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на  покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду районного бюджету, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету, визначених у Законі України “Про Державний бюджет на 2013 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

15. Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди з передачі та отримання субвенцій районного бюджету відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

16. Головним розпорядникам коштів районного бюджету під час складання та затвердження кошторисів підпорядкованих бюджетних установ забезпечити передбачення у повному обсязі потреби в асигнуваннях:

- на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру  мінімальної заробітної плати;

- на  проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, природний газ, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та не допускати будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Затвердити ліміти споживання  енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

17. Установити, що  у 2013  році комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання (підприємства, об’єднання спільної власності територіальних громад сіл і міста району) сплачують до загального фонду районного бюджету 7 відсотків чистого прибутку (доходу).  Розрахунки частини чистого прибутку  (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подаються підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до районного бюджету з наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2013 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

Кошти зараховуються на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, відкриті у головному управлінні Державного казначейства України в Кіровоградській області, за кодом бюджетної класифікації доходів 21010300.

Рекомендувати міській та сільським радам прийняти рішення про сплату частини прибутку (доходу) у 2013 році унітарними комунальними підприємствами та їх об’єднаннями.

18. Рекомендувати органам місцевого самоврядування та зажадати від державної податкової інспекції в районі забезпечити у 2013 році виконання затверджених місцевими радами показників податкових і неподаткових надходжень загального і спеціального фондів місцевих бюджетів району.

19. Рекомендувати міській та сільським радам акумулювати на рівні районного бюджету кошти цільових фондів охорони навколишнього природного середовища сільських та  міського бюджетів у вигляді субвенцій на виконання власних повноважень територіальних громад відповідно до укладених угод, з метою ефективного їх використання та зниження негативного впливу забруднення навколишнього природного середовища.

20. Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 грудня 2012 року № 763-р “Про порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл і міста на 2013 рік”.

21. Встановити, що додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною і публікуються разом  з даним  рішенням  районної ради.

22. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради                                                           І. ТАНАСІЄНКО

_____________________________________________________________________________________________

Вісімнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21  грудня 2012 року                                              № 239

м. Бобринець

 

Про  затверджень

розпорядження голови

районної державної адміністрації,

прийнятих в міжсесійний період

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 20 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити розпорядження голови Бобринецької  районної державної адміністрації, прийняті в міжсесійний період:

- від 19 листопада 2012 року № 691-р “Про затвердження тарифів за 1 Гкал теплової енергії для підприємств та бюджетних установ району на опалювальний період 2012/2013 року”;

- від 26 листопада 2012 року № 707-р “Про затвердження субвенції з обласного бюджету районному бюджету на придбання шкільних меблів (парт, стільців) для загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до обласної цільової програми на 2011-2015 роки “Шкільна парта”;

- від 04 грудня 2012 року № 745-р “Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2012 рік”;

- від 10 грудня 2012 року № 764-р “Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2012 рік”;

- від 12 грудня 2012 року № 773-р “Про затвердження розподілу додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

 

Голова районної ради                                          І. ТАНАСІЄНКО

________________________________________________________________________________________________

Вісімнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21  грудня 2012 року                                              № 240

м. Бобринець

 

Про звіт про виконання програми

економічного і соціального розвитку

району за 2012 рік та затвердження

програми економічного і соціального

розвитку Бобринецького району на 2013 рік

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення дванадцятої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 24 лютого 2012 року № 141про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2012 рік, заслухавши звіт Кузьмічової М.С. – заступника начальника управління економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації  про виконання програми економічного і соціального розвитку району за 2012 рік, та, розглянувши проект програми економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2013 рік, поданий районною державною адміністрацією

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт Кузьмічової М.С. – заступника начальника управління економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації “Про виконання програми економічного і соціального розвитку району на 2012 рік” прийняти до відома.

2.Затвердити програму економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2013 рік (додається).

3.Рекомендувати районній державній адміністрації, органам  місцевого самоврядування, керівникам підприємств і організацій забезпечити безумовне виконання основних показників програми економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2013 рік, підвищення добробуту населення, рівня оплати праці  та доходів громадян на душу населення, посилення соціальної захищеності малозабезпечених верств населення на основі динамічного розвитку економіки, підтримки малого і середнього бізнесу.

4.Рекомендувати міській та сільським радам при затвердженні програм економічного і соціального розвитку відповідних територій взяти показники програми економічного і соціального  розвитку району на 2013 рік за орієнтири з метою досягнення стабільного економічного зростання та підвищення матеріального добробуту населення району.

5.Рекомендувати районній державній адміністрації внести зміни до основних показників програми економічного і соціального розвитку району на 2013 рік з урахуванням вимог Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” та результатів роботи Бобринецького району за підсумками І півріччя 2013 року.

6.Рекомендувати районній державній адміністрації зняти з контролю Програму економічного і соціального розвитку району за 2012 рік.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Бобринецької районної ради.

Голова районної ради                                                       І.ТАНАСІЄНКО

______________________________________________________________________________________________

Вісімнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21  грудня 2012 року                                              № 241

м. Бобринець

 

Про  хід виконання районної

програми “Питна вода

Бобринецького району”

 

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 20, 34 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання рішення вісімнадцятої сесії Бобринецької районної ради четвертого скликання від 20 травня 2005 року № 413 “Про затвердження районної програми “Питна вода Бобринецького району” та внесеними змінами рішенням дев’ятнадцятої сесії Бобринецької районної ради четвертого скликання від         29 липня 2005 року № 466 “Про внесення доповнень до районної програми “Питна вода Бобринецького району”, з метою забезпечення населення Бобринецького району якісною питною водою

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Баранова О.В. – начальника відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації “Про хід виконання районної програми “Питна вода Бобринецького району” прийняти до відома.

2. Рекомендувати районній державній адміністрації, головам міської та сільських рад передбачати  кошти для виконання заходів районної програми “Питна вода Бобринецького району”.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури.

Голова районної ради                                                І.ТАНАСІЄНКО

________________________________________________________________________________________________

Вісімнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21  грудня 2012 року                                              № 242

м. Бобринець

 

Про  хід виконання районної

програми газифікації населених

пунктів Бобринецького району

на 2006-2015 роки

 

 

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 20, 34 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання рішення двадцятої сесії Бобринецької районної ради четвертого скликання від 09 вересня 2005 року року № 497 “Про програму газифікації населених пунктів Бобринецького району на 2006-2015 роки”, з метою якісної підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства району до безперебійної та безаварійної роботи в осінньо-зимовий період

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Баранова О.В. – начальника відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації “Про хід виконання районної програми газифікації населених пунктів Бобринецького району на 2006-2015 роки” прийняти до відома.

2. Рекомендувати районній державній адміністрації передбачати  кошти для виконання заходів районної програми газифікації населених пунктів Бобринецького району на 2006-2015 роки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури.

 

Голова районної ради                                                І.ТАНАСІЄНКО

________________________________________________________________________________

Вісімнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21  грудня 2012 року                                              № 243

м. Бобринець

 

Про хід  виконання  Програми  розвитку  земельних

відносин  у  Бобринецькому  районі

на 2006-2010  та  до 2015 року

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  на  виконання  статті 209 Земельного  кодексу  України,  заслухавши  інформацію  Гончарука  О.В. – начальника  відділу  Держземагентства  у  Бобринецькому  районі  “Про  хід  виконання  Програми  розвитку  земельних  відносин  у  Бобринецькому  районі  на  2006-2010 роки  та  до  2015 року”,  затвердженої  рішенням  двадцять  другої  сесії  Бобринецької  районної  ради  четвертого  скликання  від  23 грудня 2005 року  № 538,  зі  змінами  від  27 червня 2007 року  № 110  (дев’ята  сесія  п’ятого  скликання),  від  23 липня 2008 року  № 224  (чотирнадцята  сесія  п’ятого  скликання),  від  25 березня 2011 року  № 54  (четверта  сесія  шостого  скликання),  з  метою  виконання заходів Програми розвитку  земельних відносин у Бобринецькому  районі на 2006-2010 роки та до 2015 року

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Інформацію  Гончарука  О.В. – начальника  відділу  Держземагентства  у  Бобринецькому  районі  “Про  хід  виконання  Програми  розвитку  земельних  відносин у Бобринецькому районі на 2006-2010 роки та до 2015 року”,  затвердженої  рішенням  двадцять  другої  сесії  Бобринецької  районної  ради  четвертого  скликання  від  23 грудня 2005 року  № 538,  зі  змінами  від  27 червня 2007 року  № 110  (дев’ята  сесія  п’ятого  скликання),  від  23 липня 2008 року  № 224  (чотирнадцята  сесія  п’ятого  скликання),  від  25 березня 2011 року  № 54  (четверта  сесія  шостого  скликання)  прийняти  до  відома.

2.Рекомендувати  органам  місцевого  самоврядування  Бобринецького  району  передбачати  кошти  на  виконання  заходів  Програми  розвитку  земельних  відносин  у  Бобринецькому  районі  на  2006-2010 роки  та  до  2015 року.

3.Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології,  раціонального  використання  природних  ресурсів.

Голова  районної  ради                                            І. ТАНАСІЄНКО

____________________________________________________________________________________

Вісімнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21  грудня 2012 року                                              № 244

м. Бобринець

Про хід виконання районної

програми “Шкільний автобус”

на 2011-2015 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 14 Закону України “Про освіту”, статті 21 Закону України “Про загальну середню освіту”, на виконання рішення четвертої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 25 березня 2011 року № 47 про затвердження районної програми “Шкільний автобус” на 2011-2015 роки, заслухавши інформацію Літвінової В.П. – начальника відділу освіти районної державної адміністрації “Про хід виконання районної програми “Шкільний автобус” на 2011-2015 роки”, з метою забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, досягнення позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення, створення у сільській місцевості належних умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Літвінової В.П. – начальника відділу освіти районної державної адміністрації, “Про хід виконання районної програми “Шкільний автобус” на 2011-2015 роки” прийняти до відома.

2. Рекомендувати районній державній адміністрації, головам сільських рад:

2.1. Забезпечити подальше виконання заходів, визначених районною програмою.

2.2. Позитивно вирішувати питання щодо фінансування районної програми “Шкільний автобус” на 2011-2015 роки.

3. Рекомендувати головам міської та сільських рад відповідно чинного законодавства сприяти виконанню програми “Шкільний автобус” на 2011-2015 роки та передбачити фінансування заходів, визначених програмою.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму.

Голова районної ради                                           І. ТАНАСІЄНКО

____________________________________________________________________________________________

Вісімнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21  грудня 2012 року                                              № 245

м. Бобринець

Про затвердження районної цільової програми

“Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх

навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій

“Сто відсотків” на період до 2015 року”

 

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, заслухавши інформацію Літвінової В.П. – начальника відділу освіти районної державної адміністрації “Про затвердження районної цільової програми “Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року ”, з метою впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Інформацію Літвінової В.П. – начальника відділу освіти районної державної адміністрації “Про затвердження районної цільової програми “Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року”  прийняти до відома.

2.Затвердити районну цільову програму “Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року” (додається).

3.Рекомендувати районній державній адміністрації передбачати кошти на реалізацію заходів програми.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму.

Голова районної ради                                           І. ТАНАСІЄНКО

__________________________________________________________________________________________

Вісімнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21  грудня 2012 року                                              № 246

м. Бобринець

 

Про внесення змін до рішення

районної ради від 25 липня 2012 року

№ 188 “Про ліквідацію Бобринецької

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2”

 

Відповідно до статті 43 закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 11 Закону України “Про загальну середню освіту”, законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2000 року № 964, Положення про порядок створення, реорганізацію та ліквідацію навчально-виховних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 1994 року № 228, з метою більш ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни та доповнення до пункту 2 рішення Бобринецької районної ради від 25 липня 2012 року № 188 “Про ліквідацію Бобринецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2” виклавши його у такій редакції, а саме:

“Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації підготувати заходи щодо передачі та здійснити передачу об’єктів спільної власності територіальних громад міста і сіл району – адміністративного приміщення Бобринецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 до комунальної власності Бобринецької міської ради”.

2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на  постійні комісії районної ради  з питань: охорони здоров’я, освіти, культури, спорту,   молодіжної політики та у справах  сім’ї, туризму;  бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та  приватизації.

Голова районної ради                                               І. ТАНАСІЄНКО

_____________________________________________________________________________________________

Вісімнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21  грудня 2012 року                                              № 247

м. Бобринець

Про погодження передачі майна

спільної власності територіальних

громад сіл та міста району до

комунальної власності Червонодолинської

територіальної громади

 

Відповідно до статей 43, 60, пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення вісімнадцятої сесії Бобринецької районної ради п’ятого скликання від 24 квітня 2009 року № 297 про закриття Червонодолинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, з метою більш ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити передачу майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району, а саме: комплексу будівель і споруд бувшої Червонодолинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, що розташовані за адресою: с. Червона Долина, Бобринецького району, Кіровоградської області до комунальної власності Червонодолинської територіальної громади, згідно з додатком 1.

2. Рекомендувати районній державній адміністрації здійснити заходи щодо передачі об’єкта спільної власності територіальних громад сіл та міста району до комунальної власності Червонодолинської територіальної громади відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації; охорони здоров`я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім`ї, туризму.

Голова районної ради                                                       І. ТАНАСІЄНКО

________

Додаток

до рішення Бобринецької районної ради

від 21 грудня 2012 року № 247

Перелік

майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району,

що підлягає передачі

 

№ з/п

Балансоутримувач

Назва майна

Балансова вартість

Нараховано ізносу

Залишкова вартість

1

Відділ освіти районної державної адміністрації

Будівля школи, корпус № 1

52328,00 грн.

100 %

0

2

Відділ освіти районної державної адміністрації

Будівля школи, корпус № 2

10980,00 грн.

100 %

0

3

Відділ освіти районної державної адміністрації

Будівля школи, корпус № 3

974,00 грн.

100 %

0

4

Відділ освіти районної державної адміністрації

Підвал

487,00 грн.

100 %

0

______________________________________________________________________________________

Вісімнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21  грудня 2012 року                                              № 248

м. Бобринець

 

Про хід виконання районної

програми  по реалізації в районі

Національного плану дій щодо

реалізації Конвенції ООН

про права дитини” у 2012 році

 

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Закону України  “Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року” від 5 березня   2009 року № 1065-VI, рішення другої сесії Кіровоградської обласної ради шостого скликання від 9 грудня 2010 року № 30 “Про обласну програму по реалізації в області  Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року”, рішення другої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 29 грудня 2010 року № 38 “Про районну програму  по реалізації в районі “Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року”, відповідно до Закону України “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх”, заслухавши інформацію Неклеси Л.А. – начальника служби у справах дітей районної державної адміністрації “Про хід виконання районної програми по реалізації в районі “Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” у 2012 році”, з метою захисту прав та інтересів дітей на території району

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Інформацію Неклеси Л.А. – начальника служби у справах дітей районної державної адміністрації “Про хід виконання районної програми по реалізації в районі “Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” у 2012 році” прийняти до відома.

2. Рекомендувати районній державній адміністрації тримати на постійному контролі питання захисту прав та інтересів дітей у районі, подолання негативних явищ у підлітковому середовищі.

3. Рекомендувати районній державній адміністрації передбачити кошти районного бюджету на виконання районної програми, а також залучати кошти із джерел, не заборонених чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації; охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму.

Голова районної ради                                                 І.ТАНАСІЄНКО

__________________________________________________________________________________________________

Вісімнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21  грудня 2012 року                                              № 249

м. Бобринець

Про хід виконання районної програми

протидії  поширенню наркоманії і

боротьби з незаконним обігом

наркотичних засобів, психотропних

речовин їх аналогів і прекурсорів

на 2011- 2015 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання  розпорядження  Кабінету Міністрів України  від 22 листопада  2010 року № 2140-р “Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки”, рішення сьомої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 17 липня 2011 року № 105 “Про затвердження районної програми протидії поширенню наркоманії і боротьби з незаконним обігом  наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів  на 2011- 2015 роки”, заслухавши інформацію Семенюк Л.В. –  головного лікаря Бобринецької центральної районної лікарні “Про хід виконання районної програми протидії поширенню наркоманії і боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів  на 2011- 2015 роки”

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  Семенюк Л.В. – головного лікаря Бобринецької центральної районної  лікарні  “Про хід виконання районної програми протидії поширенню наркоманії і боротьби з незаконним обігом  наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів  на 2011- 2015 роки”  прийняти до відома.

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації передбачати кошти у районному бюджеті на фінансування районної Програми протидії  поширенню наркоманії і боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів  на 2011-2015 роки.

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на  постійні комісії районної ради з питань: охорони здоров’я, освіти, культури, спорту,   молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму;  бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та  приватизації.

Голова районної ради                                               І. ТАНАСІЄНКО

________________________________________________________________________________________

Вісімнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21  грудня 2012 року                                              № 250

м. Бобринець

Про хід виконання районної програми

оновлення  медичного обладнання  та виробів

медичного призначення  для закладів

охорони здоров’я  на 2008-2012 роки

 

Відповідно  до статті 43 закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання рішення Кіровоградської обласної ради від 07 вересня 2007 року № 298 “Про роль органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади щодо забезпечення  функціонування  закладів охорони здоров’я у сільській місцевості та забезпечення медичних працівників житлом”, рішення тринадцятої сесії Бобринецької районної ради  п’ятого скликання  від 16 квітня 2008 року № 165  “Про затвердження  програми оновлення медичного обладнання та виробів медичного призначення для закладів охорони здоров’я на 2008-2012 роки”, заслухавши інформацію Семенюк Л.В.  – головного лікаря Бобринецької центральної районної лікарні “Про хід виконання районної програми  оновлення  медичного обладнання та виробів медичного призначення для закладів охорони здоров’я  на 2008-2012 роки”

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  Семенюк Л.В. – головного лікаря Бобринецької центральної районної лікарні “Про хід виконання районної програми оновлення  медичного обладнання та виробів медичного призначення для закладів  охорони здоров’я на 2008-2012 роки” прийняти до відома.

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації зняти з контролю “Програму оновлення медичного обладнання та виробів медичного призначення  для закладів  охорони здоров’я  на 2008-2012 роки”.

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на  постійні комісії районної ради з питань: охорони здоров’я, освіти, культури, спорту,   молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму; бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та  приватизації.

Голова районної ради                                             І.ТАНАСІЄНКО

_________________________________________________________________________________________________

Вісімнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21  грудня 2012 року                                              № 251

м. Бобринець

Про хід виконання районної програми

“Цукровий діабет” на  2010-2013 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання  постанови Кабінету Міністрів від 19 серпня 2009 року № 877 “Про затвердження державної  цільової  програми  “Цукровий діабет” на 2009-2013 роки”, рішення двадцять третьої сесії Бобринецької районної ради п’ятого скликання від 12 травня 2010 року  № 374  “Про районну програму “Цукровий діабет” на 2010-2013 роки”, заслухавши інформацію Семенюк Л.В. – головного лікаря Бобринецької центральної районної лікарні “Про хід виконання районної програми “Цукровий діабет” на  2010-2013 роки”

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  Семенюк Л.В. – головного лікаря Бобринецької центральної районної лікарні “Про хід виконання районної програми “Цукровий діабет” на  2010-2013 роки” прийняти  до відома.

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації передбачати кошти у районному бюджеті на фінансування районної програми “Цукровий діабет” на  2010-2013 роки.

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на  постійні комісії районної ради з питань: охорони здоров’я, освіти, культури, спорту,   молодіжної політики та у справах  сім’ї, туризму; бюджету, фінансів,  власності, інвестиційної діяльності та  приватизації.

Голова районної ради                                                  І.ТАНАСІЄНКО

_________________________________________________________________________________________________

Вісімнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21  грудня 2012 року                                              № 252

м. Бобринець

Про погодження передачі майна

відділень швидкої медичної

допомоги Бобринецької

центральної районної лікарні

 

Відповідно до пункту 20 статті 43, статті 60, пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення другої сесії Бобринецької районної ради п’ятого скликання від 07 липня 2006 року № 24 “Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації”, на виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації та голови Кіровоградської обласної ради від 13 листопада 2012 року №687-р/381-гр “Про створення та забезпечення функціонування і розвитку системи екстреної медичної допомоги на території області”, з метою підвищення доступності та поліпшення якості надання екстреної медичної допомоги населенню

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити передачу майна відділень швидкої медичної допомоги Бобринецької центральної районної лікарні із спільної власності територіальних громад сіл та міста району до спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області (згідно з додатками № 1, № 2, № 3, № 4).

2.Рекомендувати районній державній адміністрації здійснити заходи пов’язані з виконанням прийнятого рішення.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради                                            І.ТАНАСІЄНКО

_______________________________________________________________________________________________

Вісімнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21  грудня 2012 року                                              № 253

м. Бобринець

Про погодження відчуження

котельні Рощахівської сільської

лікарської амбулаторії

 

Відповідно до пункту 20 статті 43, статей 44, 60, пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення другої сесії Бобринецької районної ради п’ятого скликання від  7 липня 2006 року № 24 “Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації”, з метою підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району та наповнення районного бюджету

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Погодити відчуження перелік майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району згідно з додатком, шляхом продажу  через аукціон.

2.Рекомендувати районній державній адміністрації здійснити заходи пов’язані з виконанням прийнятого рішення.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради І.ТАНАСІЄНКО

___________

Додаток

до рішення Бобринецької районної ради

від 21 грудня 2012 року № 253

Перелік

майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району,

що відчужується

Адреса: вул. Леніна, 58 а, село Рощахівка, Бобринецького району, Кіровоградської області

 

Найменування основних засобів

Рік випуску

Інвентарний номер

Балансова вартість, грн.

первісна

залишкова

Приміщення котельні

1996

10310016

5 103,00

0

________________________________________________________________________________________________

Вісімнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21  грудня 2012 року                                              № 254

м.Бобринець

Про затвердження розпорядження

голови Бобринецької районної державної

адміністрації від 20 листопада 2012 року

№ 87-аг “Про передачу майна”,

прийнятого в міжсесійний період

 

Відповідно до пункту 20 статті 43, статей 44, 60, пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення другої сесії Бобринецької районної ради п’ятого скликання від 07 липня 2006 року № 24 “Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації”, з метою підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 20 листопада 2012 року № 87-аг “Про передачу майна”, прийнятого в міжсесійний період.

2.  Рекомендувати районній державній адміністрації здійснити заходи пов’язані з виконанням прийнятого рішення.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради І.ТАНАСІЄНКО

_____________________________________________________________________________________________

Вісімнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21  грудня 2012 року                                              № 255

м.Бобринець

Про затвердження розпорядження

голови Бобринецької районної державної

адміністрації від 12 листопада 2012 року

№ 84-аг “Про передачу майна”,

прийнятого в міжсесійний період

Відповідно до пункту 20 статті 43, статей 44, 60, пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення другої сесії Бобринецької районної ради п’ятого скликання від 07 липня 2006 року № 24 “Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації”, з метою підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 12 листопада 2012 року № 84-аг “Про передачу майна”, прийнятого в міжсесійний період.

2.  Рекомендувати районній державній адміністрації здійснити заходи пов’язані з виконанням прийнятого рішення.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради І.ТАНАСІЄНКО

________________________________________________________________________________________________

Вісімнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21  грудня 2012 року                                              № 256

м. Бобринець

Про внесення змін до рішення

14 сесії Бобринецької районної ради шостого

скликання від 25 травня 2012 року № 182

“Про затвердження Статутів Бобринецької

районної дитячої бібліотеки, Бобринецької

районної бібліотеки для дорослих,

Бобринецького районного краєзнавчого

музею ім.М.Смоленчука в новій редакції”

 

Відповідно до пунктів 20, 27 статті 43, статей 44, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України від 27 січня 1995 року №3395-ВР “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, статті 26 Закону України “Про музей та музейну справу”, статті 78 Господарського Кодексу України, наказу Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 року № 745 “Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки”, рішення чотирнадцятої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 25 травня 2012 року № 182 “Про затвердження Статутів Бобринецької районної дитячої бібліотеки, Бобринецької районної бібліотеки для дорослих, Бобринецького районного краєзнавчого музею ім.М.Смоленчука в новій редакції”, з метою приведення Статутів до вимог чинного законодавства

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести  зміни  до  рішення  14 сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 25 травня 2012 року № 182 “Про затвердження Статутів Бобринецької районної дитячої бібліотеки,  Бобринецької районної бібліотеки для дорослих, Бобринецького районного краєзнавчого музею ім.М.Смоленчука в новій редакції”, виклавши його в наступній  редакції:

“1. Затвердити Статути:

комунального закладу Бобринецької районної дитячої бібліотеки Бобринецької районної ради;

комунального закладу Бобринецької районної бібліотеки для дорослих Бобринецької районної ради;

комунального закладу Бобринецького краєзнавчого музею ім.М.Смоленчука Бобринецької районної ради”.

2. Внести зміни до Статутів комунальних закладів Бобринецької районної дитячої бібліотеки та Бобринецької районної бібліотеки для дорослих Бобринецької районної ради, а саме: у тексті статутів

слово “директор” замінити словом “завідувач”;

словосполучення “банківська установа” замінити словосполученням “органи державної казначейської служби”.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради                                             І.ТАНАСІЄНКО

_________________________________________________________________________________________________

Вімнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21  грудня 2012 року                                              № 257

м.Бобринець

 

Про план роботи Бобринецької

районної  ради на 2013 рік

Відповідно до пункту 6 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити план роботи Бобринецької районної ради на 2013 рік (додається).

Голова районної ради                                                       І. ТАНАСІЄНКО

_____________________

Додаток

до рішення 18 сесії Бобринецької

районної ради   шостого скликання

від  21.12.2012 року № 257

ПЛАН РОБОТИ

Бобринецької районної ради шостого скликання на 2013 рік

 

I. Питання до розгляду на пленарних засіданнях районної ради.

I квартал 2013 р.

1. Про звіт про виконання програми “Центральний регіон 2015. Програма розвитку Бобринецького району на 2011-2015 роки” за 2012 рік. (лютий)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник:управління економіки та розвитку інфраструктури Бобринецької районної державної адміністрації.

2. Про звіт про виконання районного бюджету за 2012 рік. (лютий)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: фінансове управління Бобринецької районної державної адміністрації.

3.Про хід виконання Програми зайнятості населення Бобринецького району Кіровоградської області на 2012-2014 роки. (лютий)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: управління соціального захисту населення Бобринецької районної державної адміністрації.

4.Про затвердження витрат на утримання Бобринецької районної ради на 2013 рік. (лютий)

Вносить: голова Бобринецької районної ради.

Розробник: виконавчий апарат Бобринецької районної ради.

5.Про затвердження розпорядження голови Бобринецької районної ради “Про зняття з контролю рішень Бобринецької районної ради”. (лютий)

Вносить: голова Бобринецької районної ради.

Розробник: виконавчий апарат Бобринецької районної ради.

6.Про хід виконання районної програми “Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технологічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін на 2012-2015 роки”. (березень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації.

7.Про стан виконання районної програми захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Бобринецькому районі на 2006-2007 роки та прогноз до 2011 року. (березень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури Бобринецької районної державної адміністрації.

II квартал 2013 року

1.Про хід виконання комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру у Бобринецькому районі на 2006-2010 роки і на період до 2015 року. (квітень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник:  управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури Бобринецької районної державної адміністрації.

2.Про стан виконання програми  районної програми “Вчитель” на 2003-2012 роки. (квітень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: відділ освіти, молоді та спорту  Бобринецької районної державної адміністрації.

3.Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2013 року. Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради “Про районний бюджет на 2013 рік”. (травень)

Вносить: голова Бобринецько районної державної адміністрації.

Розробник: фінансове управління Бобринецької  районної державної адміністрації.

4.Про хід виконання Програми соціального захисту ветеранів, осіб, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи та інвалідів Бобринецького району на 2012-2016 роки. (травень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: управління соціального захисту населення Бобринецької районної державної адміністрації.

5.Про стан виконання позашкільної освіти на 2009-2012 роки. (травень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: відділ освіти, молоді та спорту  Бобринецької районної державної адміністрації.

6.Про хід виконання програми розвитку місцевого самоврядування Бобринецького району на 2011-2015 роки за 2011-2012 роки. (травень)

Вносить: голова Бобринецької районної ради.

Розробник: виконавчий апарат Бобринецької районної ради.

ІII квартал 2013 року

1.Про  хід виконання районної програми забезпечення готовності до використання за призначенням існуючого фонду захисних споруд цивільної оборони, утримання їх у належному стані та спорудження нових захисних споруд у Бобринецькому районі на 2007-2011роки та на період до 2016 року.(липень)

Вносить: голова Бобринецької  районної державної адміністрації.

Розробник:  управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури Бобринецької районної державної адміністрації.

2. Про звіт про виконання програми “Центральний регіон – 2015. Програма розвитку Бобринецького району на 2011-2015 роки” за І півріччя 2013 року. (липень)

Вносить: голова Бобринецької  районної державної адміністрації.

Розробник:  управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури Бобринецької районної державної адміністрації.

3. Про звіт про виконання районного бюджету за 6 місяців 2013 року. Про внесення змін до рішення районної ради “Про районний бюджет на 2013 рік”. (серпень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: фінансове управління Бобринецької районної державної адміністрації.

4.Про підготовку об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років. (серпень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Бобринецької  районної державної адміністрації.

5. Про звіт про виконання програми розвитку малого підприємництва у Бобринецькому районі за 2012 рік. (вересень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник:  управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури Бобринецької районної державної адміністрації.

IV квартал 2013 року

1.Про хід виконання районної програми оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми Бобринецького району на 2008-2014 роки. (жовтень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник:  відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації.

2. Про звіт про виконання програми “Центральний регіон – 2015. Програма розвитку Бобринецького району на 2011-2015 роки” за 9 місяців 2013 року.(жовтень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник:  управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури Бобринецької районної державної адміністрації.

3.Про хід виконання програми санаторного оздоровлення ветеранів війни та інвалідів Бобринецького району на 2011-2015 роки. (жовтень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: управління соціального захисту населення Бобринецької районної державної адміністрації.

4.Про хід виконання районної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2010-2016 роки. (жовтень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник:  Бобринецька центральна  районна лікарня.

5.Про присвоєння чергового рангу заступнику голови Бобринецької районної ради.(жовтень)

Вносить: голова Бобринецької районної ради.

Розробник: виконавчий апарат Бобринецької районної ради.

6. Про хід виконання районної програми “Освітній округ 2012-2015”. (жовтень-листопад)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: відділ освіти, молоді та спорту  Бобринецької районної державної адміністрації.

7.Про хід виконання комплексної програми “Соціальна робота із різними категоріями сімей, дітей та молоді на 2012-2016 роки” у 2013 році. (листопад)

Вносить: голова Бобринецької  районної державної адміністрації.

Розробник: Бобринецький районний центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді.

8.Про звіт голови Бобринецької районної державної адміністрації.(листопад)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: управління та відділи Бобринецької районної державної адміністрації.

9.Про звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2013 року. Про внесення змін до рішення районної ради “Про районний бюджет на 2013 рік”. (листопад)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: фінансове управління Бобринецької районної державної адміністрації.

10.Про стан виконання заходів районної програми по реалізації в районі “Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини”. (грудень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник:  служба у справах дітей Бобринецької  районної державної адміністрації.

11.Про хід виконання районної програми розвитку фізичної культури і спорту в Бобринецькому районі на 2012-2016 роки. (грудень)

Вносить: голова Бобринецької  районної державної адміністрації.

Розробник: відділ освіти, молоді та спорту  Бобринецької районної державної адміністрації.

12.Про хід виконання районної програми впровадження профільного навчання на 2012-2015 роки. (листопад-грудень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації.

13.Про хід виконання районної цільової програми “Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів інформаційно-комунікаційних технологій  “Сто відсотків” на період до 2015 року”. (листопад-грудень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник: відділ освіти, молоді та спорту  Бобринецької районної державної адміністрації.

14.Про звіт про виконання програми економічного і соціального розвитку району за 2013 рік та прийняття програми економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2014 рік. (грудень)

Вносить: голова Бобринецької районної державної адміністрації.

Розробник:  управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури Бобринецької районної державної адміністрації.

15.Про районний бюджет на 2014 рік. (грудень)

Вносить: голова Бобринецької  районної державної адміністрації.

Розробник: фінансове управління Бобринецької  районної державної адміністрації.

16. Звіт голови Бобринецької районної ради. (грудень)

Вносить: голова Бобринецької районної ради.

Розробник: виконавчий апарат Бобринецької районної ради.

17.Про план роботи Бобринецької районної ради на 2014 рік. (грудень)

Вносить: голова Бобринецької районної ради.

Розробник: виконавчий апарат Бобринецької районної ради.

18.Про встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та преміювання.

Вносить: голова Бобринецької районної ради. (грудень)

Розробник: виконавчий апарат Бобринецької районної ради.

II. Засідання постійних комісій

Відповідно до планів роботи комісій

Виконавці: голови постійних комісій, виконавчий апарат районної ради.

ІІІ. Проведення семінарів-навчань  з сільськими  головами та секретарями сільських рад.

Щоквартально проводити  навчання сільських голів та секретарів сільських рад (за окремим планом)

Виконавці: виконавчий апарат районної ради.

______________________________________________________________________________________________

Вісімнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21  грудня 2012 року                                              № 258

м.Бобринець

Про встановлення надбавок, надання

матеріальної допомоги та преміювання

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умови оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Голові Бобринецької районної ради  Танасієнку Івану Васильовичу з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року:

- встановити надбавку за високі досягнення у праці або за виконання   особливо важливої роботи – у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років;

- виплачувати надбавку за вислугу років  у  відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби та стажу в органах місцевого самоврядування;

- здійснювати преміювання   відповідно до особистого  вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат, у межах фонду преміювання утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів  та економії фонду оплати  праці;

- надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

2.Заступнику голови Бобринецької районної ради Шевченку Сергію Анатолійовичу з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року:

- встановити надбавку за високі досягнення у праці або за виконання   особливо важливої роботи – у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років;

- виплачувати надбавку за вислугу років  у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби та стажу в органах місцевого самоврядування;

- здійснювати преміювання   відповідно до особистого  вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат, у межах фонду преміювання утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів  та економії фонду оплати  праці;

- надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально - побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

3.Виплату вищезазначених надбавок та преміювання здійснювати щомісячно за фактично відпрацьований час у межах затверджених видатків на оплату праці.

Голова районної ради                                                       І. ТАНАСІЄНКО

_________________________________________________________________________________________________

Вісімнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21  грудня 2012 року                                              № 259

м.Бобринець

Про внесення змін до рішення шістнадцятої

сесії Бобринецької районної ради шостого

скликання від 28 вересня 2012 року № 217

“Про внесення змін до доповнень до рішення

14 сесії Бобринецької районної ради шостого

скликання від 25 травня 2012 року № 183

“Про внесення змін та доповнень до рішення

6 сесії Бобринецької районної ради 6 скликання

від 24 червня 2011 року № 90 “Про управління

об’єктами спільної власності територіальних

громад сіл та міста району”

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 19 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання рішення п’ятнадцятої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 25 липня 2012 року № 188 “Про ліквідацію Бобринецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2”, з метою упорядкування Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та міста району

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення шістнадцятої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 28 вересня 2012 року № 217 “Про внесення змін до доповнень до рішення 14 сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 25 травня 2012 року № 183 “Про внесення змін та доповнень до рішення 6 сесії Бобринецької районної ради 6 скликання від 24 червня 2011 року № 90 “Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району”, а саме: виключити п.12 додатку №1 та п.6.2 додатку № 4 Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та міста району:

- “Бобринецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2”.

2.Додатки № 1 та № 4 Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та міста району викласти у новій редакції, додаються.

3.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на  постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та  приватизації.

Голова районної ради                                                       І. ТАНАСІЄНКО

__________________________________________________

 

Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

До уваги громадян

Офіс реформ