Тридцять четверта сесія Бобринецької районної ради шостого скликання

Р І Ш Е Н НЯ

від 23 січня 2015 року                                                                        № 504

м.Бобринець

Про затвердження програми

економічного і соціального розвитку

Бобринецького району на 2015 рік

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі подання Бобринецької районної державної адміністрації, заслухавши інформацію начальника управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації  Кузьмічової М.С. про затвердження програми економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2015 рік

районна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити програму економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2015 рік (додається).

1.Взяти до уваги, що:

1) під час формування програми на 2015 рік враховувались чинники, які матимуть вплив на умови її реалізації, зокрема:

ускладнення суспільно-політичної та економічної ситуації у державі через проведення антитерористичної операції у східних регіонах України;

погіршення торговельно-економічних зв’язків із Російською Федерацією;

наявність обмежень щодо споживання природного газу і електроенергії;

дія нормативно-правових актів України щодо значного скорочення видатків Державного бюджету України інвестиційного спрямування на регіональний розвиток;

значне коливання курсу гривні до вільноконвертованих валют в Україні;

2) реалізація інвестиційних проектів та  соціальних заходів, які визначені програмою на 2015 рік, буде здійснюватись виключно у межах наявних можливостей бюджетів різних рівнів, коштів міжнародної технічної допомоги, інвесторів та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

3. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації, міській та сільським радам вжити необхідні заходи щодо:

1) забезпечення виконання основних завдань і показників, визначених програмою на 2015 рік, внесення, у разі необхідності, пропозицій щодо доповнень і змін до неї з урахуванням впровадження в Україні реформ у різних галузях економіки і сферах діяльності тощо;

2) врахування основних завдань і показників програми на 2015 рік при затвердженні програм економічного і соціального розвитку міста та сільських рад на 2015 рік;

3) координації роботи та взаємодії із керівництвом підприємств, установ і організацій роботодавців, громадських організацій з виконання завдань, програми на 2015 рік.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Бобринецької районної ради шостого скликання.

Голова районної ради                                                         І. ТАНАСІЄНКО

__________________________________________________________________________________________________

Тридцять четверта сесія Бобринецької районної ради шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 січня 2015 року                                                                 № 505

м.Бобринець

Про районний бюджет

на 2015  рік

На  підставі  статті  43  Закону України  “Про  місцеве самоврядування  в Україні”, статті 77  Бюджетного кодексу України та відповідно до Закону України  “Про Державний бюджет України на 2015 рік”

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2015 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 106  968  057 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету  106 512 840 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 455 217 грн., згідно з додатком  № 1 цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 106  968 057 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 106 444 743 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 523 314 грн.;

- профіцит районного бюджету у сумі 68 907 грн., в тому числі загального фонду районного бюджету 68 907 грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 68 907 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду 106 444 743 грн. та спеціальному фонду 523 314 грн. згідно з додатками № 3, 4 до цього рішення.

3. Установити  оборотний  касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 700 000 грн.

4. Затвердити  на 2015 рік міжбюджетні  трансферти згідно з додатком   № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2015 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 200 000 гривень.

6. Затвердити  перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на оплату плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних програм у сумі 7 636 100 грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на  покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Головним розпорядникам коштів районного бюджету під час складання та затвердження кошторисів підпорядкованих бюджетних установ забезпечити в першочерговому порядку потребу в асигнуваннях:

на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України  умов оплати праці  та розміру  мінімальної заробітної плати;

на  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання  енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 97, 101 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що у спеціальному  фонді  районного бюджету на 2015 рік:

джерелами формування у частині доходів є надходження, визначені статтями 69, 97, 101  Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.

12. Надати районній державній адміністрації право  протягом 2015 року затверджувати з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет  розподіл та перерозподіл:

1) між міським та сільськими бюджетами, головними розпорядниками коштів районного бюджету, кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, об’єктами і заходами:

обсяг субвенцій з державного бюджету:

на виконання державних програм соціального захисту населення, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог населенню;

на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, міського голів;

субвенції на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою;

додаткових міжбюджетних трансфертів.

2) кошти субвенцій районному бюджету з міського та сільських бюджетів на фінансування заходів районних програм, об’єктів, робіт і заходів за рахунок коштів цих бюджетів та на спів фінансування об’єктів, робіт і заходів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок субвенцій з державного, обласного  бюджетів  або коштів районного бюджету, з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет;

3) визначати замовників на виконання робіт за рахунок бюджетних коштів.

13.  Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди з передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”.

14.  Установити,  що  у 2015  році комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання (підприємства, об’єднання спільної власності територіальних громад сіл і міста району) сплачують до загального фонду районного бюджету 7 відсотків чистого прибутку (доходу).  Розрахунки частини чистого прибутку  (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подаються підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання квартальної звітності. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до районного бюджету у 2015 році за підсумками кварталу, півріччя, трьох кварталів та року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Кошти зараховуються на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, відкриті у головному управлінні Державного казначейства України в Кіровоградській області, за кодом бюджетної класифікації доходів 21010300.

Рекомендувати міській та сільським радам прийняти рішення про сплату частини прибутку (доходу) у 2015 році унітарними комунальними підприємствами та їх об’єднаннями.

15. Рекомендувати міській та сільським радам акумулювати на рівні районного бюджету кошти цільових фондів охорони навколишнього природного середовища у вигляді субвенцій на виконання власних повноважень територіальних громад відповідно до укладених угод, з метою ефективного їх використання та зниження негативного впливу забруднення навколишнього природного середовища.

16. Відповідно до розділу VІ пункту 20 Бюджетного кодексу України установити, що у 2015 році з бюджетів сіл та міста районного значення здійснюються видатки на дошкільну освіту, сільські та міські палаци культури, клуби, бібліотеки.

Такі видатки здійснюються з урахуванням субвенції з районного бюджету на утримання вищезазначених установ.

17. Установити на 2015 рік наступний порядок розподілу субвенції між міським та сільськими бюджетами району в частині  утримання дошкільних навчальних закладів, міського та сільських палаців і будинків культури, бібліотек:

Vскс = Но*Uo*Ko +  Нк*Uк + Нб*Uб, де:

Но – норматив бюджетної забезпеченості для дошкільних навчальних закладів;

Нк - норматив бюджетної забезпеченості для міського та сільських палаців і будинків культури;

 

Нб - норматив бюджетної забезпеченості для міської та сільських бібліотек;

Uo – кількість штатних одиниць дошкільного навчального закладу, згідно штатного розпису станом на 01.01.2015 року;

Uк - кількість штатних одиниць міського або сільського палацу (будинку) культури, згідно із штатним розписом станом на 01.01.2015 року;

Uб - кількість штатних одиниць міської  або сільської бібліотек, згідно штатного розпису станом на 01.01.2015 року;

Ko – коефіцієнт охоплення дошкільними навчальними закладами.

Встановити норматив бюджетної забезпеченості на 2015 рік для:

- дошкільних навчальних закладів – 34 500,00 грн.;

- міського та сільських палаців і будинків культури – 23 380,00 грн.;

- міської та сільських бібліотек – 40 825 грн.

Встановити коефіцієнт охоплення дошкільними закладами:

- у сільській місцевості – 0,91;

- у місті – 1,09.

18. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

__________________________________________________________________________________________________

Тридцять четверта сесія Бобринецької районної ради шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  23 січня 2015  року                                                                     № 506

м. Бобринець

Про затвердження розпорядження голови

Бобринецької районної державної адміністрації,

прийнятого в міжсесійний період

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 20 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, враховуючи клопотання голови Бобринецької районної державної адміністрації, заслухавши інформацію заступника голови Бобринецької районної державної адміністрації Мельника В.І. про затвердження розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації, прийнятого в міжсесійний період, від 20 жовтня 2014 року № 307-р “Про надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району”

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації, прийнятого в міжсесійний період, від 20 жовтня 2014 року                 № 307-р “Про надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району”, додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації; охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму.

Голова районної ради І.ТАНАСІЄНКО

________________________________________________________________________________________

Тридцять четверта сесія Бобринецької районної ради шостого скликання

РІШЕННЯ

від 23 січня 2015 року                                                           № 507

м.Бобринець

Про хід виконання районної програми протидії

поширенню наркоманії і боротьби з незаконним

обігом наркотичних засобів, психотропних

речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки

Відповідно  до статті 43 закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 22 закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання  розпорядження  Кабінету Міністрів України  від 22 листопада  2010 року № 2140-р “Про затвердження плану заходів щодо виконання  Концепції реалізації  державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки”, рішення другої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 29 грудня 2010 року № 25 “Про делегування повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації”, рішення сьомої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 17 липня  2011 року № 105 “Про затвердження районної програми протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки”,  заслухавши інформацію головного лікаря Бобринецької центральної районної лікарні Семенюк Л.В. “Про хід виконання районної програми протидії  поширенню наркоманії і боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів  на 2011-2015 роки”, з метою здійснення заходів щодо протидії поширенню в районі наркоманії,  боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, зміцнення здоров’я нації, а також зменшення негативних соціальних, економічних та інших наслідків, пов’язаних з вживанням наркотичних засобів та психотропних речовин

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію головного лікаря Бобринецької центральної районної лікарні Семенюк Л.В. “Про хід виконання районної програми протидії  поширенню наркоманії і боротьби з незаконним обігом  наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів  на 2011-2015 роки”  взяти до відома.

2.Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації під час формування районного бюджету на 2015 рік передбачити кошти  для фінансування заходів районної програми протидії  поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та  прекурсорів  на 2011-2015 роки.

3.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на  постійні комісії районної ради з питань: охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму; бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та  приватизації.

Голова районної ради                                                                   І.ТАНАСІЄНКО

___________________________________________________________________________________________________

Тридцять четверта сесія Бобринецької районної ради шостого скликання

РІШЕННЯ

від 23 січня 2015 року                                                           № 508

м.Бобринець

Про погодження Бобринецькій центральній

районній лікарні  надання в оренду

майна спільної власності територіальних

громад сіл та міста району

Відповідно до статей  43, 60 та пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 13, 15, 19 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” від 09 квітня 1999 року № 586-ХІV,  статті 10 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, рішення другої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 29 грудня 2010 року № 25 “Про делегування повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації”, рішення двадцять третьої сесії Бобринецької районної ради п'ятого скликання від 12 травня 2010 року № 371 “Про затвердження Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл району”, рішення одинадцятої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 30 грудня 2011 року № 130 “Про внесення змін та доповнень до рішення 23 сесії районної ради п’ятого скликання від 12 травня 2010 року № 371 “Про затвердження Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл району”, рішення двадцять першої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання  від 21 червня 2013 року № 298 “Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району, базову ставку орендної плати приміщень спільної власності територіальних громад сіл та міста району”, на підставі клопотання Бобринецької районної державної адміністрації, заслухавши інформацію головного лікаря Бобринецької центральної районної лікарні Семенюк Л.В. про погодження надання в оренду приміщень, які знаходяться на балансі Бобринецької центральної районної лікарні, з метою більш ефективного використання майна спільної власності територіальних громад міста та сіл району

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Погодити надання в оренду приміщень Бобринецької центральної районної лікарні,  які будуть використовуватись комунальним лікувальним закладом  “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” (перелік додається).

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації забезпечити укладення договору оренди між Бобринецькою центральною районною лікарнею та комунальним лікувальним закладом  “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району”   вказати всі істотні умови, передбачені чинним законодавством.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації; охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму.

 

Голова районної ради                                                               І.ТАНАСІЄНКО

___________________________________________

Додаток

до рішення тридцять четвертої сесії

Бобринецької районної ради шостого скликання

від 23 січня 2015 року № 508

ПЕРЕЛІК

приміщень (будівель) Бобринецької центральної районної лікарні для надання в оренду, які будуть використовуватись комунальним лікувальним закладом Центр первинної медико-санітарної допомоги

Бобринецького району”

1. Гараж первісною балансовою вартістю 5695,00 грн, рік забудови – 1956, за адресою: пров.Порика, 6, м.Бобринець, Кіровоградської області:

½ боксу № 1 площею 20,70 кв.м;

½ боксу № 4 площею 21,73 кв.м.

2. Гараж первісною балансовою вартістю 22130,00 грн, рік забудови – 1956, за адресою: пров.Порика, 6, м.Бобринець, Кіровоградської області:

бокс № 5 площею 27,91 кв.м.

_____________________________

Тридцять четверта сесія Бобринецької районної ради шостого скликання

Р І Ш Е Н НЯ

від 23 січня 2015 року                                                                        № 509

м.Бобринець

Про внесення змін до Переліку обєктів

спільної власності територіальних

громад сіл та міста району

Відповідно до статей 43, 60, пункту 10 Прикінцевих  та перехідних положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 135, 137 Господарського кодексу України, рішення другої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 29 грудня 2010 року № 25 “Про делегування повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації”, рішення двадцять четвертої сесії Бобринецької районної ради п’ятого скликання від 31 серпня 2010 року № 391 “Про затвердження Порядку управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району”, рішення тринадцятої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 30 березня 2012 року № 153 “Про внесення змін до Порядку управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району”, на підставі декларації про готовність об’єкта для експлуатації:

“реконструкція приміщення колишнього терапевтичного відділення Бобринецької центральної районної лікарні під територіальний центр зі стаціонарним відділенням для одиноких престарілих”, враховуючи клопотання Бобринецької районної державної адміністрації та заслухавши інформацію заступника голови Бобринецької районної державної адміністрації           Мельника В.І., з метою ефективного використання  майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та міста району, затвердженого рішенням 32 сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 31 жовтня 2014 року  № 478 “Про внесення змін до Переліку об’єктів спільної власності  територіальних громад сіл та міста району”, а саме:

включити до додатків № 1 та № 4  Переліку об’єкт спільної власності територіальних громад сіл та міста району:

“цілісний майновий комплекс територіального центру зі стаціонарним відділенням для одиноких престарілих”, що розташований за адресою: вул. Енгельса, 93, м. Бобринець, Кіровоградської області.

2. Викласти додатки № 1та № 4 Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та міста району в новій редакції, що додаються.

3. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації здійснити заходи, пов’язані з передачею на баланс територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бобринецького району  об’єкта спільної власності територіальних громад сіл та міста району, а саме: “цілісного майнового комплексу територіального центру зі стаціонарним відділенням для одиноких престарілих”, що розташований за адресою: вул. Енгельса, 93, м.Бобринець, Кіровоградської області.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради                                                         І. ТАНАСІЄНКО

__________________________________________________________________________________________________

Тридцять четверта сесія Бобринецької районної ради шостого скликання

РІШЕННЯ

від 23 січня 2015 року                                                           № 510

м.Бобринець

Про внесення змін до програми

зайнятості населення Бобринецького

району на період до 2017 року

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 14 Закону України “Про зайнятість населення”, на підставі клопотання Бобринецької районної державної адміністрації, заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення Бобринецької районної державної адміністрації Сабліної Н.А. “Про внесення змін до програми зайнятості населення Бобринецького району на період до 2017 року”, затвердженої рішенням двадцять першої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 21 червня 2013 року № 306, з метою уточнення показника створення нових робочих місць

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Інформацію начальника управління соціального захисту населення Бобринецької районної державної адміністрації Сабліної Н.А. “Про внесення змін до програми зайнятості населення Бобринецького району на період до 2017 року” взяти до відома.

2. Внести зміни до програми зайнятості населення Бобринецького району на період до 2017 року, затвердженої рішенням двадцять першої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 21 червня 2013 року № 306, а саме: у другому заході “Розширити напрямки застосування праці за рахунок створення нових робочих місць” розділу І заходи “Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць” та у пункті 1 таблиці № 3 “Працевлаштування на нові робочі місця” у позиції на 2015 рік цифри “330” замінити цифрами “164” .

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення.

Голова районної ради                                                               І.ТАНАСІЄНКО

_________________________________________________________________________________________________

Тридцять четверта сесія Бобринецької районної ради шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 січня 2015 року                                        № 511

м.Бобринець

Про затвердження технічних

документацій по нормативній

грошовій оцінці земельних ділянок

Відповідно до пункту 2.2 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, статті 23 Закону України “Про оцінку земель”, на підставі подання голови Бобринецької районної державної адміністрації, заслухавши інформацію начальника відділу Держземагентства у Бобринецькому районі Гончарука О.В. з питання “Про затвердження технічних документацій по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок”

районна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити технічні документації по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок, зазначених у переліку згідно з додатком,  а саме:

технічна документація по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок загальною площею 43,79 га, в тому числі: 43,39 га – ріллі, 0,40 га – під господарськими шляхами і прогонами, наданої в оренду терміном на 5 років фізичній особі – підприємцю Крутію Олександру Анатолійовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Червонозорівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області;

технічна документація по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки загальною площею 25,0016 га, наданої в оренду ФГ Бобришову Леоніду Борисовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Рощахівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області;

технічна документація по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки загальною площею 25,0000 га, наданої в оренду ФГ Бобух Ніні Борисівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Рощахівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

__________________________________________________________________________________________________

Тридцять четверта сесія Бобринецької районної ради шостого скликання

РІШЕННЯ

від 23 січня 2015 року                                                           № 512

м.Бобринець

Про депутатський запит групи

депутатів Бобринецької районної

ради шостого скликання

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, статті 43, частини 7, 8 статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Підтримати вимогу групи депутатів Бобринецької районної ради шостого скликання стосовно питання, порушеного у депутатському запиті.

2. Депутатський запит групи депутатів Бобринецької районної ради шостого скликання направити для розгляду до Бобринецької районної державної адміністрації для відповідного реагування з наступним наданням відповіді депутатам та районній раді в місячний термін.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань діяльності ради депутатської етики, регламенту, законності, об’єднань громади та адміністративно-територіального устрою.

Голова районної ради                                                               І.ТАНАСІЄНКО

Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

До уваги громадян

Офіс реформ