Шановні депутати і запрошені!

Відповідно до пункту 17 частини 6 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, вношу на ваш розгляд звіт про свою діяльність на посаді голови Бобринецької районної ради шостого скликання за період з               20 грудня  2013 року по 12  грудня 2014 року.

Діяльність Бобринецької районної ради спрямована на упровадження в життя організаційних, економічних та фінансових заходів.

Місцеве самоврядування є тією структурою, яка насамперед повинна перейматися щоденними проблемами жителів території.

Про дієву роль органів місцевого самоврядування в економічному і соціальному розвитку засвідчує характер рішень прийнятих Бобринецькою районною радою за звітний період.

Із 154 прийнятих рішень,  третина стосується безпосередньо бюджетних питань, які спрямовані на залучення фінансових ресурсів для вирішення соціальних, економічних та культурних потреб жителів району.

На протязі 2014 року затверджено 10 районних програм. На даний час в районі діє 60 програм за різними соціальними напрямками.

У Бобринецькій районній раді налагоджено чіткий контроль за виконанням прийнятих рішень, реалізації критичних зауважень і пропозицій.

Своє головне завдання депутати вбачають не просто у виявленні недоліків, а в з’ясуванні причин, що їх зумовили, можливості доопрацювання та додаткового вивчення питання. Тому, контроль здійснюється завчасно, з моменту прийняття рішення, а не тоді, коли завершується термін його виконання. Така практика дисциплінує виконавців, підвищує їх відповідальність за доручену справу.  Тому, за звітний період прийнято 51 рішення про хід виконання районних програм та  6 рішень про внесення змін до них.

Значну роль у діяльності Бобринецької районної ради відіграють засідання президії та профільних постійних комісій. Депутати активно включаються в аналітичну роботу, що свідчить про їх відповідальність перед виборцями та перед районною радою.

Так, за 2014 рік  проведено дев’ять засідань Президії та  43 засідання профільних постійних комісій районної ради на основі яких були прийняті відповідні рішення на пленарних засіданнях районної ради, а саме:

- з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації – 48 рішень;

- з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї – 45 рішень;

- з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою – 23 рішення;

- з   питань  промисловості,   енергетики,  транспорту, зв’язку  та  житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури –  6 рішень;

-  регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування – 3 рішення;

-  з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів – 20 рішень;

- з питань праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення – 9 рішень.

Згідно Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постійні комісії регулярно звітують про свою роботу на сесіях районної ради.

 

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, публічна інформація має бути відкритою і доступною, тому, всі матеріали, які вносяться на розгляд сесій, заздалегідь розміщуються на веб-сайті Бобринецькорї районної ради та на інформаційному стенді, визначено відповідальних посадових осіб за оприлюднення сесійних рішень та проектів рішень, що готуються до чергових сесій.

Керуючись Конституцією та законами України, районна рада будує свої стосунки із міською та сільськими радами, виходячи, в першу чергу, з інтересів територіальних громад.

З метою конструктивного та дійового підходу до розв’язання соціально-економічних проблем та забезпечення життєдіяльності територій району при голові Бобринецької районної ради діє Координаційна рада з питань місцевого самоврядування, до складу якої входять міський та сільські голови. Координаційна рада - це ще один крок уперед у розвитку місцевого самоврядування.

За звітний період проведено  три засідання координаційної ради, де розглянуто  п’ять важливих питань.

Одним із найнагальніших  питань сьогодення – це питання реформування місцевого самоврядування, основою якого має бути розширення прав територіальних громад, децентралізація влади та нова якість адміністративних послуг для населення. У результаті реформи має з’явитися свідома громада, яка буде здатна розвивати територію, знаходити шляхи розв’язання питань, що виникатимуть у процесі роботи самостійно або через кооперацію із сусідніми територіальними громадами.

Реформа має створити таку ресурсну базу місцевого самоврядування, яка дозволить подолати проблеми дотаційності територіальних громад та вирішити існуючі проблеми їх життєдіяльності.

Довіру у населення  органи місцевого самоврядування повинні отримувати через співпрацю з громадськістю, а також з депутатами місцевих рад, які повною мірою повинні усвідомлювати свою відповідальність перед виборцями.

Ми повинні готуватися до змін, а для цього необхідно самим бути добре обізнаними та переконаними  у необхідності і влади, і відповідальності на місцях.

Чільне місце в роботі районної ради надається теоретичній підготовці, міського, сільських голів, секретарів рад, працівників виконавчого апарату районної ради. Слід  зазначити, що у цій справі вже напрацьовано достатній досвід, який дає свої результати. На заняттях розглядаються питання, які відносяться до компетенції рад, вивчається законодавство та його практичне застосування в роботі.

Бобринецька районна рада організовує навчання посадових осіб місцевого самоврядування у державному навчальному закладі “Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації” та проводить навчання в режимі вебінарів - он-лайн нарад.

У 2014 році за професійними програмами пройшли навчання 11 сільських голів та секретарів сільських рад,  4 посадові особи місцевого самоврядування та 20 посадових осіб  взяли участь у проведенні вебінарів.

Керуючись Законом України “Про звернення громадян”, Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, виконуються завдання щодо вдосконалення форм і методів роботи з листами, заявами, пропозиціями і скаргами громадян, затверджені та оприлюднені графіки особистого прийому керівниками цих органів жителів територіальних   громад, аналізуються та усуваються причини, що породжують скарги та звернення до різних інстанцій по їх вирішенню.

Тематика питань, з якими громадяни звертаються до органів місцевого самоврядування, більшість є особистого характеру. Разом з тим,є питання стану комунального господарства, аграрної політики і земельних відносин, забезпечення дотримання законності та правопорядку, соціального захисту та працевлаштування громадян. На особистому прийому голови районної ради за звітний період побувало 22 громадян.

За звітний період до районної ради надійшло вісімнадцять письмових звернень громадян, з них: 10 особистого характеру та покращення роботи установ і організацій, п’ять колективних, які стосуються  питань земельного устрою, автобусного сполучення та стану доріг. Своєчасний і об’єктивний розгляд звернень громадян, задоволення їх законних прав та інтересів залишається пріоритетним напрямком діяльності районної ради, розцінюється як один із найвагоміших факторів забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності району.

У своїй повсякденній діяльності районна рада приділяє постійну увагу зміцненню взаємодії з районною державною адміністрацією у вирішенні найважливіших питань. Цілий ряд запланованих заходів упроваджується в життя спільними розпорядженнями голів ради і адміністрації, організовується також їх спільне виконання і контроль.

У період повноважень я вирішував й інші, можливо повторюся, часом не властиві питання, але від жодного не відмовився.

На позачерговій двадцять шостій сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 25 лютого 2014 року, з метою забезпечення функціонування всіх підприємств та установ на території Бобринецького району, відповідно до  статей 143, 144 Конституції України,  пункту 7 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.п.3.1.1 п.3.1 розділу 3 Регламенту Бобринецької районної ради шостого скликання  затвердженого рішенням другої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від            29 грудня 2010 року № 19,  у зв’язку з достроковим припиненням повноважень голови Бобринецької районної державної адміністрації та суспільно-політичною ситуацією, що виникла в країні та у Бобринецькому районі, за пропозицією депутатів Бобринецької районної ради  було доручено мені, як голові Бобринецької районної ради координувати виконання делегованих повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькою районною державною адміністрацією на період формування виконавчих органів влади.

Як член правління Української асоціації районних та обласних рад та голова Бобринецького районного відділення Кіровоградської обласної асоціації органів місцевого самоврядування я брав участь у засіданні правління  Української асоціації  районних та обласних рад у місті Києві,  де було прийнято ряд важливих рішень, а саме:  підтримка підписання Меморандуму про співпрацю між програмою Європейського Союзу “Підтримка політики регіонального розвитку в Україні” та Українською асоціацією районних та обласних рад; про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади.

За ініціативи Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад України  була проведена зустріч з представників Всеукраїнської асоціації із сільськими головами та секретарями сільських рад Бобринецького району. Одним із важливих питань, що широко обговорювалися було питання реформування органів місцевого самоврядування в Україні.

В рамках виконання заходів програми розвитку місцевого самоврядування у Бобринецькому районі на 2011-2015 роки Бобринецька районна рада, як представницький орган, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл та міста району, та є засновником   за період 2014 року виготовила технічну документацію для  двадцяти двох об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та міста району на суму  21 950 гривень в межах асигнувань Бобринецької районної ради.

В рамках інвестиційної діяльності щодо залучення інвестицій в район, я особисто та виконавчий апарат районної ради  приймаємо активну участь у реалізацію мікропроектів Українського фонду соціальних інвестицій, що спрямовані на покращення якості умов надання освітніх,  медичних послуг та покращення доступу до якісної питної води в населених пунктах Бобринецького району на загальну суму 7 млн. 520 тис.грн.

У 2015 році  будуть реалізовані додаткові мікропроекти  у рамках проекту “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури” для покращення якості умов надання освітніх послуг, першочергових заходів по капітальному ремонту та енергоефективності котельні  навчально-виховного комплексу “Бобринецька гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1”  та Кетрисанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на загальну суму 3 млн.180 тис.грн., також підписані додаткові рамкові угоди в частині продовження реалізації проектів по шести об’єктах.

Для забезпечення діяльності ради, виходячи з положень статті 141 Конституції України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районною радою утворений виконавчий апарат, який за посадою очолює голова районної ради. Чисельність виконавчого апарату районної ради складає чотири посадові особи місцевого самоврядування, які здійснюють організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, посадовими особами місцевого самоврядування.

Важливе місце в діяльності ради та її виконавчого апарату займає організація підготовки питань, що вносяться на розгляд пленарних засідань ради, засідань президій та постійних комісій. Завчасно складається план підготовки і проведення сесії, визначаються виконавці. В підготовці  проектів рішень на розгляд сесій ради беруть участь не тільки депутати районної ради, а й спеціалісти виконавчого апарату ради та спеціалісти управлінь, відділів та служб районної державної адміністрації. Інформації та проекти рішень попередньо розглядаються на засіданнях президій та постійних комісій, рекомендації яких враховуються під час обговорення, з наступним внесенням на розгляд пленарних засідань. Працює районна рада за перспективним планом, який складається на рік, а на його основі планується щоквартальна та щомісячна робота виконавчого апарату районної ради. Щоденно проводяться апаратні наради, на яких підсумовується робота за минулий день та визначаються конкретні завдання на найближчий час.

Особливе місце в роботі виконавчого апарату районної ради відводиться роботі з документами. Всього за звітний період надійшло 530  листів.  Районною радою надіслано 440 листів до різних установ і організацій району області, міської та сільських рад.

Головою районної ради прийнято  114 розпоряджень.

Враховуючи те, що важливим самостійним елементом системи місцевого самоврядування повинні виступати органи самоорганізації населення, у Бобринецькому районі активно запроваджується практика щодо створення органів самоорганізації населення в процесі управління громадами.

На виконання пункту 17 частини шостої статті 55 із змінами, внесеними згідно із статтею 38 Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сферах господарської діяльності”, звітую про здійснення державної регуляторної політики відповідно виконавчим апаратом районної ради.

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності це напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання правових відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.

Рішення двадцять третьої сесії Бобринецької районної ради п’ятого скликання від 12 травня 2010 року № 371 “Про затвердження Методики розрахунку,   пропорцій розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл району, базову ставку орендної плати приміщень спільної власності територіальних громад міста і сіл району”, п’ятнадцятої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 25 липня 2012 року № 193 “Про внесення змін до методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл району, базову ставку орендної плати приміщень спільної власності територіальних громад сіл і міста району”,  рішення двадцять першої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 21 червня 2013 року № 298 “Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорції розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району» та рішення двадцять третьої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 25 жовтня 2013 року № 332 “Про внесення змін до рішення двадцять першої сесії Бобринецької районної ради від 21 червня 2013 року № 298 “Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району, базову ставку орендної плати приміщень спільної власності територіальних громад сіл та міста району” спрямовані на регулювання цивільних та господарсько-правових відносин у сфері договірних зобов’язань, застосовуються неодноразово до невизначеного кола осіб є регуляторними актами.

Ці регуляторні акти офіційно оприлюднені на інформаційному стенді та офіційному веб-сайті Бобринецької районної ради. Забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою делеговано Бобринецькій районній державній адміністрації.

Враховуючи складну ситуацію на Сході нашої держави, та в підтримку наших земляків, що приймають участь в антитерористичній операції, жителями Бобринецького району зібрано та направлено техніки, бронежилетів, одягу, взуття та продуктів харчування на суму майже трьох мільйонів гривень.

Хочу висловити безмежну вдячність депутатам районної ради, сільгоспвиробникам, підприємцям, керівникам установ, організацій та підприємств, жителям територіальних громад, волонтерам, які не стоять осторонь  від проблем сьогодення та допомагають  воїнам які захищають нашу Вітчизну і кожного із нас від зовнішнього агресора.

 

Я переконаний, що районна рада шостого скликання за період своєї роботи вже довела свою дієздатність, компетентність та професіоналізм. Ми з вами змогли багато чого зробити, проте, на жаль, залишаються питання, які потребують додаткової уваги депутатського корпусу.

Підсумовуючи вже виголошене, думаю, не помилюся, коли скажу, що не дивлячись на всі труднощі, ми можемо разом і лише разом долати їх, якими б вони не були тяжкими.

Шановні колеги!

Районна рада колегіальний, представницький орган, а відтак, свій звіт я подав з позицій того, як було організовано роботу районної ради, кожного депутата аби виборці відчули наші поривання на їх спільне благо. Що вдалося, а чого ні , за цей рік, я доповів у своєму звіті. Готовий вислухати й прийняти до реалізації всі ваші зауваження, пропозиції. Достеменно переконаний, коли депутати рад усіх рівнів, посадовці місцевих самоврядних і виконавчих органів, проявлять мудрість, терпіння, бажання працювати, то, виборці, всі громадяни району неминуче відчують власне благополуччя, соціально-економічну стабільність й динамізм, суспільно-політичну злагоду.

Тому, іще раз закликаю вас, депутатів районної ради, не пожалкувати нічого, стати вище навіть власних амбіцій, якими б вони не були, аби  жителям Бобринеччини  жилося краще в усіх відношеннях.

Запрошую усіх до розмови та ділових пропозицій.

Дякую за увагу і готовий відповісти на ваші запитання.

Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

До уваги громадян

Офіс реформ