Дев’ятнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22  лютого 2013 року                                              № 260

м. Бобринець

Про звіт про виконання

районного бюджету

за 2012 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію Нестеренко Л.М. – начальника фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації “Про звіт про виконання районного бюджету за 2012 рік”

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2012 рік:

по доходах у сумі 93 812, 5 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 90 922,2 тис.грн., по спеціальному фонду – 2 890,3 тис.грн.;

по видатках у сумі 93 021,3 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 88 477,9 тис.грн., по спеціальному фонду – 4 543,4 тис.грн.

Голова районної ради                                           І. ТАНАСІЄНКО

__________________________________________________________________________________________________

Дев’ятнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22  лютого 2013 року                                              № 261

м. Бобринець

Про внесення змін до рішення

районної ради від 21 грудня 2012

року № 238 “Про районний

бюджет на 2013 рік”

На  підставі  статті  43  Закону України  “Про місцеве самоврядування  в Україні” та  статті 78 Бюджетного кодексу України

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Відповідно до пункту 9 рішення районної ради від 30 грудня 2011 року №129 “Про районний бюджет на 2012 рік” затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 грудня 2012 року № 810-р “Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2013 рік”.

2. Внести зміни до рішення районної ради від 21 грудня 2012 року №238 “Про районний бюджет на 2013 рік”, а саме:

збільшити доходи районного бюджету на 1 932 520 грн., в тому числі за рахунок субвенцій з обласного  бюджету – 691 655 грн., бюджетів місцевого самоврядування району – 1 240 865 грн.;

збільшити видатки районного бюджету на 3 491 339  грн., у тому числі за рахунок залучення вільного залишку коштів загального фонду  районного бюджету у сумі 1 523 343  грн., залишку коштів спеціального фонду районного бюджету у сумі 35 476 грн., що склалися станом на 1 січня 2013 року;

збільшити розмір резервного фонду районного бюджету на 2013 рік на 150 000 грн.;

внести відповідні зміни до додатків 1, 2 та 3 (додаються);

викласти додатки 4, 5 та 6 у новій редакції (додаються).

3. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитись за рахунок бюджету розвитку районного бюджету згідно з додатком 1.

4. Визначити замовником на виконання робіт по капітальному  ремонту будівлі пам’ятки архітектури місцевого значення “Будинок музею історії”      КП “Інженерний центр”.

5. Надати   внески   в  розмірі 20 000 грн. до  статутного   фонду  РВО “Новий день” та 20 000 грн. до статутного фонду КП “Дім Бобринець”.

6. Виключити  пункт  13   рішення районної ради від 21 грудня 2012 року №238 “Про районний бюджет на 2013рік”, а саме: “Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації у процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл  видатків за економічною класифікацією у межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та  спеціальному (крім власних надходжень бюджетних установ) фондах районного бюджету. Перерозподіл, що призводить до зміни затверджених  бюджетних призначень головному розпоряднику коштів районного бюджету по загальному та спеціальному (крім власних надходжень бюджетних установ) фондах районного бюджету за функціональною  класифікацією у межах їх загального обсягу, здійснюється за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій”.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради                                                      І.ТАНАСІЄНКО

_______________________________________________________________________________________________

Дев’ятнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22  лютого 2013 року                                              № 262

м. Бобринець

Про звіт про виконання програми

“Центральний регіон – 2015. Програма

розвитку Бобринецького району

на 2011-2015 роки” за 2012 рік

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 17 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, заслухавши інформацію Кузьмічової М.С. – начальника управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації  “Про звіт про виконання програми “Центральний регіон – 2015. Програма  розвитку Бобринецького району на 2011-2015 роки” за 2012 рік”

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Інформацію Кузьмічової М.С.  – начальника управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації  “Про звіт про виконання програми “Центральний регіон – 2015. Програма  розвитку Бобринецького району на 2011-2015 роки” за 2012 рік” прийняти до відома.

2.Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації, міській та сільським радам забезпечити виконання завдань  програми “Центральний регіон – 2015. Програма  розвитку Бобринецького району на 2011-2015 роки”,  передбачених на 2013 рік, у повному обсязі.

3.Рекомендувати  міській та сільським радам розглянути на сесіях рад питання про хід виконання програми “Центральний регіон – 2015. Програма  розвитку Бобринецького району на 2011-2015 роки” на відповідних територіях за 2012 рік.  Проаналізувати заплановані заходи програми та можливість їх реалізації у 2013 році. За результатами аналізу подати пропозиції щодо внесення змін до сегменту обласної програми “Центральний регіон – 2015. Програма  розвитку Бобринецького району на 2011-2015 роки”  на відповідних територіях до управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

Голова районної ради                                                           І. ТАНАСІЄНКО

______________________________________________________________________________________________

Дев’ятнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22  лютого 2013 року                                              № 263

м. Бобринець

Про внесення змін до  програми

економічного і соціального розвитку

Бобринецького району на 2013 рік

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 17 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, заслухавши інформацію Кузьмічової М.С. – начальника управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації “Про внесення змін до  програми економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2013 рік”, затвердженої рішенням вісімнадцятої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від  21 грудня 2012 року № 240

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Інформацію Кузьмічової М.С. – начальника управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації “Про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2013 рік”, затвердженої рішенням вісімнадцятої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 21 грудня 2012 року № 240, прийняти до відома.

2.Внести зміни до пункту 2 “Збільшення доходів та соціальний захист населення” розділу  ІV “Підвищення стандартів життя населення” програми економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2013 рік доповнивши:

абзац 1 пункту 2 словами:

- “задоволення соціальних потреб та забезпечення прав й законних інтересів громадян щляхом збереження і використання архівних документів  району”;

абзац 6 пункту 2 словами:

-  “в тому числі організовано роботу служби “Соціальне таксі”;

додати абзац 7 до пункту 2 виклавши його в такій редакції:

-  “Станом на 01 січня 2013 року у трудовому архіві на зберіганні знаходиться 111 фондів, що налічують 15360  одиниці зберігання  з особового складу ліквідованих підприємств, установ і організацій всіх форм власності. На підставі цих документів протягом 2012 року виконано 534 запити. Завантаженість архівосховища становить 96%.

В районі функціонує Ветеранська організація Бобринецького району,  створена відповідно до Статуту організації ветеранів України. Ветеранська організація об’єднує 26 первинних організацій, які розташовані на території сільських рад району”;

доповнити пункт 2:

в частині  1) головні проблеми:

- “відсутність окремого архівосховища для  документів з особового складу та документів тимчасового зберігання ліквідованих підприємств, установ та  організацій району;

недостатнє матеріально-технічне забезпечення ветеранської організації”;

в частині 3) основні завдання:

- “виявлення та внесення до джерел комплектування документами підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності,що розташовані на відповідній території;

приймання від підприємств,установ і організацій – джерел комплектування архівних документів з особового складу,фінансово-господарської діяльності та інших документів,строки зберігання яких не закінчилися;

організація користування документами у службових,соціально-правових, наукових та інших цілях, видача юридичним особам і громадянам  архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні;

надання в межах можливого юридичну, організаційну та іншу допомогу членам ради ветеранів у поліпшенні житлових умов, медичного, побутового, транспортного та іншого обслуговування;

сприяння поліпшенню медичного обслуговування та медикаментозного забезпечення ветеранів війни, праці, дітей війни, громадян похилого віку”;

частину 4) ресурсне забезпечення викласти у такій редакції:

- “Реалізація основних завдань буде здійснюватись  за рахунок коштів державного, районного, місцевих бюджетів бюджету та інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством”.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

Голова районної ради                                                           І. ТАНАСІЄНКО

_________________________________________________________________________________________________

Дев’ятнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22  лютого 2013 року                                              № 264

м. Бобринець

Про затвердження Програми

енергоефективності Бобринецького

району на період до 2015 року

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 17 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, розглянувши проект Програми енергоефективності  Бобринецького району на період до 2015 року та  з метою координації роботи щодо ефективного використання ресурсів і розв’язання завдань їх раціонального й економічного впровадження

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму енергоефективності Бобринецького району на період до 2015 року (далі - Програма), що додається.

2.Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації, органам  місцевого самоврядування, керівникам підприємств і організацій забезпечити безумовне виконання основних показників Програми енергоефективності  Бобринецького району на період до 2015 року.

3.Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації, виконавчим комітетам міської та сільських рад, відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, центральній районній лікарні, відділу культури райдержадміністрації інформувати управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації щороку до 25 грудня та   25 червня про хід виконання Програми для узагальнення інформації і подання до 02 січня та 02 липня департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації.

4.Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації,  органам місцевого самоврядування і їх виконавчим органам під час внесення змін до показників місцевих бюджетів на 2013 рік та їх формування і уточнення на 2014-2015 роки передбачати видатки на фінансування заходів цієї Програми.

5.Делегувати Бобринецькій районній державній адміністрації право щороку визначати об’єкти, які потребують впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів в рамках дії цієї Програми, а також обсяги та джерела фінансування.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань: промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку  та житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури; бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради                                                           І. ТАНАСІЄНКО

____________________________________________________________________________________

Дев’ятнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22  лютого 2013 року                                              № 265

м. Бобринець

Про хід виконання Програми

зайнятості населення Бобринецького

району на 2012-2014 роки  (за 2012 рік)

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 14 Закону України  “Про зайнятість населення”, наказу Міністерства праці та соціальної політики від 8 жовтня 2011 року №  383 “Про розроблення проектів територіальних програм  зайнятості населення на 2012-2014 роки”, заслухавши інформацію Сабліної Н.А. – начальника управління праці та соціального захисту населення Бобринецької районної державної адміністрації “Про хід виконання Програми зайнятості населення Бобринецького району на 2012-2014 роки” (за  2012 рік)

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Сабліної Н.А. – начальника управління праці та соціального захисту населення Бобринецької районної державної адміністрації “Про хід виконання Програми зайнятості населення Бобринецького району на 2012-2014 роки” (за  2012 рік) прийняти до відома.

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації, міській та сільським радам:

- при уточненні бюджетів на 2013 рік забезпечити виконання п.п.2; 3 рішення районної ради від 25 травня 2012 року № 179, а саме:

“2.Рекомендувати районній державній адміністрації передбачити кошти в районному бюджеті для оплачувальних громадських робіт у 2012-2014 роки.

3.Рекомендувати  міській та сільським радам щороку виділяти  кошти  з місцевих бюджетів для оплачувальних громадських робіт у 2012-2014 роки”;

- забезпечити активізацію інвестиційної діяльності, спрямування фінансових ресурсів на розвиток нових виробництв з метою створення нових робочих місць відповідно до районної Програми “Центральний регіон – 2015”;

- сприяти розширенню сфери застосування праці, насамперед за рахунок розвитку підприємництва, організації сезонних, громадських робіт та залучення до участі в них максимального числа незайнятого населення;

- забезпечити систематичну роботу робочої групи щодо легалізації “тіньової” зайнятості.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань праці, соціального захисту  та соціального забезпечення населення.

Голова районної ради                                                           І. ТАНАСІЄНКО

________________________________________________________________________________________________

Дев’ятнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22  лютого 2013 року                                              № 266

м. Бобринець

Про хід виконання районної

Програми забезпечення загальноосвітніх

навчальних закладів сучасними

технологічними засобами навчання

з природничо-математичних і

технологічних дисциплін на 2012-2015 роки

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 13 липня 2004 року № 905, районної Програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технологічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням п’ятнадцятої сесії районної ради від 25 липня 2012 року № 190,  заслухавши інформацію Літвінової В.П. – начальника відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Літвінової В.П. – начальника відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації “Про хід виконання районної Програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів району сучасними технологічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін на 2012-2015 роки” прийняти до відома.

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації передбачати кошти на реалізацію заходів Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму.

Голова районної ради                                           І. ТАНАСІЄНКО

________________________________________________________________________________________________

Дев’ятнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22  лютого 2013 року                                              № 267

м. Бобринець

Про хід виконання районної

програми імунопрофілактики та

захисту населення від інфекційних

хвороб на 2011-2015 роки

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання Закону України “Про затвердження загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки”, рішення другої сесії районної ради шостого скликання від 29 грудня 2010 року № 33 “Про затвердження районної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2011-2015 роки”, заслухавши інформацію Семенюк Л.В. – головного лікаря Бобринецької центральної районної лікарні “Про хід виконання районної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2011-2015 роки ”

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Семенюк Л.В. – головного лікаря Бобринецької центральної районної лікарні “Про хід виконання районної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2011-2015 роки” прийняти до відома.

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації передбачати кошти у районному бюджеті на фінансування заходів районної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2011-2015 роки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму; бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради                                           І. ТАНАСІЄНКО

________________________________________________________________________________________________

Дев’ятнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22  лютого 2013 року                                              № 268

м. Бобринець

Про хід виконання районної

програми підготовки медичних

працівників та поліпшення їх

соціального захисту на 2012-2016 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання рішення Кіровоградської обласної ради від 28 грудня 2011 року №240 “Про затвердження обласної програми підготовки медичних працівників та поліпшення соціального захисту на 2012-2016 роки”, рішення тринадцятої сесії районної ради шостого скликання від 30 березня 2012 року № 164 “Про затвердження районної програми підготовки медичних працівників та поліпшення їх соціального захисту на 2012-2016 роки”, заслухавши інформацію Семенюк Л.В. – головного лікаря Бобринецької центральної районної лікарні “Про хід виконання районної програми підготовки медичних працівників та поліпшення їх соціального захисту на 2012-2016 роки”

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Семенюк Л.В. – головного лікаря Бобринецької центральної районної лікарні “Про хід виконання районної програми підготовки медичних працівників та поліпшення їх соціального захисту на 2012-2016 роки” прийняти до відома.

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації передбачати кошти у районному бюджеті на фінансування заходів районної програми підготовки медичних працівників та поліпшення їх соціального захисту на 2012-2016 роки.

3.Рекомендувати Свердлівському, Верхньоінгульському, Павлогірківсь-кому, Червонозорівському, Витязівському, Рощахівському сільським головам передбачити забезпечення житлом молодих спеціалістів з медичною освітою.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму; бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради                                           І. ТАНАСІЄНКО

__________________________________________________________________________________________________

Дев’ятнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22  лютого 2013 року                                              № 269

м. Бобринець

Про внесення змін до рішення

Бобринецької районної ради

від 21 грудня 2012 року № 252

“Про погодження передачі майна

відділень швидкої медичної допомоги

Бобринецької центральної районної лікарні”

 

Відповідно до пункту 20 статті 43, статей 44, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення другої сесії районної ради п’ятого скликання від 07 липня 2006 року № 24 “Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації”, з метою доступності та поліпшення якості надання екстреної медичної допомоги населенню

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення вісімнадцятої сесії районної ради шостого скликання від 21 грудня 2012 року № 252 “Про погодження передачі майна відділень швидкої медичної допомоги Бобринецької центральної районної лікарні”, а саме:

додатки №1, №2, №3, №4 викласти у редакції, що додаються (№1, №2, №3, №4).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму; бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради                                           І. ТАНАСІЄНКО

__________________________________________________________________________________________________

Дев’ятнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22  лютого 2013 року                                              № 270

м. Бобринець

Про затвердження районної  Програми центру

обслуговування платників податків

Бобринецького відділення Долинської

міжрайонної державної податкової інспекції

Державної податкової служби в Кіровоградській області

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  на виконання доручення Президента України від 15 серпня 2011 року     № 1-1/1792 щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг та підвищення їх якості, відповідно до пункту 7 доручення Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. від 20 серпня 2011 року № 39859/1/1-11, Податкового кодексу України, наказу Державної податкової служби України від 10 лютого 2012 року № 109 “Щодо створення нових та функціонування діючих центрів обслуговування платників податку”, наказу Державної податкової служби в Кіровоградській області від 24 лютого 2012 року № 72 “Щодо створення центрів обслуговування платників податку в органах Державної податкової служби в Кіровоградській області”, з метою поліпшення механізму дотримання вимог податкового законодавства за рахунок забезпечення умов для підвищення рівня добровільного виконання платниками податків своїх зобов’язань

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити районну Програму центру обслуговування платників податків Бобринецького відділення Долинської міжрайонної державної податкової інспекції Державної податкової служби в Кіровоградській області (додається).

2.Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації передбачати кошти на виконання заходів районної Програми центру обслуговування платників податків Бобринецького відділення Долинської міжрайонної державної податкової інспекції Державної податкової служби в Кіровоградській області.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради                                                        І. ТАНАСІЄНКО

__________________________________________________________________________________________________

Дев’ятнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22  лютого 2013 року                                              № 271

м. Бобринець

Про затвердження районної

програми “Призовник”

на 2013-2014 роки

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання рішення Кіровоградської обласної ради від 21 грудня 2012 року № 418 “Про затвердження обласної програми “Призовник” на 2013-2014 роки”, заслухавши інформацію Капітоненка М.П. – військового комісара Бобринецько-Устинівсько-Компаніївського об’єднаного військового комісаріату

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити районну програму “Призовник” на 2013-2014 роки (додається).

2.Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації, міському та сільським виконавчим комітетам забезпечити виконання заходів районної програми “Призовник” на 2013-2014 роки.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації; діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою.

Голова районної ради                                                           І. ТАНАСІЄНКО

________________________________________________________________________________________________

Дев’ятнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22  лютого 2013 року                                              № 272

м. Бобринець

 

Про затвердження витрат на утримання

Бобринецької районної ради на 2013 рік

 

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43, пункту 3 статті 58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, із змінами та доповненнями, та рішення вісімнадцятої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 21 грудня 2012 року № 238 “Про районний бюджет на 2013 рік”

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити витрати на утримання Бобринецької районної ради та її виконавчого апарату на 2013 рік у сумі відповідно кошторису.

Голова районної ради                                         І.ТАНАСІЄНКО

_______________________________________________________________________________________________

Дев’ятнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22  лютого 2013 року                                              № 273

м. Бобринець

 

Про структуру та чисельність  виконавчого апарату Бобринецької районної ради

 

 

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43 та статті 58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, із змінами та доповненнями, (додатки № 49, 55), з метою упорядкування структури та чисельності виконавчого апарату Бобринецької районної ради

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Вивести із структури та чисельності виконавчого апарату Бобринецької районної ради посаду сторожа.

2.Ввести до структури та чисельності виконавчого апарату Бобринецької районної ради посаду провідного спеціаліста.

3.Затвердити структуру та чисельність виконавчого апарату Бобринецької районної ради в новій редакції, додаток № 1.

4.Визнати таким, що втратило чинність рішення другої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від  29 грудня  2010  року    № 23      “Про структуру та чисельність  виконавчого апарату Бобринецької  районної ради”.

Голова районної ради                                        І.ТАНАСІЄНКО

______________

Додаток № 1

до рішення дев’ятнадцятої сесії

Бобринецької районної ради

шостого скликання

від 22 лютого 2013 року № 273

N п/п

Посада

Кількість

штатних одиниць

1

Голова районної ради

1

 

2

Заступник голови районної ради

1

 

3

Керуючий справами

1

 

4

Начальник організаційного відділу

1

 

5

Головний бухгалтер

1

 

6

Завідувач сектору з питань правової роботи та управління об’єктами спільної власності територіальних громад міста та сіл району

1

 

7

Головний спеціаліст

1

 

8

Головний спеціаліст

1

 

9

Провідний спеціаліст

1

 

10

Секретар керівника

1

 

11

Водій

1

 

12

Прибиральник службових приміщень

1

 

 

Разом

12

 

Голова  районної ради                                        І.ТАНАСІЄНКО

__________________________________________________________________________________________________

Дев’ятнадцята сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22  лютого 2013 року                                              № 274

м. Бобринець

 

Про затвердження розпорядження

голови Бобринецької районної ради

від  09 січня  2013  року  № 3-гр

“Про  зняття  з  контролю  рішень

районної   ради”

Відповідно до  пункту  2 частини 6 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 12.8  розділу 12 Регламенту Бобринецької районної ради

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити розпорядження голови  Бобринецької районної ради від 09 січня  2012 року № 3-гр “Про зняття з контролю рішень районної ради, як такі, що виконані та у зв’язку із закінченням терміну дії” (додається).

Голова районної ради                                                       І. ТАНАСІЄНКО

_______________________________________


 

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від    09 січня  2013 року                        № 3 – гр

 

Про  зняття з контролю

рішень районної ради

Відповідно до пункту 2 частини  6 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та  пункту 12.8 розділу 12 Регламенту  Бобринецької районної ради

 

1.Зняти з контролю рішення Бобринецької  районної ради  як такі, що виконані та у зв’язку із закінченням строку дії ( перелік додається).

2.Дане розпорядження внести на розгляд чергової сесії районної ради для затвердження.

Голова  районної  ради                               І.ТАНАСІЄНКО

__________________________________

Додаток

до розпорядження голови

Бобринецької районної ради

від 09 січня  2013 року  № 3-гр

Про зняття з контролю рішень Бобринецької  районної ради, як такі, що виконанні та у зв’язку з закінченням терміну дії

12 сесія 24 скликання

від  19 грудня 2003 року

1.Про  районну програму “Здоров’я нації на 2003-2011 роки” № 194.

2.Про районну програму профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні № 199.

17 сесія 4 скликання

від 14.01.2005 року

1.Про районну програму забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів Бобринецького району сучасними технологічними засобами навчання з природничо-математичних дисциплін на 2005-2011 роки № 389.

18 сесія 4 скликання

від 20.05.2005 року

1.Про затвердження районної  програми  поводження з твердими побутовими відходами у Бобринецькому районі на 2005-2011 роки № 414.

24 сесія 4 скликання

від 27.01.2006 року

1.Про затвердження районної програми Бобринецької районної організації товариства Червоного Хреста “Здоров’я нації” на 2006-2011 роки №574.

5 сесія 5 скликання

від 07.12.2006 року

1.Про  комплексну програму Бобринецького районного центру соціальних служб для молоді та сімей: профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, сприяння творчому розвитку дітей та молоді, організація їх змістовного дозвілля, відпочинку та оздоровлення, соціальна підтримка військовозобов’язаної молоді на 2007-2011 роки № 67.

7 сесія 5 скликання

від 23.02.2007 року

1.Про районну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки № 83.

9 сесія 5 скликання

від 27.06.2007 року

1.Про районну програму профільного навчання на 2007-2010 роки № 112.

11 сесія 5 скликання

від 19.12.2007 року

1.Про районну програму забезпечення безпеки дорожнього руху на 2008-2012 роки № 144.

13 сесія 5 скликання

від 16.04.2008 року

1.Про затвердження районної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2008-2011 роки № 164.

2. Про районну програму оновлення медичного обладнання та виробів медичного призначення для закладів охорони здоров’я району на 2008-2012 роки № 165.

3.Про районну програму розвитку молочного скотарства в Бобринецькому районі на 2008-2012роки № 172.

21 сесія 5 скликання

від 20.11.2009 року

1.Про затвердження програми зайнятості населення Бобринецького району на 2010-2011 роки № 341.

23 сесія 5 скликання

від 12.05.2010 року

1.Про програму соціального захисту ветеранів, осіб, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи  та інвалідів Бобринецького району на 2010 рік № 375.

2 сесія 6 скликання

від 29.12.2010 року

1.Про районну програму профілактики злочинності на 2011-2015 роки №28 (рішення втратило чинність, прийнята програма на 2012-2015 роки рішенням 14 сесії 6 скликання від 25.05.2012 року № 178).

4 сесія 6 скликання

від 25 березня 2011 року

1.Про хід виконання районної програми забезпечення безпеки  дорожнього руху на 2008-2012 роки № 50.

2.Про затвердження Програми соціального захисту ветеранів, осіб постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи та інвалідів Бобринецького району за 2011 рік № 52 п.2.

3.Про внесення змін до складу районної професійної комісії з питань створення фермерських господарств  № 59.

4.Про внесення змін до складу комісії з питань прав реабілітованих  № 60.

5 сесія 6 скликання

від 27 квітня  2011 року

1.Про виконання районного бюджету за січень – березень 2011 року №62.

2. Про внесення змін до рішення районної ради від 29 грудня 2010 року № 15  “Про районний бюджет на 2011 рік” № 63.

3.Про  внесення змін та доповнень до рішення Бобринецької районної ради від 29.12.2011 року “Про президію Бобринецької районної ради” № 79.

4.Про затвердження складу комісії з питань нагородження районної ради та Положення про неї № 82.

5.Про депутатський запит депутата районної ради Сабліної Н.А. № 83.

6 сесія 6 скликання

від 24 червня 2011 року

1.Про депутатський запит депутата Бобринецької районної ради   Розсаханова Ю.М.  № 100.

7 сесія 6 скликання

від 17 серпня 2011 року

1.Про підготовку об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років № 104.

11 сесія 6 скликання

від 30 грудня 2011 року

1.Про районний бюджет на 2012 рік № 129.

2.Про план роботи Бобринецької районної ради на 2012 рік № 135.

3.Про депутатський запит депутата Бобринецької районної ради     Касьянова С.В. №140.

12 сесія 6 скликання

від 24 лютого 2012 року

1.Звіт про економічний та соціальний розвиток Бобринецького району за 2011 рік та затвердження Програми економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2012 рік № 141.

2.Звіт про виконання районного бюджету за 2011 рік № 142

3.Про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2011 року №129 “Про районний бюджет на 2012 рік” № 143.

4.Про скасування рішень Бобринецької районної ради щодо встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва на території Бобринецького району № 145.

5.Про хід виконання Програми соціального захисту ветеранів, осіб, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи та інвалідів Бобринецького району на 2011 рік № 146 п.1.

6. Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл і міста району № 147.

7.Про затвердження витрат на утримання Бобринецької районної ради на 2012 рік № 148.

13 сесія 6 скликання

від 30 березня 2012 року

1.Про виконання  програми “Центральний регіон-2015.Програма розвитку Бобринецького району на 2011-2015 роки” за 2011 рік № 150.

2.Про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2011 року № 129 “Про районний бюджет на 2012 рік” № 151.

3.Про виконання районної  Програми розвитку фізичної культури і спорту в Бобринецькому районі за 2007-2011 роки  № 152 п.1.

4.Про хід виконання районної Програми впровадження профільного навчання за 2007-2010 роки № 155 п.1.

5.Про хід виконання районної Програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів Бобринецького району сучасними технологічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін за 2005-2011 роки № 156.

6.Про припинення господарської діяльності КП Бобринецька районна друкарня” № 157

7.Про ефективність використання майна спільної власності територіальних громад міста і сіл району № 159.

8.Про виконання районної програми “Профілактики  лікування артеріальної гіпертензії в Україні” № 162.

9.Про виконання районної програми “Здоров’я нації” № 163.

10.Про хід виконання районної програми Бобринецької районної організації Товариства Червоного Хреста України “Здоров’я нації на 2006-2011 роки” №165.

11.Про затвердження розпорядження голови Бобринецької районної  ради від 13 лютого 2012 року № 21-гр “Про зняття з контролю рішень районної ради”  № 169.

14 сесія 6 скликання

від 25 травня  2012 року

1.Про звіт про виконання районного бюджету за січень-березень 2012 року № 170.

2.Про внесення змін  до рішення районної ради від 30 грудня 2011 року № 129 “Про районний бюджет на 2012 рік” № 171.

3.Про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2012 рік № 172.

4.Про стан виконання Комплексної програми “Соціальна підтримка дітей, молоді та сімей, профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, сприяння творчому розвитку дітей та молоді, організація їх змістовного дозвілля, відпочинку та оздоровлення, соціальна підтримка віськовозобов’язаної молоді  за 2007-2011 роки” № 175.

5.Про стан виконання районної програми поводження з твердими побутовими відходами у Бобринецькому районі за 2005-2011 роки. № 177

6.Про затвердження розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2012 рік № 180.

7. Про звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Кіровоградської обласної ради, Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо надзвичайної ситуації природного характеру в агропромисловому комплексу Бобринецького району Кіровоградської області № 184.

15 сесія 6 скликання

від 25 липня 2012 року

1.Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 30 грудня 2012 року № 129 “Про районний бюджет на 2012 рік” № 185.

2.Про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2012 рік № 186.

3.Про ліквідацію Бобринецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 № 188.

4.Про хід виконання районної програми “Вчитель” на 2003-2012 роки №191.

5.Про стан виконання районної програми розвитку молочного скотарства в Бобринецькому районі на період 2008-2012 років № 192.

6. Про внесення змін до складу комісії районної ради з питань нагороджень № 196.

7.Про внесення змін до складу районної комісії з питань поновлення прав реабілітованих № 197.

16 сесія 6 скликання

від 28 вересня 2012 року

1.Про звіт про виконання районного бюджету за січень – червень 2012 року № 200.

2.Про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2011 року №129 “Про районний бюджет на 2012 рік” № 201.

3.Про хід виконання програми розвитку позашкільної освіти на 2009-2012 роки № 206.

4.Про хід виконання програми “Центральний регіон – 2015. Програма розвитку Бобринецького району на 2011 – 2015 роки” за І півріччя 2012 року №209.

5.Про хід виконання програми розвитку малого підприємництва у Бобринецькому районі за 2011 рік № 210.

6.Про хід виконання програми забезпечення безпеки дорожнього руху на 2008-2012 роки № 211.

7.Про хід виконання програми зайнятості населення Бобринецького району на 2012-2014 роки (І півріччя 2012 року) № 212.

17 сесія 6 скликання

від 23 листопада 2012 року

1.Про звіт голови Бобринецької районної державної адміністрації про здійснення делегованих Бобринецькою районною радою повноважень Бобринецькій районній державній адміністрації № 218.

2.Про звіт про виконання районного бюджету за січень-вересень 2012 року № 219.

3.Про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2011 року № 129 “Про районний бюджет на 2012 рік” № 220.

4.Про стан виконання районної програми протидії захворюванню на туберкульоз за 2008-2011 роки № 221.

5.Про погодження передачі майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району до комунальної власності Свердловської територіальної громади № 230.

6.Про погодження зміни цільового призначення об’єкта спільної власності територіальних громад сіл та міста району № 235.

7.Про присвоєння чергового рангу посадової особи голові Бобринецької районної ради № 236.

18 сесія 6 скликання

від 21 грудня  2012 року

1.Про звіт голови Бобринецької районної ради № 237.

2.Про затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації, прийнятих в міжсесійний період № 239.

3.Про звіт про виконання програми економічного і соціального розвитку району за 2012 рік № 240 п.1.

4.Про хід виконання районної програми по реалізації в районі “Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” у 2012 році № 248.

5.Про хід виконання програми оновлення медичного обладнання та виробів медичного призначення для закладів охорони здоров’я району на 2008-2012 роки № 250.

6.Про затвердження розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 20 листопада 2012 року № 87-аг “Про передачу майна”, прийнятого в міжсесійний період. (труба Рощах.с/р) № 254.

7.Про затвердження розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 12 листопада 2012 року № 84-аг “Про передачу майна”, прийнятого в міжсесійний період. (плити) № 255.

_________________

Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

До уваги громадян

Офіс реформ