Двадцять п’ята сесія Бобринецької районної ради

 

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 31 січня 2014 року                                        № 387

м.Бобринець

Про районний бюджет

на 2014  рік

На  підставі  статті  43  Закону України  “Про  місцеве самоврядування  в Україні”, статей 20, 43, 55, 73, 77, 108 Бюджетного кодексу України та відповідно до закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”

районна рада ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014рік у сумі  105 502 728  грн., з них обсяги дотації вирівнювання – у сумі  47 175 300 грн., коштів, що передаються до районного бюджету – 209 000 грн., субвенцій з Державного  бюджету України – у сумі 44 355 900 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 104 563 600 грн., спеціального фонду бюджету – у сумі    939 128 грн., згідно з додатком 1.

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 105 502 728 грн., у тому числі   обсяг  видатків загального фонду бюджету у сумі 104 510 070 грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 992 658  грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та головними розпорядниками коштів згідно з додатками 2, 3.

3.Затвердити розподіл видатків районного бюджету на 2014 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм згідно з додатком 3-1.

4. Установити  профіцит   загального  фонду районного бюджету у сумі 53 530 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 5.

5. Установити дефіцит спеціального   фонду  районного бюджету у сумі 53 530 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального    фонду   до  бюджету    розвитку   (спеціального фонду)   у  сумі 53 530 грн. згідно з додатком 5.

6. Установити  розмір оборотного  касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі   700 000 грн.

7. Затвердити  на 2014 рік обсяги міжбюджетних  трансфертів згідно з додатком  4, а саме:

дотації вирівнювання, що передається  з районного бюджету у сумі 3 791 500 грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію,  ремонт та  утримання  вулиць  і  доріг  комунальної  власності у населених пунктах – у сумі 593 100 грн.

8. Установити, що перерахування дотації вирівнювання бюджетам місцевого самоврядування  здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду державного бюджету з урахуванням дотації вирівнювання з державного бюджету згідно із додатком 4 до цього рішення.

9. У разі, якщо суми дотації вирівнювання недоодержані згідно з помісячним розписом районного бюджету шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, дозволити фінансовому управлінню перераховувати їх  бюджетам місцевого самоврядування  з метою забезпечення своєчасних розрахунків з виплати заробітної плати, за рахунок доходів загального фонду районного бюджету в термін до 5 числа місяця наступного за звітним, в іншому разі – не пізніше 25 числа останнього місяця кварталу або поточного місяця.

Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації, з метою недопущення заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями, здійснювати помісячний перерозподіл обсягу дотації вирівнювання між  бюджетами місцевого самоврядування в межах річних затверджених асигнувань.

10. Надати районній державній адміністрації право  протягом 2014 року:

1) затверджувати з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет  розподіл та перерозподіл між міським та сільськими бюджетами, головними розпорядниками коштів районного бюджету, кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, об’єктами і заходами:

обсяг субвенцій з державного бюджету на:

виконання державних програм соціального захисту населення, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог населенню;

проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, міського голів;

субвенції на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій;

субвенції на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою;

субвенцій  на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

обсяг субвенцій з обласного бюджету на:

коштів спеціального фонду обласного бюджету, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

2) у разі передбачення додаткових міжбюджетних трансфертів з державного бюджету для району в  2014 році – за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій затверджувати розподіл та перерозподіл зазначених трансфертів між міським, сільськими бюджетами та головними розпорядниками коштів районного бюджету;

3) використовувати кошти субвенцій районному бюджету з міського та сільських бюджетів на фінансування об’єктів, робіт і заходів за рахунок коштів цих бюджетів та на спів фінансування об’єктів, робіт і заходів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок субвенцій з державного, обласного  бюджетів  або коштів районного бюджету, з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет;

4) визначати замовників на виконання робіт за рахунок бюджетних коштів.

11. Затвердити  перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на оплату плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

12. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних програм згідно з додатком 6.

13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

позики на  покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду районного бюджету, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету, визначених у Законі України “Про Державний бюджет на 2014 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

14.  Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди з передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”.

15. Головним розпорядникам коштів районного бюджету під час складання та затвердження кошторисів підпорядкованих бюджетних установ забезпечити передбачення у повному обсязі потреби в асигнуваннях:

на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством  умов оплати праці  та розміру  мінімальної заробітної плати;

на  проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, природний газ, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та не  допускати  будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Затвердити ліміти споживання  енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

16.  Установити,  що  у 2014  році комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання (підприємства, об’єднання спільної власності територіальних громад сіл і міста району) сплачують до загального фонду районного бюджету 7 відсотків чистого прибутку (доходу).  Розрахунки частини чистого прибутку  (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подаються підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання квартальної звітності. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до районного бюджету у 2014 році за підсумками кварталу, півріччя, трьох кварталів та року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Кошти зараховуються на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, відкриті у головному управлінні Державного казначейства України в Кіровоградській області, за кодом бюджетної класифікації доходів 21010300.

Рекомендувати міській та сільським радам прийняти рішення про сплату частини прибутку (доходу) у 2014 році унітарними комунальними підприємствами та їх об’єднаннями.

17. Рекомендувати органам місцевого самоврядування та зажадати від державної податкової інспекції в районі забезпечити у 2014 році виконання затверджених місцевими радами показників податкових і неподаткових надходжень загального і спеціального фондів місцевих бюджетів району.

18. Рекомендувати міській та сільським радам акумулювати на рівні районного бюджету кошти цільових фондів охорони навколишнього природного середовища у вигляді субвенцій на виконання власних повноважень територіальних громад відповідно до укладених угод, з метою ефективного їх використання та зниження негативного впливу забруднення навколишнього природного середовища.

19. Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації №15-р від 21 січня 2014 року “Про порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл і міста на 2014 рік”.

20. Встановити, що додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною і публікуються разом  з даним  рішенням  районної ради.

21.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

____________________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

від 31 січня 2014 року                                        № 388

м.Бобринець

Про внесення змін до рішення

районної ради від 21грудня 2012

року № 238 “Про районний

бюджет на 2013 рік”

Відповідно до  статті  43  Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, статті 78 Бюджетного кодексу України

районна рада ВИРІШИЛА:

1. Відповідно до пункту 9 рішення районної ради від 21 грудня 2012 року №238 “Про районний бюджет на 2013 рік” затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 грудня 2013 року № 429-р “Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2013 рік”.

2. Внести зміни до рішення районної ради від 21 грудня 2012 року №238 “Про районний бюджет на 2013 рік”, а саме:

зменшити доходи районного бюджету на 2 298,95 грн.;

зменшити видатки районного бюджету на 2 298,95 грн.;

внести відповідні зміни до додатків 1, 2 та 3 (додаються).

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

_________________________________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

від 31 січня 2014 року                                        № 389

м.Бобринець

Про внесення змін до рішення

районної ради від 31січня 2014

року № 387“Про районний

бюджет на 2014 рік”

На  підставі  статті  43  Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, статті 78 Бюджетного кодексу України

районна рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення районної ради від 31 січня 2014 року № 387 “Про районний бюджет на 2014 рік”, а саме:

збільшити видатки районного бюджету на 269 988,63 грн., у тому числі за рахунок залучення вільного залишку коштів загального фонду районного бюджету у сумі 236 852,60 грн., залишку коштів спеціального фонду районного бюджету у сумі 33 136,03  грн., що склалися станом на 01 січня 2014 року;

внести відповідні зміни до додатків 2 та 3 (додаються).

2. Затвердити додаток 5, затверджений рішенням районної ради від         31 січня 2014 року № 387, в новій редакції (додається).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

________________________________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

від 31 січня 2014 року                                        № 390

м.Бобринець

Про затвердження витрат на утримання

Бобринецької районної ради на 2014 рік

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43, пункту 3 статті 58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, із змінами та доповненнями, та рішення двадцять п’ятої сесії  Бобринецької районної ради шостого скликання від 31 січня 2014 року № 387 “Про районний бюджет на 2014 рік”

районна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити витрати на утримання Бобринецької районної ради та її виконавчого апарату на 2014 рік у сумі відповідно до кошторису Бобринецької районної ради, що додається.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради                                         І.ТАНАСІЄНКО

Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

До уваги громадян

Офіс реформ