Восьма сесія Бобринецької районної ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 грудня 2016 року                                                               № 178

м.Бобринець

Про звіт голови Бобринецької

районної ради за період

повноважень 2015-2016 років

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 43, пункту 17 частини 6 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт голови Бобринецької районної ради Гадемської О.А.

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Звіт голови Бобринецької районної ради Гадемської О.А. за період повноважень 2015-2016 років взяти до відома.

 

Голова районної ради                                                           О.ГАДЕМСЬКА

 

 

Звіт

голови Бобринецької районної ради про роботу Бобринецької районної ради сьомого скликання за період повноважень 2015-2016 років

 

Шановні депутати і запрошені!

Для мене, як голови районної ради, це перший публічний звіт перед радою, передбачений статтею 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Така законодавча норма спонукає проаналізувати свої дії за звітний період не лише заради самооцінки, аби визначитися, що зроблено, які кроки були вдалими, а які - ні, але й для того, щоб поділитися міркуваннями з цього приводу з колегами і громадськістю та отримати у відповідь рекомендації для наступних дій. Відзначу, що, налаштувавшись на конструктивну співпрацю, депутатський корпус  районної ради відійшов від з’ясування міжфракційних політичних розбіжностей і сконцентровував свою увагу на вирішенні питань соціально-економічного і культурного розвитку району, за що всім вам, шановні депутати, висловлюю свою вдячність.

Депутатський корпус районної ради на тепер налічує 26 депутатів.

В цілому рада, не зважаючи на гарячі дискусії під час підготовки до майже усіх пленарних засідань сесій, працювала напружено та результативно. Саме тому, як правило, вдавалося знаходити компроміси та приймати виважені рішення. Поясненням окремих гострих моментів, очевидно, може слугувати як моє особисте прагнення, так і бажання кожного депутата не помилитися і приймати найоптимальніші рішення, спрямовані на недопущення в районі соціально-економічного або суспільно-політичного колапсу та забезпечення допомоги нашим громадянам.

Місцеве самоврядування є тією структурою, яка насамперед переймається щоденними проблемами жителів територіальних громад.

Основною організаційно-правовою формою роботи ради була і залишається сесійна робота, яка складається з пленарних засідань, готується постійними комісіями, узгоджується президією.

Районна рада, президія, постійні комісії працювали на принципах гласності, колективного та вільного обговорення питань.

Аналізуючи весь спектр розглянутих питань та прийнятих рішень варто зауважити, що районна рада приділяла увагу важливим проблемам сьогодення району.

Протягом звітного періоду було скликано 7 сесій районної ради, де прийнято 157 рішень, з них :

- з питань бюджету, фінансів, власності – 51 рішення;

- з питань соціального і економічного розвитку – 16 рішень;

- з питань охорони здоров’я – 10 рішень;

- з питань освіти, культури, спорту та у справах сім’ї – 22 рішення;

- з питань діяльності ради - 35 рішень;

- з питань агропромислового комплексу та земельних відносин – 11 рішень;

- з питань  соціального захисту населення – 10 рішень.

Прийнято два рішення із зверненнями депутатів Бобринецької районної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України:

щодо невідкладного скасування рішення стосовно підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення;

щодо продовження строку дії мораторію на продаж чи відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення.

Як голова ради, відповідно до своїх повноважень організовувала роботу Президії, до складу якої входить голова районної ради, заступник голови районної ради, голови постійних комісій, керівники депутатських фракцій. За звітний період відбулося 8 засідань президії. Робота цього дорадчого органу спрямовувалася на забезпечення ефективності роботи депутатського корпусу на пленарних засіданнях районної ради, вироблення узгоджених пропозицій. Члени президії не стоять осторонь проблем сьогодення, і не перетворюють свою діяльність лише на формальний розгляд питань порядку денного чергових сесій.

Важливою складовою роботи ради є діяльність постійних комісій, які згідно статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” є органами ради, створеними для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради. В районній раді діє 4 постійні комісії.

Постійні комісії є дієвим контролюючим органом виконання рішень та власних рекомендацій.

Формування комісій відбувалося за власним бажанням депутатів з урахуванням їх професійної підготовки та життєвого досвіду. Такий підхід дав змогу в подальшому компетентно розглядати питання і виробляти виважені рекомендації і висновки.

Усі голови комісій мають досвід роботи як на виробництві, так і на посадах керівників районної ланки, що значно збільшує можливості їх роботи і сприяє правильному вирішенню проблем місцевого самоврядування. Для більш плідної роботи розроблено і затверджено перелік повноважень комісій, які узгоджені з вимогами законодавчих актів.

Очолюють постійні комісії депутати:

Крутько Ю.М. – з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення,

Секрет З.Ф. – з питань діяльності ради,депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою,

Цесарська Л.Н. – з питань охорони здоров’я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту,

Косенко С.О. – з питань агропромислового комплексу та земельних відносин,екології, раціонального використання природних ресурсів, промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури.

Завдяки наполегливій роботі голів та членів постійних комісій районної ради всі питання попередньо розглядаються та вносяться на розгляд пленарних засідань районної ради. За звітний період проведено три спільних засідань комісій та 32 засідання профільних комісій. Висновки та рекомендації комісій в обов’язковому порядку направлялися безпосереднім виконавцям для реагування та врахування в остаточних проектах рішень ради.

Засідання всіх постійних комісій проводяться відкрито і прозоро. Висновки та рекомендації цих комісій лягають в основу подальших рішень.

Вважаю позитивним, що ми жодного разу не внесли на розгляд сесії того чи іншого питання, яке б не обговорювалися на засіданнях постійних комісій.

Невід’ємною складовою запоруки ефективного здійснення мною повноважень голови районної ради є забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення, оскільки інформація, що у них міститься, слугує своєрідним орієнтиром при прийнятті рішень, які стосуються інтересів жителів району.

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, публічна інформація має бути відкритою і доступною, тому, всі матеріали, які вносяться на розгляд сесій, заздалегідь розміщуються на веб-сайті Бобринецької районної ради та на інформаційному стенді, визначено відповідальних посадових осіб за оприлюднення сесійних рішень, проектів питань, що готуються до чергових сесій. На виконання вимог цього Закону внесені відповідні корективи й до Регламенту районної ради.

Своєчасний і об’єктивний розгляд звернень громадян, задоволення їх законних прав та інтересів залишається пріоритетним напрямком діяльності районної ради, розцінюється як один із найвагоміших факторів забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності району.

За звітний період до районної ради надішло 7 письмових звернень, основними питаннями яких були фінансування позашкільних навчальних закладів, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл та міста району. Крім цього, мною щоденно проводиться прийом громадян району, не дивлячись на прийомні дні.  Основними питаннями, що хвилюють жителів району є надання матеріальної допомоги, автобусне сполучення, робота бюджетних установ та інші.

По всіх зверненнях проведена відповідна робота щодо вирішення поставлених питань та надані ґрунтовні відповіді і роз’яснення.

Районною радою і надалі будуть вживатися заходи, спрямовані на вдосконалення набутих та запровадження нових форм і методів роботи зі зверненнями громадян та організаційно-практичної роботи щодо посилення контролю за станом їх розгляду, підвищення персональної відповідальності керівників усіх рівнів за дотриманням законодавства.

Запитів на доступ до публічної інформації отриманої або створеної у процесі реалізації повноважень районної ради надійшло 65.

Діловодство в районній раді ведеться згідно чинного законодавства. Протягом звітного періоду зареєстровано 580 вхідних документів. Усі вхідні документи відпрацьовані в установленому порядку відповідно до резолюцій та вчасно надані відповіді. За звітний період підготовлено та відправлено 531 документ.

Головою районної ради видано 118 розпоряджень, з них: 81 – з основної діяльності, 37 – з кадрових питань та питань відпусток.

На контролі постійних комісій районної ради знаходиться 43 районних програм.

За звітний період затверджено 13 районних програм по різних галузях господарського виробництва району. Заслухано п’ятдесят один звіт керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації про хід виконання районних програм та про виконання заходів, спрямованих на їх реалізацію і досягнення показників. Виконавці програм у межах своїх повноважень несуть відповідальність за повне і своєчасне виконання заходів з їх реалізації, а також за раціональне використання бюджетних коштів.

Протягом звітного періоду приділялась увага ефективності управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл та міста району. З метою забезпечення  збереження  вищевказаного майна, проводилась робота, що розпочата ще моїми попередниками – Замшою Д.А. та Танасієнком І.В. щодо завершення виготовлення технічної документації, оформлення права власності.

В управлінні районної ради знаходиться 2 комунальних підприємства. Заслухано звіти керівників про фінансову та виробничо-господарську діяльність. З керівниками підприємств укладено контракти.

На пленарних засіданнях розглядалися питання щодо надання  дозволу на здачу в оренду об’єктів комунальної власності, списання майна, тощо.

У відповідність до чинного законодавства приводяться установчі документи (статути, положення) підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад.

 

Сьогодні, коли ми стоїмо на порозі корінних реформ у сфері місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, потрібно об’єднувати зусилля та співпрацювати з усіма органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, з асоціаціями та іншими громадськими організаціями, які зацікавленні у вирішенні проблем, особливо на сільських територіях. Щиро вдячна всім керівникам територіальних громад за розуміння, активну життєву позицію, прагнення спільно вирішувати проблеми району.

У своїй повсякденній діяльності районна рада приділяє постійну увагу зміцненню взаємодії з районною державною адміністрацією у вирішенні найважливіших питань.

Для забезпечення діяльності ради, районною радою, виходячи з положень статті 141 Конституції України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий апарат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, посадовими особами місцевого самоврядування.

Призначення районної ради – представляти спільні інтереси територіальних громад сіл та міста району, тому на виконавчий апарат покладається функція забезпечення взаємодії і взаємозв’язків з територіальними громадами, посадовими особами місцевого самоврядування та районною державною адміністрацією. Всі посадовці професійно підготовлені, забезпечені необхідними умовами для роботи.

Важливе місце в діяльності ради та її виконавчого апарату займає організація підготовки питань, що вносяться на розгляд сесій ради, засідань президій та постійних комісій. В підготовці проектів рішень на розгляд сесій ради беруть участь не тільки депутати районної ради, а й спеціалісти виконавчого апарату ради та спеціалісти управлінь, відділів та служб районної державної адміністрації.

Співпраця із засобами масової інформації та відкритість у діяльності районної ради була і залишається одним із напрямів інформаційної роботи.

Керуючись основним принципом сучасного громадянського суспільства, яким є інформаційна відкритість, функціонує офіційний веб-сайт районної ради, на якому кожен бажаючий може отримувати достовірну, оперативну та всебічну інформацію про роботу керівництва та депутатського корпусу районної ради, її виконавчого апарату.

 

Підсумовуючи викладене, можу відверто сказати, що керувати депутатським корпусом, більшість якого є особистості з лідерськими якостями дуже непросто. Ще складніше, долаючи популізм і амбіції, приймати конструктивні й виважені рішення. Саме тому дуже важливо, що сьогодні, не зважаючи ні на що, є підстави стверджувати, що протягом звітного періоду нам з вами вдалося утримати ситуацію в районі  стабільною.

Необхідно відзначити конструктивну співпрацю постійних комісій з відділами районної державної адміністрації та керівниками організацій  під час розв'язання багатьох важливих проблем, досягнення компромісу при розгляді бюджетних питань та реалізації соціальних програм.

Окремі слова вдячності адресую тим депутатам районної ради, які плідно працювали в постійних комісіях, розглянули десятки питань, з яких прийняли виважені рішення.

Дякую всім депутатам, керівникам організацій, працівникам виконавчого апарату районної ради, представникам органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, хто допомагав мені – порадою, підтримкою чи, навіть, просто добрим словом. Це згуртовує нас. Я рада, що маю можливість пройти випробування владою, щоб разом з тим залишатись відкритою та доступною для людей.

Завдяки вам мені легше вирішувати проблеми, які виникають в процесі роботи. Я переконана, що ми сильні і перейдемо через усі нинішні випробування. Бажаю усім нам миру, міцного здоров'я та плідної співпраці.

2017 рік буде для усіх нас не менш складним і напруженим, але ми просто зобов’язані зробити все, щоб не загубити довіру людей до представницьких органів влади, щоб укріпити впевненість наших виборців у тому, що їхні інтереси на всіх рівнях представляють чесні та принципові люди.

 

Дякую за увагу і готова відповісти на ваші запитання.

________________


Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

Останні новини

  • Василівці прийняли естафету пам'яті
  • Підготовка до відзначення Дня визволення України від фашистських загарбників
  • Відбулося засідання щодо попередження торгівлі людьми
  • Засідання районної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків
  • Щирі вітання захисникам України!

До уваги громадян

Офіс реформ