Восьма сесія Бобринецької районної ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 грудня 2016 року                                                               № 161

м.Бобринець

Про районний бюджет

на 2017  рік

На підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини першої статті 20, статті 77 та статті 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2017 рік:

доходи районного бюджету у сумі 179 025 532  грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету – у сумі 178 536 664 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету у сумі 488 868 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 179 025 532 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – у сумі 178 536 664 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – у сумі 488 868 грн.

2. Учасникам бюджетного процесу застосувати у 2017 року програмно-цільовий метод бюджетування на рівні районного бюджету Бобринецького району.

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

4. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 700 000 грн.

5. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

6. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних програм у сумі 9 678 452 грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

1) під час складання та затвердження кошторисів підпорядкованих бюджетних установ забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на:

оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

2) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Керівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету заборонити збільшення штатної чисельності протягом 2017 року.

11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 97, 101 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що у спеціальному фонді районного бюджету на 2017 рік:

джерелами формування у частині доходів є надходження, визначені статтями 69, 97, 101 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.

13. Надати районній державній адміністрації право протягом 2017 року:

1) затверджувати з наступним внесенням змін до рішення районної ради розподіл та перерозподіл, зміни обсягів субвенцій з державного бюджету у розрізі сільських бюджетів та головних розпорядників коштів районного бюджету, кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, об’єктами і заходами, а саме:

виконання державних програм соціального захисту населення, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог населенню;

проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, міського голів;

медичної субвенції;

освітньої субвенції.

2) у разі передбачення району додаткових міжбюджетних трансфертів з обласного та державного бюджетів – затверджувати розподіл та перерозподіл, зміни обсягів зазначених трансфертів між сільськими бюджетами та головними розпорядниками коштів районного бюджету з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет;

3) затверджувати обсяги субвенцій, що передаються до районного бюджету з інших місцевих бюджетів з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет;

4) визначати замовників на виконання робіт за рахунок бюджетних коштів.

14. Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди з передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

15. Установити, що у 2017 році комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання (підприємства, об’єднання спільної власності територіальних громад сіл і міста району) сплачують до загального фонду районного бюджету 7 відсотків чистого прибутку (доходу).  Розрахунки частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подаються підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання квартальної звітності. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до районного бюджету у 2017 році за підсумками кварталу, півріччя, трьох кварталів та року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Кошти зараховуються на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, відкриті у головному управлінні Державного казначейства України в Кіровоградській області, за кодом бюджетної класифікації доходів 21010300.

Рекомендувати міській та сільським радам прийняти рішення про сплату частини прибутку (доходу) у 2017 році унітарними комунальними підприємствами та їх об’єднаннями.

16. Відповідно до розділу VІ пункту 20 Бюджетного кодексу України установити, що у 2017 році з бюджетів сіл здійснюються видатки на дошкільну освіту, сільські палаци культури, клуби, бібліотеки.

Такі видатки здійснюються з урахуванням субвенції з районного бюджету на утримання вищезазначених установ.

17. Установити на 2017 рік наступний порядок розподілу субвенції між міським та сільськими бюджетами району в частині  утримання дошкільних навчальних закладів, міського та сільських палаців і будинків культури, бібліотек:

 

Vскс = Но*Uo +  Нк*Uк + Нб*Uб, де:

 

Но – норматив бюджетної забезпеченості для дошкільних навчальних закладів;

 

Нк - норматив бюджетної забезпеченості для палаців і будинків культури;

 

Нб - норматив бюджетної забезпеченості для бібліотек;

 

Uo – кількість штатних одиниць дошкільного навчального закладу, згідно штатного розпису станом на 01.12.2016 року;

 

Uк - кількість штатних одиниць палацу (будинку) культури, згідно із штатним розписом станом на 01.12.2016 року;

 

Uб - кількість штатних одиниць бібліотек, згідно штатного розпису станом на 01.12.2016 року;

 

Встановити норматив бюджетної забезпеченості на 2017 рік для:

дошкільних навчальних закладів – 46 040 грн.;

палаців (будинків) культури – 49 004 грн.;

бібліотек – 51 921 грн.

 

18. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

Голова районної ради                                                  О. ГАДЕМСЬКА

Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

Останні новини

  • Урочисто вітали освітян району з професійним святом
  • Працювала постійна профільна комісія райради
  • Відбулося чергове засідання оргкомітету
  • На обласному засіданні колегії розглянули питання підготовки до нового опалювального сезону
  • Вітали зі святом людей похилого віку

До уваги громадян

Офіс реформ