БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 19 вересня 2017 року                                                                            № 241

м.Бобринець

 

Про затвердження районної програми

Поліпшення охорони навколишнього

природного середовища та використання

природних ресурсів у Бобринецькому районі

на 2017-2020 роки”

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 13, 21 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статей 6, 19 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Закону України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року", з врахуванням рішення Кіровоградської обласної ради від 27 березня 2015 року № 716 “Про стратегію розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року” та від 29 вересня 2015 року № 787 “Про План заходів із реалізації Стратегії-2020” та з метою охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних екологічних пріоритетів

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити районну програму “Поліпшення охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів у Бобринецькому районі на 2017-2020 роки” (додається).

2. Рекомендувати головам сільських рад Бобринецького району протягом 2017-2020 років здійснити заходи передбачені районною програмою.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів, промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури.

 

Голова районної ради                                                          О.ГАДЕМСЬКА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення дванадцятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання

19 вересня 2017 року

№ 241

 

 

Районна програма

“Поліпшення охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів у Бобринецькому районі

на 2017-2020 роки”

 

 

Зміст

1. Загальні положення

 

2. Мета і основні завдання.

 

3. Заходи щодо поліпшення навколишнього природного середовища на 2017-2020 роки та відповідальні виконавці:

3.1 Заходи по захисту грунтів

3.2 Протиерозійні агротехнічні заходи

3.3. Культурно-технічні роботи і рекультивація земель

3.4.Охорона і раціональне використання водних ресурсів

3.5. Лісові ресурси

3.6. Заходи по скороченню обсягів  відходів, зменшенню їх негативного впливу на довкілля.

3.7. Природно-заповідний фонд

3.8. Надра

3.9 . Тваринний світ

 

4. Фінансове забезпечення

 

5. Соціально-економічні наслідки реалізації

 

6. Порядок здійснення контролю за виконанням Програми

 

7. Порядок та періодичність надання звітності

____________________________

 

1. Загальні положення

Відповідно до статті 17 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статей 6, 19 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Закону України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року” з врахуванням рішення обласної ради від 27 березня 2015 року № 716 “Про стратегію розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року” та від 29 вересня 2015 року № 787 “Про План заходів із реалізації Стратегії-2020” та з метою охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних  екологічних пріоритетів

Районна програма “Поліпшення охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів у Бобринецькому районі на 2017-2020 роки” розроблена у відповідності чинного законодавства та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища з метою вирішення актуальних проблем соціально-економічного розвитку.

При розробці програми використано матеріали: управління агропромислового розвитку, управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області, лісогосподарського об’єднання “Кіровоградліс”, відділу у Бобринецькому районі головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, головного управління статистики у Кіровоградській області, ДП “Кіровоградського науково-дослідного та проектного інституту землеустрою”.

Районна програма визначає політику в районі відповідно до вимог Основ державної політики України в галузі охорони використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затверджених Верховною Радою України 05 березня 1998 року. Передбачає поліпшення охорони довкілля за рахунок вдосконалення регулювання у використанні природних ресурсів, посилення державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, додаткового залучення коштів з різних джерел на здійснення заходів щодо охорони природного середовища.

Екологічна обстановка району залишається стабільною. Аварійних ситуацій чи катастроф, які б обумовили значні обсяги чи неконтрольоване забруднення навколишнього середовища протягом останніх років не було.

Територія району складає 6,1% від території області тобто 149,6 тис.га. В адміністративному відношенні район поділений на одну міську об’єднану територіальну громаду і 24 сільських рад до складу яких входить 82 сільських  населених пунктів та 1 місто. Населення району станом на 1 січня 2017 року, складало 24608 чоловік, з них; міське населення – 10518 чол.; сільське населення – 14090 чоловік.

Працездатного населення у 2016 році становило – 14059 чоловік.

Головний напрямок економічного розвитку району – виробництво сільськогосподарської продукції.

В сільському господарстві використовується 118,7 тис.га ріллі та 15,28 тис.га. пасовища, лісовкриті землі становлять – 5243 га (загальна лісистість 3.5%). Рівень еродованих  земель 41.2%. Під водоймами 1.682 тис.га, 10 річок займають 210 га, під ставками 1410 га.

Промисловість району переважно находиться в м.Бобринець, основне направлення – переробка сільськогосподарської продукції та харчової продукції. Сільськогосподарських підприємств 27, фермерських господарств 205, підприємств зв'язаних з переробкою та обслуговуванням с/г виробництва 18.

Всього землекористувачів – 30921.

Наявність пам'ятників історії – 40. Заказників та пам’яток природи – 16.

Пріоритет сільськогосподарського виробництва в районі визначає значне екологічне навантаження на земельні ресурси, при врахуванні що еродовані грунти становлять 41.2%. Все це говорить про те, що майже половина земель району піддаються впливу водяної та вітрової ерозії. Цей процес, на жаль, посилюється тим, що господарства не мають можливості впроваджувати протиерозійні технології, майже не вносяться органічні добрива, порушується структура посівних площ. Надається перевага таким культурам як соняшник, що при дефіциті органічних і мінеральних добрив веде до деградації грунтів.

Через неспроможність дрібних с/г підприємств та одноосібників, вчасно придбати паливно-мастильні матеріали, а також техніку, зумовлює те, що значні площі сільськогосподарських земель обробляється несвоєчасно і неякісно.

Кар'єри місцевого значення частково використовуються населенням, але дане використання хаотичне. Все це призвело до того, що значна кількість кар'єрів по декілька років не розробляється, приходить у запустіння, сприяє ерозії та утворенню ярів і проваль,

У зв'язку з невирішеністю проблеми забезпечення більшості верств населення побутовим паливом, відсутністю коштів на його придбання, масового поширення набули факти самовільного вирубання дерев в захисних лісових насадженнях, в зелених зонах міста та сіл.

Відносно тваринного світу визначилась тенденція зменшення парнокопитних, у порівнянні до хутрових звірів і пернатих численність яких находиться на рівні.

Продовжує залишатись складною ситуація щодо поводження з відходами.

Відсутнє роздільне збирання сміття та його сортування, що призводить до захоронення не відсортованих побутових відходів, які в процесі гниття забруднюють грунти на підземні води та виділяють шкідливі речовини в атмосферне повітря.

Крім того, недостатньо вирішене питання утилізації інертних відходів які утворюються в житловому секторі внаслідок чого виникають факти утворення несанкціонованих сміттєзвалищ в населених пунктах.

 

2. Головна мета і основні завдання.

Необхідність розроблення програми зумовлена підвищеними вимогами до поліпшення якості оточуючого середовища, радикальних змін у вишуканні стабільних джерел фінансування будівництва природоохоронних об'єктів, подальшої стабілізації екологічної обстановки в області.

Вона також викликана необхідністю створення умов забезпечення ефективного і раціонального використання земельних угідь, інших природних ресурсів з обов'язковим збереженням та відтворенням їх природних якостей, вимогою досягнення нормативних показників в екологічному стані області.

У вирішенні екологічних проблем головним має бути зниження негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, забезпечення екологічно безпечного середовища для життя, діяльності і здоров'я людей, збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів та комплексів.

Основною метою програми поліпшення охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів в районі на період 2017-2020 роки є здійснення наступних завдань:

зменшення деградації ґрунтів, проведення комплексу робіт по припиненню їх ерозії, відновленню родючості та  водно-фізичних властивостей грунтів,

збереження біологічного різноманіття, доведення до оптимальних нормативів лісовкриті площі, розширення природно-заповідного фонду району та області,

впровадження в населених пунктах району роздільного збирання сміття та встановлення на полігонах сортувальних ліній або станцій.

нарощування потужностей очисних споруд і мереж каналізації в м.Бобринець до рівня фактичних обсягів водопостачання, скорочення скидів недостатньо очищених стічних вод в поверхневі водойми всіма джерелами скидів, в першу чергу з об'єктів комунального господарства;

зменшення обсягів водоспоживання на виробничі потреби, забезпечення пріоритету у водопостачанні населення і агропромислового комплексу;

скорочення обсягів викидів забруднюючих речовин до нормативних показників в найбільш забруднених містах, в першу чергу в м. Бобринець, зменшення негативного впливу на якість атмосферного повітря забруднених викидів у відпрацьованих газах автомобільного транспорту;

розв’язання проблеми знешкодження промислових і побутових відходів;

посилення ролі державного контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства та економічних нормативів, особливо на екологічно- та техногенно-небезпечних об'єктах, підвищення вимог до керівників виробничих об'єктів та забезпечення їх безпечної експлуатації;

 

3. Комплекс заходів щодо поліпшення навколишнього природного середовища на 2017-2020 роки, та відповідальні виконавці

 

3.1 Заходи по захисту грунтів

41% с.г. угідь району піддаються негативному впливу водної та вітрової ерозії. Цьому сприяють сильно розчленований рель’єф місцевості, зливовий характер опадів, розораність земель не дотримання агротехнічних вимог при вирощуванні с.г. культур.

Високородючі чорноземи деградують. У них зменшується вміст гумусу порушуються структури орного шару. Найбільш помітне погіршення структурного шару відбувається внаслідок недостатнього внесення органічних та мінеральних добрив, погіршення культури землеробства.

Тому захист грунтів від водної та вітрової ерозії повинен бути основним напрямком у сільськогосподарському виробництві. Основою його і надалі повинна бути розроблена і затверджена “Регіональна програма захисту земель від водної та вітрової ерозії, інших видів деградації земель”.

(виконавець – відділ у Бобринецькому районі головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Кіровоградській області)

 

3.2.Протиерозійні агротехнічні заходи

У відповідності до вказаної програми необхідно постійно впроваджувати у сільськогосподарське виробництво протиерозійні технології насамперед такі як нульловий (no-till) обробіток грунту, розширення та поліпшення природних пасовищ, збільшення об'ємів внесення органічних добрив, обробіток полів впоперек схилу, суворе дотримання структури посівних площ.

Потрібно щоб стало нормою і правилами, що висівання просапних с.г. культур на полях із схилом 3* і більше без дотримання протиерозійних агротехнічних заходів вважалось як грубе порушення культури землеробства.

Посів і міжрядний обробіток на схилах повинен проводитись виключно впоперек схилів, більш широко застосовувати безвідвальний обробіток грунту. Обсяги нульлового (no-till) обробітку грунту в районі на еродованих площах повинні становити близько 7000 га.

(виконавець – відділ у Бобринецькому районі головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області)

 

3.З. Культурно-технічні роботи і рекультивація земель

До 2020 року передбачається провести поліпшення кормових угідь, рекультивацію порушених земель, виведення з основної сівозміни площ, що розміщені на схилах більше 5*, їх залуження та переведення в сіножаті та пасовища, підвищення родючості грунтів за рахунок внесення органічних та мінеральних добрив підвищення культури землеробства.

При цьому необхідно вирішити також питання виведення з обробітку сильноеродованих земель, грунтосхилїв, консервування та залуження їх.

З метою поліпшення стану с.г. угідь, збереження їх від деградації та відновлення їх природного стану у 2017-2020 роки слід провести поліпшення кормових угідь, рекультивацію порушених земель, виведення з основної сівозміни полів, культур, які негативно впливають на родючість грунту. Здійснити консервування та залуження в районі обсяги консервування та залуження повинні становити;

законсервурати 0.3 тис.га

залужити 1.6 тис.га

Структура посівних площ повинна бути збалансованою, технічні культури такі як соняшник неповинен складати 30% посівних площ.

(виконавець – відділ у Бобринецькому районі головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області)

 

3.4.Охорона і раціональне використання водних ресурсів

В основу охорони і раціонального використання водних ресурсів покладено виконання заходів соціально-екологічного розвитку області у взаємодії з економізацією і оздоровленням водно-ресурсного потенціалу, поліпшенням санітарного стану води, досягнення нормативної чистоти водойм і річок за рахунок зменшення водоспоживання в промисловості і сільському господарстві та скорочення обсягів скидів у природні водойми забруднених промислових, господарсько-побутових і інших стічних вод, збільшення систем оборотного і повторно-послідовно водоспоживання, удосконалення систем очистки і знезараження стічних вод, вирішення проблем малих річок, виконання в повному обсязі заходів на оздоровлення басейну річки Інгул.

З метою раціонального забезпечення водоспоживання на промислові, сільськогосподарські, комунальні та інші потреби необхідно проводити щорічно лімітування водопостачання, розраховане у відповідності з нормами витрат води на одиницю виробленої продукції. Забезпечити раціональне використання надрового споживання води. Провести упорядкування громадських водозаборів - колодязів.

(виконавець – управління Держпродспоживслужби у Бобринецькому районі, Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Кіровоградській області)

 

3.5. Лісові ресурси

Екологічні і географічні умови району потребують і невідкладної роботи по збільшенню площ захисних лісових площ для припинення діючих ерозійних процесів, які були викликані тривалим аграрним перевантаженням земельних угідь. Протягом 40-50 років рівень сільськогосподарського освоєння розораності  території перевищував відповідний середній показник по Україні в 1,2 – 1,3 рази.

Збільшення лісистості сприятиме поліпшенню кліматичних умов, збільшенню кількості опадів і запасу ґрунтових вод, підвищенню урожайності с.г. культур.

Відповідно до обсягів заліснення ДП “Долинське лісове господарство” планується обсяги створення захисних лісонасаджень створити у відповідності до програми “Ліси України” яка передбачає забезпечення своєї мети довести лісистість району до 6.5% при наявній 3.5%.

При цьому частина захисних лісонасаджень буде створена на площах лісомеліоративного фонду, який уже юридичне увійшов до складу державного фонду держлісгоспів (переданий рішенням районної ради). У подальшому було б доцільно, щоб усі захисні насадження створювались тільки на тих площах, що передані до складу держлісгоспу площею 1.4 тис.га.

(виконавець – Бобринецьке лісництво ДП “Долинське лісове господарство”)

 

3.6. Заходи по скороченню обсягів відходів, зменшенню їх негативного впливу на довкілля.

З метою зменшення обсягів відходів та їх негативного впливу на довкілля, здоров'я людей в районі проводиться робота по залученню підприємств та установ до отримання дозволів та лімітів на поводження з відходами.

На території району діє 30 місць видалення відходів та 1 полігон твердих побутових відходів.

З метою дотримання вимог законодавчих актів України, до 01 січня 2018 року необхідно провести ряд заходів у сфері поводження з побутовими відходами, а саме:

впровадити в населених пунктах роздільне збирання сміття.

організувати централізований збір та вивезення сміття;

побудувати сортувальні станції (лінії) на територіях сміттєзвалищ;

проводити щорічний аналіз впливу решток захоронення на навколишнє середовище;

(виконавець – територіальні громади Бобринецького району, комунальні підприємства)

 

3.7. Природно-заповідний фонд

В районі визначається 16 заказників та пам’яток природи загальною площею 736,19 га. По даним об’єктам природно-заповідного фонду проведені наукові обстеження, їх введено в загальнодержавний перелік об'єктів природно-заповідного фонду. У відповідності до Закону України “Про природно-заповідний фонд” проведена організаційна робота, та заходи по догляду і збереженню природно-заповідного фонду. Перспективні напрямки полягають у створені нових об’єктів та територій природно-заповідного фонду та проведення заходів  по винесенню в натуру меж природно-заповідного фонду району. (виконавець – територіальні громади Бобринецького району, Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Кіровоградській області)

 

3. 8. Надра

Використання надр в Бобринецькому районі представлено добуванням мінералів. З корисних мінералів є значні запаси: граніту, глини, каолінові та піщані відклади.

Запаси граніту на головних кар’єрах становлять 12510 тис м3, глини 2300 тис.м3, каолінові відклади – 930 м3, піщані відклади – 382 м3

В районі налічується 22 кар’єри загальною площею 41,2 га, з них виробничі - 3 площею 7,0 га, інші кар’єри – місцевого значення.

Використання та розробка промислових кар’єрів – не проводиться.

Використання кар’єрів місцевого значення здійснюється на основі заходів виконання обласної Програми та Закону України “Про надра” (виконавець – відділ у Бобринецькому районі головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Кіровоградській області)

 

3. 9. Тваринний світ

Тваринний світ району різноманітний:

Парнокопитні – козулі;

Гризуни – заєць;

Хижаки – лисиці, вовки, єнотовидна собака, куниця, борсук, тхори;

Птиця – качки, гуси, лисухи, нирки, водяна курка, фазан, сіра куріпка, голуби, кулики, лебеді

Зустрічається кабан, видра, ондатра.

Мисливські угіддя місцевого УТМР становлять 110174 га. Полювання проводиться на козулю, зайця, лисицю, фазана, сіру куріпку, качок,гусей, лисуху та інші водоплаваючі.

Задовільна щільність заселення тварин зайцем, лисицею, сірою куріпкою, качкою, лисухою, фазаном. Незадовільна щільність заселення – косулею. Відповідно виникає необхідність припинення полювання на даний вид тварин. З метою збільшення розмноження тваринного світу необхідно місцевому УТМР покращити роботу по розмноженню та збереженню тваринного світу. Посилити громадський контроль за добуванням дичини. (виконавець – керівництво районного УТМР)

 

4. Фінансове забезпечення

Важливими об'єктами у фінансування природоохоронних заходів є створенні районний та місцеві фонди охорони природного середовища. На період дії програми передбачається здійснювати фінансування по наступним напрямкам:

Розроблення проектів створення територій і об’єктів природо - заповідного фонду та організації їх територій;

Організація і здійснення робіт з екологічної освіти;

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, сортування та видалення зберігання відходів;

Проведення робіт з озеленення населених пунктів;

Розширення мережі природно-заповідного фонду.

 

5. Соціально-економічні наслідки реалізації програми

В результаті виконання заходів програми, очікуються наступні результати:

зменшиться площа деградованих ґрунтів, відновиться родючість та водно-фізичні властивості ґрунтів,

покращиться стан біологічного різноманіття, буде доведено до оптимальних нормативів лісовкриті площі, збільшаться площі природно-заповідного фонду  району та області,

поліпшиться стан очисних споруд і мереж каналізації в м.Бобринці до рівня фактичних обсягів водопостачання, скоротиться кількість скидів недостатньо очищених стічних вод в поверхневі водойми всіма джерелами скидів, в першу чергу з об'єктів комунального господарства;

забезпечиться пріоритет у водопостачанні населення;

скоротяться обсяги викидів забруднюючих речовин до нормативних показників в найбільш забруднених містах, зменшиться негативний вплив на якість атмосферного повітря забруднених викидів у відпрацьованих газах автомобільного транспорту;

розв’язання проблеми знешкодження промислових і побутових відходів;

посилення ролі державного контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства та економічних нормативів, особливо на екологічно- та техногенно-небезпечних об'єктах, підвищення вимог до керівників виробничих об'єктів та забезпечення їх безпечної експлуатації;

розширити природно-заповідну мережу, для збереження особливо цінних рослин та осіб тваринного світу.

Екологічне виховання в житті людини відіграє велике значення, особливо молодого покоління. У відповідності до цього в роботі освітян плануються заходи пов’язані з вивченням рідного краю, проведення конкурсів присвячених “Дню довкілля”, “Зелена весна”, “Чисті криниці”, “Наш рідний край”.

Учні шкіл, та училища, студенти технікуму залучатимуться до проведення санітарних днів, посадки дерев, створення квітників.

Планується провести семінари з вчителями районних шкіл присвячений “Дню довкілля”. Учні та студенти району прийматимуть участь в конкурсах “Зелена Весна”, “Чисті криниці”. Буде забезпечення оперативне доведення до засобів масової інформації, громадських організацій об’єктивної науково-обгрунтованої аналітичної інформації про сучасні екологічні проблеми в районі та області, стан перспективи їх вирішення, всебічно інформувати громадськість про конкретні заходи виконавчої влади спрямовані на запобігання і подолання кризових екологічних явищ.

 

6. Порядок здійснення контролю за виконанням Програми

У відповідності з вимогами природоохоронного законодавства та нормативних документів буде забезпечуватись охорона довкілля, при цьому основна увага спрямовуватиметься на здійснення постійного контролю за станом земельних ресурсів, поверхневих та підземних вод, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу. природно-заповідних територій та інших природних об'єктів. Вживати дієві заходи до порушників природоохоронного законодавства. Особлива увага приділятиметься дотриманню екологічних нормативів на потенційно  екологічно та техногенне небезпечних об'єктах.

Передбачено в засобах масової інформації постійно висвітлювати, наслідки контролю екологічно небезпечних об'єктів, стану річок, водойм, земельних ресурсів, очисних споруд та інше.

Домогтися ефективності використання коштів природоохоронного фонду та забезпечити максимальне коштів із усіх сфер екологічної діяльності.

Щорічний контроль за виконанням програми здійснюється районною радою та районною державною адміністрацією.

 

7. Порядок та періодичність надання звітності

З метою встановлення проміжного контролю за виконанням програми, запровадити надання звітності за виконанням програми відповідальними виконавцям з періодичністю на рідше ніж один раз на півроку.

_____________________

 

 

 

Додаток

до районної програми “Поліпшення охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів у Бобринецькому районі на 2017-2020 роки”, затвердженої рішенням дванадцятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 19 вересня 2017 року № 241

 

Паспорт

районної програми “Поліпшення охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів у Бобринецькому районі на 2017-2020 роки”

 

1.

Програма затверджена:

Рішення дванадцятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 19 вересня 2017 року № 241

2.

Ініціатор розроблення програми

Бобринецька районна державна адміністрація

3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 6, 19 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року"

4.

Розробник програми

Бобринецька районна державна адміністрація (відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства)

5.

Співрозробники програми

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, відділ у Бобринецькому районі головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, міськ- та сільвиконкоми

6.

Відповідальний виконавець програми

Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

7.

Учасники програми

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, відділ у Бобринецькому районі головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, міськ- та сільвиконкоми

8.

Термін реалізації програми

2017-2020 роки

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

В межах кошторисних призначень

_____________________


Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

Останні новини

  • Відбулася 16 сесія обласної ради
  • На 14 сесії районної ради відзначено кращих працівників соцсфери
  • Працювала постійна комісія районної ради
  • Відбулося засідання постійної комісії з питань бюджету
  • Відбулася 14 позачергова сесія Бобринецької районної ради

До уваги громадян

Офіс реформ