Сьома сесія Бобринецької районної ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 жовтня 2016 року                                                      № 142

м.Бобринець

Про внесення змін до програми зайнятості

населення Бобринецького району на

період до 2017 року

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про зайнятість населення”, листа Міністерства соціальної політики України від 09 серпня 2016 року №11658/0/14-16/021, листа департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації від 22 серпня 2016 року  №05-01/22/3279 “Про внесення змін до територіальних програм зайнятості населення на період до 2017 року”, рішення двадцять першої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 21 червня 2013 року №306 “Про затвердження програми зайнятості населення Бобринецького району на період до 2017 року ”, зі змінами, затвердженими рішенням тридцять четвертої сесії районної ради шостого скликання від 23 січня 2015 року № 510 та рішення другої сесії районної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року № 14, з метою забезпечення зайнятості населення, розширення самостійної зайнятості населення, сприяння підготовці робочої сили, професійний склад і кваліфікаційний рівень якої відповідає потребам ринку праці, посилення мотивації до легальної зайнятості, соціальної підтримки безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до програми зайнятості населення Бобринецького району на період до 2017 року, затвердженої рішенням двадцять першої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 21червня 2013 року № 306, зі змінами, затвердженими рішенням тридцять четвертої сесії районної ради шостого скликання від 23 січня 2015 року № 510 та рішення другої сесії районної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року № 14, а саме:

доповнити пунктом п’ятим “5. Сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО” заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року розділу ІІІ “Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року”, виклавши його у новій редакції згідно з додатком 1, що додається:

2. Викласти у новій редакції:

таблицю 4 “Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України” згідно з додатком 2;

таблицю 5 “Показники сприяння зайнятості інвалідів” згідно з додатком 3.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту.

 

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

 

Додаток 1

до рішення 7 сесії Бобринецької районної ради 7 скликання

від 26 жовтня 2016 року № 142

 

ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року

Найменування

заходу

Виконавці

(місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи,  організації, сторони соціального діалогу)

Термін

виконання

1

2

3

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць:

Забезпечення організації  роботи у напрямку реалізації регіональної програми зайнятості населення, координації об’єднань роботодавців, профспілок, державних органів щодо пошуку шляхів ефективного використання трудових ресурсів, створення робочих місць та соціального захисту працівників від безробіття

Структурні підрозділи райдержадміністрації, районний центр зайнятості

Протягом

2013-

2017 років

Розширити напрямки застосування праці за рахунок створення 320 нових робочих місць

на 2014 рік 325 нових робочих місць

на 2015 рік 330 нових робочих місць

на 2016рік 100 нових робочих місць

на 2017 рік 105 нових робочих місць

Управління соціального захисту населення, управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, районний центр зайнятості, міський сільські виконкоми, підприємства району.

Протягом 2013-2017років.

Сприяти розширенню сфери застосування праці сільського населення в сільськогосподарських підприємствах, малих підприємствах з переробки сільськогосподарської продукції та надання побутово-комунальних послуг, заготівельних особистих селянських господарствах, проводити моніторинг впливу й діяльності на стан економіки району.

Управління агропромислового розвитку, управління соціального захисту населення, управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури, районної державної адміністрації, районний центр зайнятості, міський, сільські виконкоми.

Протягом 2013-2017 років

Сприяти збільшенню залучення інвестицій в основний капітал району та ефективне їх використання з метою забезпечення виконання завдання Президента України в частині створення нових робочих місць

Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури , управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, міський сільські виконкоми

Протягом 2013-2017 років

Забезпечення повернення безробітних до трудової діяльності шляхом: формування банку вакансій, сприяння громадянам у працевлаштуванні, участі в організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру, організації професійного навчання  безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці, проведення  профорієнтації населення

Структурні підрозділи райдержадміністрації, міська рада, районний центр зайнятості, навчальні заклади

Протягом

2013-

2017 років

Сприяння підвищенню зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, у тому числі у пріоритетних видах економічної діяльності, та працевлаштування на них зареєстрованих безробітних шляхом    надання  компенсації фактичних витрат  роботодавцям на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Органи влади, районний центр зайнятості

Протягом

2013-

2017 років

Сприяння підвищенню рівня зайнятості сільського населення шляхом: збереження наявних та створення нових високопродуктивних робочих місць; формування професійно-кваліфікаційного складу робочої сили відповідно до потреб ринку праці; створення умов для розвитку самозайнятості населення та підприємницької ініціативи, залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, районний центр зайнятості, райдержадміністрація

Протягом

2013-

2017 років

Сприяння реалізації в районі  державної політики  щодо  розвитку малого  та середнього підприємництва, у тому числі шляхом залучення до само зайнятості  та підприємницької діяльності осіб з числа зареєстрованих безробітних

Управління економічного  розвитку і торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, районний центр зайнятості

Протягом

2013-

2017 років

Надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади

Органи державної влади,  районний центр зайнятості

Протягом

2013-

2017 років

Створення  умов тимчасової зайнятості для безробітних та інших категорій населення шляхом організації  громадських та інших робіт тимчасового  характеру

Райдержадміністрація, міська рада, роботодавці, районний центр зайнятості

Протягом

2013-

2017 років

Забезпечення розвитку системи професійної орієнтації в області шляхом проведення  профорієнтаційної роботи з різними категоріями населення

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-

2017 років

Залучати до громадських оплачувальних робіт безробітних на підприємствах комунальної форми власності за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Міський, сільські виконкоми

Протягом 2013-2017 років

Забезпечення проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді, спрямованої на формування професійних намірів та усвідомленого вибору професії, упередження молодіжного безробіття

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації; районний центр зайнятості, навчальні заклади

Протягом

2013-

2017 років

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на подолання негативних явищ на ринку праці, зняття соціальної напруги, збереження діючих і створення нових робочих місць, підвищення мотивації до праці, недопущення порушень у сфері зайнятості населення

Структурні підрозділи райдержадміністрації, районний центр зайнятості, РВО «Новий день»

Протягом

2013-

2017 років

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення:

Забезпечення  підвищення  конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних на ринку праці відповідно до вимог сучасного виробництва та сфери послуг шляхом організації професійного навчання, у тому числі за інтегрованими професіями

Відділ освіти райдерж-адміністрації, Районний центр зайнятості

Протягом

2013-

2017 років

Реалізація порядку видачі ваучерів особам  віком старше 45 років для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації

Відділ освіти райдержадміністрації, районний центр зайнятості, навчальні заклади

Протягом

2013-

2017 років

Проведення роботи з підтвердження  професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за  робітничими професіями

Відділ освіти райдержадміністрації, районний центр зайнятості, роботодавці.

Протягом

2013-

2017 років

3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції:

Здійснювати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед підприємств, установ та організацій, щодо отримання дозволу на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства з метою запобігання порушенням встановленого законодавством порядку використання праці цих осіб

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-

2017 років

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці:

Сприяння у працевлаштуванні соціально вразливих верств населення, зокрема, молоді, яка здобула професійно-технічну освіту на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю), інвалідів, у тому числі через стимулювання роботодавців у працевлаштуванні цієї категорії населення

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації;  районний центр зайнятості, районне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

Протягом

2013-

2017 років

Забезпечити  контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності і господарювання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, визначеного ст. 19 Закону України “Про основи соціального захисту інвалідів в Україні” та вживати заходів щодо  дотримання встановлених норм

Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів,  управління  соціального захисту населення  райдержадміністрації.

Районний центр зайнятості

Протягом 2013-2017 років

Забезпечення створення сприятливих умов щодо зайнятості осіб з інвалідністю, у тому числі підвищення їх конкурентоспроможності  шляхом залучення до професійного навчання

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації;  районний центр зайнятості,

Протягом

2013-

2017 років

5. Сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО

1. Співпраця органів місцевої влади та місцевого самоврядування, роботодавців, громадських та волонтерських організацій шляхом проведення спільних заходів для учасників АТО з метою їх адаптації до мирного життя, професійної та трудової реабілітації, адресного пошуку місць підходящої роботи.

Виконкоми сільських рад, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості, районний військовий комісаріат, громадські та волонтерські організації, роботодавці.

Протягом

2016-2017 років

2.Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, в тому числі з демобілізованими учасниками АТО, спрямованої на працевлаштування шляхом проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України.

Районний військовий комісаріат, виконкоми сільських рад, районний центр зайнятості.

Протягом

2016-2017 років

3. Сприяння зайнятості громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, їх адаптації до місцевого ринку праці та інтеграції у місцеві громади.

Виконкоми сільських рад, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості, громадські та волонтерські організації, роботодавці.

Протягом

2016-2017 років

4. Стимулювання економічної активності внутрішньо переміщених осіб та створення нових робочих місць.

Виконкоми сільських рад, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості, роботодавці.

Протягом

2016-2017 років

5. Сприяння професійному навчанню внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО на замовлення роботодавців з урахуванням потреб місцевого ринку праці, для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.

Виконкоми сільських рад, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості, районний військовий комісаріат, громадські та волонтерські організації, роботодавці.

Протягом

2016-2017 років

6. Проведення семінарів з орієнтації на службу у Збройних Силах України для зареєстрованих безробітних, в тому числі внутрішніх переміщених осіб.

Районний центр зайнятості, районний військовий комісаріат

Протягом

2016-2017 років

 

Додаток 2

до рішення районної ради

від 26 жовтня 2016 року № 142

Таблиця 4. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України

(тис. осіб)

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

звіт

2014

звіт

2015

звіт

2016

очікуване

2017

прогноз

1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду

200

195

190

185

180

2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

930

1106

1319

1460

1653

1650

1060

3.Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку

-

-

269

145

127

60

174

4.Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

350

364

467

490

516

516

536

5.Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

181

200

196

220

214

220

206

6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

438

469

470

472

425

380

356

з них зареєстрованих безробітних

438

469

470

472

425

380

356

7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи

-

-

26

20

19

3

30

з них організували власну справу

19

11

26

20

19

3

20

Додаток 3

до рішення районної ради

від 26 жовтня 2016 року № 142

 

Таблиця 5. Показники сприяння зайнятості інвалідів

(осіб)

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

звіт

2014

звіт

2015

звіт

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Чисельність працюючих інвалідів на підприємствах установах та організаціях, згідно із звітами, поданими до відділень Фонду соціального захисту інвалідів*

74

74

74

75

76

79

80

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів**

7

6

28

7

8

9

10

3. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

11

13

22

21

35

37

17

3.1. з них зареєстровані безробітні

8

9

22

21

35

37

15

4. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

3

5

7

7

5

5

8

4.1. з них зареєстровані безробітні

3

3

7

7

5

5

8

4.1.1 у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

0

1

1

1

2

0

3

5. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах

0

0

0

0

0

0

0

05.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

0

0

0

0

0

0

0

6. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього

0

1

1

на рівні 2013

2

на рівні 2015

2

зокрема за рахунок:

 

 

 

 

 

 

 

6.1. коштів Фонду соціального захисту інвалідів**

88

111

76

77

77

78

78

6.2. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

0

1

1

на рівні 2013

2

на рівні 2015

2

7. Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. ***

-

 

 

 

 

 

0

-

 

 

 

 

 

0

1

 

 

 

 

 

24

на рівні 2013

 

 

 

24

 

 

2

 

 

 

 

 

24

на рівні 2015

 

 

 

24

2

 

 

 

 

 

24

 

8. Чисельність інвалідів, працевлаштованих на підприємства, установи, організації шляхом надання дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України як безробітні **

0

0

1

1

1

1

1

 

___________________________________

Архів рішень районної ради 6 скликання

До уваги громадян

Офіс реформ